Swedish Contemporary Bible

1 Corinthians 10

Varning för avgudadyrkan

1Syskon, jag vill att ni ska veta att våra förfäder alla var under ett moln, och alla gick genom havet. 2Alla blev döpta till Mose i molnet och havet. 3Alla åt av samma andliga mat, 4och alla drack av samma andliga dryck – de drack ur en andlig klippa som följde dem. Och den klippan var Kristus. [a]5Men Gud var missnöjd med de flesta av dem, och därför lät han dem dö i öknen.

6Allt detta är exempel som varnar oss för att lockas av det onda, så som de blev lockade av det. 7Delta inte i avgudadyrkan så som många av dem gjorde. Det står ju skrivet: ”Folket slog sig ner för att äta och dricka, och sedan reste de sig för att roa sig.” [b]8Vi får inte heller ägna oss åt sexuell omoral som många av dem gjorde, vilket ledde till att 23 000 personer dödades på en enda dag. [c]9Och vi får inte sätta Herren på prov som många av dem gjorde, vilket ledde till att de blev dödade av ormar. [d]10Knota inte heller, som många av dem gjorde, vilket ledde till att de blev dödade av fördärvaren.[e]

11Allt det som hände med dem är exempel som skrevs ner för att hjälpa oss som har tidsåldrarnas slut nära inpå oss. 12Den som tror sig stå stadigt bör se till att han inte faller. 13Ingen värre prövning har drabbat er än sådana som drabbar människor överlag. Men Gud är trofast och låter er inte prövas mer än vad ni kan klara av. När ni prövas visar han också en utväg så att ni kan härda ut.

14Håll er alltså borta från avgudadyrkan, kära vänner. 15Ni är ju förståndiga människor. Bedöm därför själva vad jag säger. 16Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger väl oss gemenskap med Kristus blod? Och när vi bryter brödet, ger det väl oss gemenskap med Kristus kropp? 17Men när det nu är ett enda bröd, är vi, fastän vi är många, en enda kropp. Vi får ju alla del av detta enda bröd. 18Se på israeliterna: När de äter av det som har offrats på altaret, får de då inte del av altaret?

19Vad vill jag nu säga med detta? Att det som offras till avgudar är något? Eller att avgudarna är något? 20Nej, vad hedningarna offrar är offer till onda andar, inte till Gud, och jag vill inte att ni ska ha gemenskap med onda andar. 21Ni kan inte dricka både ur Herrens bägare och ur onda andars bägare. Ni kan inte äta vid Herrens bord och vid onda andars. 22Eller vågar vi utmana Herrens svartsjuka? Är vi starkare än han?

Låt inte din frihet gå ut över andra

23”Allt är tillåtet”, men allt är inte nyttigt. ”Allt är tillåtet”, men allt är inte konstruktivt. [f]24Därför ska ingen enbart söka sitt eget bästa, utan det som är bäst för andra.

25Ni kan äta allt som säljs i köttbodarna, utan att ha tveksamheter för samvetets skull. 26”Jorden tillhör Herren och allt som finns där.” [g]27Blir ni hembjudna till någon som inte tror och ni vill gå dit, så kan ni äta allt som ställs fram åt er utan att undra över det för samvetets skull. 28Men om någon säger: ”Det här är offerkött”, då ska ni inte äta, av hänsyn till den som sa det, och för samvetets skull. 29Jag menar givetvis inte ditt eget samvete, utan den andres. Varför skulle jag låta min frihet bedömas av någon annans samvete? 30Om jag äter min mat med tacksamhet, så kan väl ingen klandra mig för det som jag tackar Gud för?

31Vad ni än gör ska ni göra det till Guds ära, det gäller även när ni äter eller dricker. 32Var inte till anstöt, vare sig för judar, greker eller för Guds församling. 33Själv försöker jag på alla sätt ta hänsyn till alla. Jag söker inte det som är bäst för mig själv, utan tänker på andra så att de också kan bli räddade.

Notas al pie

  1. 10:3-4 Jfr 2 Mos 13-17. Den andliga mat och dryck Paulus talar om i v. 3-4 syftar dels på manna, som israeliterna en gång fick från himlen, dels på nattvarden.
  2. 10:7 Se 2 Mos 32:6.
  3. 10:8 Jfr 4 Mos 25:1-9.
  4. 10:9 Jfr 4 Mos 21:4-9.
  5. 10:10 Jfr 2 Mos 12:23 och 4 Mos 16:41-50.
  6. 10:23 Jfr not till 6:12.
  7. 10:26 Se Ps 24:1.

Nkwa Asem

Korintofo I 10

Ahoni ho kɔkɔbɔ

1Anuanom, mepɛ sɛ metwe mo adwene ba nsɛm a ɛtoo yɛn nenanom a wodii Mose akyi no so. Omununkum bɔɔ wɔn nyinaa ho ban maa wɔn nyinaa faa Po Kɔkɔɔ no mu asomdwoe mu. Omununkum no ne po no mu, wɔbɔɔ wɔn nyinaa asu sɛ Mose akyidifo.

Wɔn nyinaa dii honhom mu abodoo na wɔnom honhom mu bobesa. Wɔnom honhom botan a na ɔne wɔn nam no mu nsu; na saa ɔbotan no yɛ Kristo no ankasa. Eyinom nyinaa akyi no, na Onyankopɔn ani nsɔ wɔn mu pii, enti na wɔn amu guguu basaa wɔ sare no so hɔ no.

Mprempren, eyinom nyinaa yɛ nhwɛso ma yɛn na ɛbɔ yɛn kɔkɔ nso sɛ, ɛnsɛ sɛ yɛpɛ bɔne sɛnea wɔyɛe no, ɛnna ɛnsɛ sɛ yɛsom ahoni sɛnea wɔn mu bi yɛe no. Sɛnea Kyerɛwsɛm no ka se, “Nnipa no tenaa ase, didi, nomee na wɔsɔre sawee.”

Ɛnsɛ sɛ yɛbɔ aguaman sɛnea wɔn mu bi yɛe no na da koro wɔn mu ɔpeduonu abiɛsa wuwui no. Ɛnsɛ sɛ yɛsɔ Awurade hwɛ sɛnea wɔn mu bi yɛe no maa awɔ kekaa wɔn kunkum wɔn no. 10 Ɛnsɛ sɛ munwiinwii sɛnea wɔn mu bi yɛe maa ɔsɛe bɔfo sɛee wɔn no.

11 Eyinom nyinaa baa wɔn so de yɛɛ nhwɛso maa afoforo. Na wɔkyerɛw guu hɔ sɛ kɔkɔbɔ maa yɛn. Efisɛ, yɛte hɔ sɛ ɛrenkyɛ na bere no aba awiei.

12 Obiara a odwen sɛ ogyina hɔ no, ɔnhwɛ yiye na wanhwe ase. 13 Sɔhwɛ biara a aba w’akwan mu no, yɛ nea ɛba nnipa akwan mu. Esiane sɛ Onyankopɔn di ne bɔhyɛ so nti, ɔremma ho kwan mma sɔhwɛ a ɛboro w’ahoɔden so nto wo. Sɛ sɔhwɛ ba wo so a, ɔbɛma wo ahoɔden ama woatumi agyina ano, na woanya ho nyansa nso.

14 Enti me nnamfo pa, montwe mo ho mfi ahonisom ho.

Morentumi nhwɛ afanu no

15 Mekasa kyerɛ mo sɛ anyansafo. Asɛm a meka no mummua mfa. 16 Sɛ yɛrenom kuruwa no ano na yebisa Awurade nkyɛn nhyira a, Kristo mogya nhyira no renka wɔn a wɔnom kuruwa no ano nyinaa bi anaa? Abodoo a yebubu mu no nso, sɛ yedi a, ɛnyɛ Kristo nipadua na yɛkyekyɛ di? 17 Esiane sɛ abodoo no yɛ baako na yɛn a yedi no dɔɔso wɔ honam koro mu nti, yɛn nyinaa yɛ nnipa baako. 18 Monhwɛ Helafo: Wɔn a wodi afɔrebɔde no di afɔrebɔde a wɔde abɔ Onyankopɔn afɔre no?

19 Mibisa se, afɔrebɔde a wɔde ama ohoni no yɛ biribi anaa ohoni no na ɔyɛ biribi? 20 Dabi, asɛm a mereka ne sɛ, nea wɔde abɔ afɔre wɔ ɔbosonsomni afɔremuka so no, wɔde ama ahohommɔne na ɛnyɛ Onyankopɔn. Mɛmpɛ sɛ mode mo ho bɛhyɛnhyɛn ahohommɔne. 21 Morentumi nnom Awurade kuruwa ano na monsan nnom ahohommɔne kuruwa ano. Saa ara na morentumi nnidi wɔ Awurade pon so na monsan nnidi wɔ ahohommɔne pon nso so.

22 Anaa mopɛ sɛ yɛma Awurade twe ninkunu? Yegye di sɛ yɛyɛ den sen no anaa?

23 Wɔka se, “Wɔama yɛn ho kwan sɛ yɛnyɛ biribiara a yɛpɛ.” Nanso ɛnyɛ biribiara na eye. “Wɔama yɛn ho kwan sɛ yɛnyɛ biribiara.” Nanso ɛnyɛ biribiara na etumi boa yɛn. 24 Ɛnsɛ sɛ obiara pɛ ne nko ne yiyedi na mmom ɛsɛ sɛ ɔhwehwɛ afoforo nso yiyedi.

25 Adwenemdahɔ nti mutumi tɔ biribiara a wɔtɔn wɔ gua so di a mummisa ho asɛm biara. 26 Efisɛ, Kyerɛwsɛm no ka se, “Asase ne nneɛma a ɛwɔ so nyinaa yɛ Awurade de.”

27 Obi a ɔnyɛ gyidini frɛ wo adidi na woyɛ w’adwene sɛ wobɛkɔ a, adwenemdahɔ nti, aduan a ɔde bɛma wo biara di a wummisa ho asɛm biara. 28 Nanso sɛ obi ka kyerɛ wo se, “Wɔde saa aduan yi maa ahoni” a, esiane nea ɔbɔɔ wo saa amanneɛ ne adwenemdahɔ nti, nni saa aduan no. 29 Ɛno nyɛ w’adwene na ɛyɛ onipa a ɔbɔɔ wo saa amanneɛ no adwene. Obi bebisa se, “Adɛn nti na obi adwene siw m’ahofadi ho kwan? 30 Sɛ meda Awurade ase wɔ m’aduan ho a, adɛn nti na aduan a mada ho ase no obi ka ho asɛm?”

31 Biribiara a mobɛyɛ no, sɛ moredidi o, sɛ monom o, monyɛ mfa nhyɛ Onyankopɔn anuonyam. 32 Monnyɛ biribiara mmfa nnhaw Yudafo anaa Amanamanmufo anaa Onyankopɔn asafo. 33 Monyɛ sɛnea meyɛ no. Mema obiara ani gye nea meyɛ ho a minnwen mankasa me yiyedi ho na mmom, midwen yɛn nyinaa yiyedi ho sɛnea ɛbɛyɛ a wobegye wɔn nkwa.