Nya Levande Bibeln

1 Krönikeboken 29

Folket bär fram gåvor till tempelbygget

1Sedan vände sig kung David till hela församlingen och sa:Min son Salomo, som Gud har utsett till att bli näste kung i Israel, är fortfarande ung och oerfaren, och uppgiften som ligger framför honom är oerhörd. Templet han ska bygga är ju inte en byggnad för människor utan för Herren själv!

Jag har använt allt som står till mitt förfogande för att förbereda byggnationen och samlat guld, silver, koppar, järn och trä och onyx, andra dyrbara stenar, juveler och marmor i stor mängd.

Eftersom jag älskar Guds hus, ger jag också hela min privata förmögenhet till hjälp vid tempelbyggandet. Detta ger jag som tillägg till allt det jag redan samlat.

4-5 Mitt eget bidrag består av tre tusen talenter guld från Ofir (cirka 110 ton) och sju tusen talenter silver (cirka 260 ton). Det ska användas till det som ska tillverkas av guld och silver och till den konstnärliga utsmyckningen. Vem vill följa mitt exempel? Vem vill överlåta sig och sina ägodelar till Herren?

6-7 Då kom huvudmännen för släkterna och stammarna, arméofficerarna och andra ledare med 5.000 talenter guld (cirka 190 ton) och 85 kilo persiska guldmynt, 10.000 talenter silver (cirka 375 ton), dessutom 18.000 talenter koppar (cirka 675 ton) och 100.000 talenter järn (cirka 3.750 ton).

De gav också en mängd juveler, vilka överlämnades i gersoniten Jehiels vård.

Allt folket gladdes över sina ledares generositet, och David själv var oerhört glad och tacksam.

David tackar Herren

10 Medan David fortfarande stod kvar inför hela församlingen, började han prisa och tacka Herren:Herre, vår far Israels Gud, du ska prisas i all evighet!

11 Din är all makt och ära och härlighet. Allt i himmel och på jord tillhör dig, Herre.Detta är ditt kungadöme. Vi tillber dig, som har allt under kontroll.

12 Rikedom och ära kommer från dig, och du är den som råder över allt.Du har all styrka och all makt i din hand, och det är du som ger makt och upphöjelse.

13 Vi tackar dig, vår Gud, och prisar ditt härliga namn.

14 Vem är jag och vad är mitt folk, att vi skulle kunna ge dig allt detta? Allt vad vi har kommer ju från dig, och vi har bara gett det som redan var ditt!

15 För vi är här bara några korta ögonblick, främlingar i ett land, precis som våra förfäder.Våra dagar på jorden är som en skugga, och de försvinner utan att lämna spår.

16 Herre, vår Gud, allt det vi har samlat för att kunna bygga ett tempel till ditt heliga namn, det kommer från dig! Det tillhör dig alltsammans!

17 Jag vet, min Gud, att du prövar människorna för att se om de är goda, och du har behag till människor som gör det rätta. Jag har gjort allt det här med ärliga och uppriktiga avsikter, och jag har sett hur folket villigt och med glädje har kommit med sina gåvor.

18 Herre, våra förfäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, låt denna längtan att tjäna och lyda dig få vara kvar hos dem för all framtid!

19 Gör min son Salomo fullständigt överlåten till dig, och hjälp honom att bygga ditt tempel, det som jag har förberett!

20 Sedan sa David till allt folket: Prisa Herren, er Gud! Då prisade alla Herren och föll ner på marken inför Herren och inför kung David.

21 Nästa dag bar man fram 1.000 unga tjurar, 1.000 bockar och 1.000 lamm som brännoffer till Herren. Man bar också fram drickoffer och många andra offer för hela Israel.

22 Man åt och drack inför Herrens ansikte, och gädjen var stor bland folket.Sedan bekräftade man ännu en gång Salomo som kung Davids efterträdare. Man smorde honom till landets kung och Sadok till präst för folket.

23 Salomo övertog tronen efter sin far David, och han hade stor framgång. Hela Israel lydde honom,

24 och alla ledare och officerare och alla hans bröder försäkrade honom sin trohet.

25 Herren upphöjde Salomo i kunglig ära och glans över Israel på ett sätt som man inte upplevt tidigare.

David dör vid hög ålder

26-27 David var kung i Israel i fyrtio år. Under sju av dessa år regerade han i Hebron, och trettiotre år regerade han i Jerusalem.

28 Han blev mycket gammal och dog rik och högt ärad, och han efterträddes alltså av Salomo.

29 Händelser under Davids regering finns upptecknade i profeten Samuels böcker och i profeterna Natans och Gads krönikor.

30 Där berättas om hans regering, hans stora makt och om allt som hände honom och Israel och de omkringliggande länderna under hans tid.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Лет 29

Пожертвования на строительство храма

1Царь Довуд сказал всему собранию:

– Мой сын Сулаймон, единственный, кого избрал Всевышний, молод и неопытен. Работа велика, ведь это не дворец для человека, а храм для Вечного Бога. Я всё приготовил для храма моего Бога, что только смог – золото, серебро, бронзу, железо и дерево, а кроме того, много оникса и камней в оправы, бирюзы, разноцветных камней, всех видов драгоценных камней и мрамора. Кроме того, из любви к моему Богу, я отдаю собственное золото и серебро на храм моего Бога, сверх всего того, что я заготовил для этого святого храма. Я отдаю: 108 тонн золота из Офира и 252 тонны[a] очищенного серебра для покрытия стен зданий, для всех золотых и серебряных вещей и для всякой работы ремесленников. Кто ещё готов сделать добровольные пожертвования, посвящая себя сегодня Вечному?

Тогда главы семейств, вожди родов Исроила, тысячники, сотники и сановники, надзирающие за царским добром, стали делать добровольные пожертвования. Они пожертвовали на работу по строительству храма Всевышнего 180 тонн и 84 килограмма золота, 360 тонн серебра, 648 тонн бронзы и 3 600 тонн[b] железа. Всякий, у кого были драгоценные камни, отдавал их в сокровищницу храма Вечного в руки гершонита Иехиила. Народ радовался добровольному участию своих вождей, потому что они жертвовали Вечному от всего сердца. Очень радовался и царь Довуд.

Молитва Довуда

10 Довуд благословил Вечного перед всем собранием, говоря:

– Хвала Вечному,
    Богу нашего отца Исроила,
    от века и до века!
11 Твои, о Вечный, величие и мощь,
    великолепие, победа и слава,
    ведь в небесах и на земле – всё Твоё.
Твоё, о Вечный, царство,
    Ты над всем вознесён, как глава.
12 От Тебя богатство и честь,
    Ты – властитель всего.
В руках Твоих сила и власть
    вознести и укрепить любого.
13 И сейчас, Бог наш, мы благодарим Тебя
    и хвалим Твоё славное имя.

14 – Но кто я и кто мой народ, чтобы нам делать это добровольное пожертвование? Всё происходит от Тебя, и мы даём Тебе лишь то, что получили из Твоей руки. 15 Мы странники и чужеземцы в Твоих глазах, какими были и наши предки. Наши дни на земле – как тень, и мы не можем избежать смерти[c]. 16 Вечный, наш Бог, всё это изобилие, что мы приготовили для строительства храма, где Ты будешь пребывать в Своей святости, мы получили из Твоей руки, оно целиком принадлежит Тебе. 17 Я знаю, мой Бог, что Ты испытываешь сердца и Тебе угодна искренность. Я от чистого сердца добровольно отдал всё это и теперь с радостью вижу, что и Твой народ, который находится здесь, добровольно жертвует Тебе. 18 Вечный, Бог наших предков – Иброхима, Исхока и Якуба[d], сохрани это желание в сердцах Твоего народа навсегда и сбереги их сердца верными Тебе. 19 Дай моему сыну Сулаймону от всего сердца соблюдать Твои повеления, заповеди и установления и сделать всё, чтобы построить храм, для которого я всё это приготовил.

20 Затем Довуд сказал всему собранию:

– Славьте Вечного, вашего Бога!

И все они восхвалили Вечного, Бога их предков. Они склонились и поклонились Вечному и царю.

Признание Сулаймона царём

21 На следующий день народ принёс жертвы Вечному и вознёс Ему всесожжения: тысячу быков, тысячу баранов и тысячу ягнят вместе с положенными жертвенными возлияниями и многими другими жертвами за весь Исроил. 22 Люди ели и пили в тот день перед Вечным с великой радостью.

Затем они признали Сулаймона, сына Довуда, царём во второй раз, помазав его перед Вечным в правители, а Цадока – в священнослужители. 23 И Сулаймон сел на престол Вечного как царь, вместо своего отца Довуда. Он преуспевал, и весь Исроил повиновался ему. 24 Все вожди и могучие воины, а также все сыновья царя Довуда признали над собой власть царя Сулаймона.

25 Вечный высоко вознёс Сулаймона в глазах всего Исроила и даровал ему такое царское великолепие, какого не было прежде ни у кого из исроильских царей.

Смерть Довуда

26 Довуд, сын Есея, был царём всего Исроила. 27 Он правил Исроилом сорок лет – семь лет в Хевроне и тридцать три года в Иерусалиме. 28 Он умер в глубокой старости, насытившись жизнью, богатством и славой. И царём вместо него стал его сын Сулаймон.

29 События царствования царя Довуда, от первых до последних, описаны в «Записях пророка Самуила», в «Записях пророка Нафана» и в «Записях пророка Гада». 30 Эти записи повествуют о деяниях Довуда во время его царствования, о его власти и событиях, которые выпали на его долю, о том, что случилось с Исроилом и всеми царствами земли.

Notas al pie

  1. 1 Лет 29:4 Букв.: «3 000… 7 000 талантов».
  2. 1 Лет 29:7 Букв.: «5 000 талантов и 10 000 дариков… 10 000… 18 000… 100 000 талантов».
  3. 1 Лет 29:15 Букв.: «и нет надежды».
  4. 1 Лет 29:18 Букв.: «Исроила». Всевышний дал Якубу новое имя – Исроил (см. Нач. 32:27-28).