Nya Levande Bibeln

1 Korinthierbrevet 1

1Från Paulus, utvald av Gud och utsänd av Jesus Kristus och från broder Sosthenes.

Till de kristna i Korinth, som Gud har kallat till att vara hans folk och utvalda åt Kristus Jesus, tillsammans med alla kristna överallt, alla som tillber vår Herre Jesus Kristus.

Nåd och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.

Gud har välsignat er

Jag tackar Gud varje dag för allt det underbara som han har gett er nu när ni tillhör Kristus.

Nu lever ni ett innehållsrikt liv. Gud har gett er en andlig kunskap och ni kan både förstå sanningen och ge uttryck för den.

Allt det jag lovade att Kristus kan göra har nu skett, eftersom er bekännelse är klar och tydlig! Nu upplever ni all hans godhet och välsignelse.

Ni har fått del av alla andliga gåvor och all kraft för att göra hans vilja medan ni väntar på att Herren Jesus Kristus ska komma igen.

Och han ska ge er det stöd och den fasthet ni behöver, ända tills han kommer, så att ni är fria från synd och skuld den dagen.

Ja, det vill Gud göra, för han håller alltid vad han har lovat, och han har själv inbjudit er till denna underbara vänskap med sin Son, Jesus Kristus, vår Herre.

Paulus vädjar om enhet

10 Men kära bröder, jag ber er i vår Herres, Jesu Kristi, namn, att se till att ni är eniga så att inte församlingen splittras. Ni måste vara överens och ha samma målsättning.

11 Några av dem som bor i Chloes hus har nämligen berättat för mig om era diskussioner, kära bröder.

12 En del av er säger: Jag följer Paulus, andra att de håller på Apollos eller Petrus, och några menar att bara de är Kristi enda sanna efterföljare.

13 Vad menar ni egentligen? Skulle Kristus vara delad? Inte har väl jag, Paulus, dött för era synder? Har några av er blivit döpta i mitt namn?

14 Nu är jag tacksam för att jag inte har döpt någon av er, förutom Crispus och Gaius.

15 Ingen kan komma på tanken att jag har försökt att bilda något nytt och starta en Paulusförsamling.

16 Jo, jag har visst döpt Stefanas familj också. Men att jag har döpt någon annan kan jag inte påminna mig.

17 Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika de goda nyheterna. Och jag gör det så enkelt som möjligt, utan djupsinniga ord och logiska förklaringar. Det finns ingen anledning att försvaga den enorma kraft som finns i det enkla budskapet om Kristi kors.

I Jesus har vi tillgång till Guds liv

18 Visst låter det galet för dem som är på väg att gå förlorade, när de får höra att Jesus genom att bli avrättad på ett kors kan rädda dem. Men vi som är frälsta och är på rätt väg upplever Guds mäktiga kraft i detta budskap.

19 För Gud säger: Jag ska sätta stopp för alla genomtänkta och förnuftiga frälsningsplaner av människor , hur förståndiga och visa de än tycks vara!

20 Vad ska vi då säga om alla dessa visa och lärda, dessa lysande debattörer i denna världens stora frågor? Har inte Gud gjort klart att deras visdom är nonsens.

21 Gud har nämligen i sin vishet ordnat det så att världen aldrig ska kunna finna Gud genom mänskligt skarpsinne. Därför grep Gud in och räddade dem som trodde på hans budskap, det budskap som världen fann oförnuftigt och dåraktigt.

22 För judarna är detta svårt att förstå, eftersom de vill ha ett tecken från himlen som bevis för att det som predikas är sant. För grekerna är det inte heller lätt. De tror bara på det som överensstämmer med deras filosofi och alltså verkar förnuftigt enligt deras uppfattning.

23 Därför tar judarna avstånd från budskapet om Kristus, som har dött för att rädda dem. Och grekerna säger att alltsammans är nonsens.

24 Men Gud öppnar ögonen på dem som godtar Guds väg till frälsning. För dem blir den korsfäste Kristus både Guds kraft och Guds vishet, vare sig de är judar eller inte.

25 Denna dårskap är mycket visare än de djupsinnigaste planer hos de klokaste män, och Gud är i sin svaghet - nämligen att Kristus dör på korset - mycket starkare än någon människa.

26 Lägg märke till detta bland er själva, kära bröder. Det är inte många av er som har hög utbildning, inflytande i samhället eller kommer från en förnäm familj.

27 I stället har Gud medvetet valt att använda sig av dem som inte har något att komma med, för att de människor som världen räknar med ska komma i skuggan.

28 Han har valt en plan som världen ser ner på och förlöjligar just för att förbigå dem som tror att de är något.

29 Ingen ska någonsin kunna skryta med något inför Gud.

30 För det är bara tack vare Gud som ni har liv i Kristus Jesus. Genom vår gemenskap med honom har vi tillgång till Guds egen vishet, rättfärdighet och helighet. Jesus offrade sig själv för oss och köpte oss därmed fria.

31 Som Skriften säger: Om någon vill skryta, så ska han bara skryta med vad Herren har gjort.

New International Reader's Version

1 Corinthians 1

1I, Paul, am writing this letter. I have been chosen to be an apostle of Christ Jesus just as God planned. Our brother Sosthenes joins me in writing.

We are sending this letter to you, the members of God’s church in Corinth. You have been made holy because you belong to Christ Jesus. God has chosen you to be his holy people. He has done the same for all people everywhere who pray to our Lord Jesus Christ. Jesus is their Lord and ours.

May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.

Paul Gives Thanks

I always thank my God for you. I thank him because of the grace he has given to you who belong to Christ Jesus. You have been blessed in every way because of him. You have been blessed in all your speech and knowledge. God has shown that what we have spoken to you about Christ is true. There is no gift of the Holy Spirit that you don’t have. You are full of hope as you wait for our Lord Jesus Christ to come again. God will also keep you strong in faith to the very end. Then you will be without blame on the day our Lord Jesus Christ returns. God is faithful. He has chosen you to share life with his Son, Jesus Christ our Lord.

Taking Sides in the Church

10 Brothers and sisters, I make my appeal to you. I do this in the name of our Lord Jesus Christ. I ask that all of you agree with one another in what you say. I ask that you don’t take sides. I ask that you are in complete agreement in all that you think. 11 My brothers and sisters, I have been told you are arguing with one another. Some people from Chloe’s house have told me this. 12 Here is what I mean. One of you says, “I follow Paul.” Another says, “I follow Apollos.” Another says, “I follow Peter.” And still another says, “I follow Christ.”

13 Does Christ take sides? Did Paul die on the cross for you? Were you baptized in the name of Paul? 14 I thank God that I didn’t baptize any of you except Crispus and Gaius. 15 No one can say that you were baptized in my name. 16 It’s true that I also baptized those who live in the house of Stephanas. Besides that, I don’t remember if I baptized anyone else. 17 Christ did not send me to baptize. He sent me to preach the good news. He commanded me not to preach with wisdom and fancy words. That would take all the power away from the cross of Christ.

Christ Is God’s Power and Wisdom

18 The message of the cross seems foolish to those who are lost and dying. But it is God’s power to us who are being saved. 19 It is written,

“I will destroy the wisdom of those who are wise.
    I will do away with the cleverness of those who think they are so smart.” (Isaiah 29:14)

20 Where is the wise person? Where is the teacher of the law? Where are the great thinkers of our time? Hasn’t God made the wisdom of the world foolish? 21 God wisely planned that the world would not know him through its own wisdom. It pleased God to use the foolish things we preach to save those who believe. 22 Jews require signs. Greeks look for wisdom. 23 But we preach about Christ and his death on the cross. That is very hard for Jews to accept. And everyone else thinks it’s foolish. 24 But there are those God has chosen, both Jews and Greeks. To them Christ is God’s power and God’s wisdom. 25 The foolish things of God are wiser than human wisdom. The weakness of God is stronger than human strength.

26 Brothers and sisters, think of what you were when God chose you. Not many of you were considered wise by human standards. Not many of you were powerful. Not many of you belonged to important families. 27 But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. 28 God chose the things of this world that are common and looked down on. God chose things considered unimportant to do away with things considered important. 29 So no one can boast to God. 30 Because of what God has done, you belong to Christ Jesus. He has become God’s wisdom for us. He makes us right with God. He makes us holy and sets us free. 31 It is written, “The one who boasts should boast about what the Lord has done.” (Jeremiah 9:24)