Nya Levande Bibeln

1 Johannesbrevet 4

Lär er skilja mellan sann och falsk lära

1Älskade vänner, tro inte på allt ni hör bara därför att någon säger att det är ett budskap från Gud. Pröva det först för att se om det verkligen är så. Det finns nämligen många falska profeter runt om i världen.

Man kan nämligen avgöra om deras budskap kommer från den helige Ande eller ej, genom att kontrollera att de verkligen tror att Jesus Kristus, Guds Son, blev människa med en mänsklig kropp? Om de gör det, är deras budskap från Gud.

Om de inte gör det, kommer inte budskapet från Gud utan från den Antikrist som ni vet ska komma och som är emot Kristus. Hans fientliga inställning till Kristus är redan spridd i världen.

Kära vänner, ni tillhör Gud och har redan vunnit er kamp mot dem som är emot Kristus, för den Ande som finns i er är starkare än den ande som finns i denna ogudaktiga värld.

De falska profeterna talar med denna världens ande, och därför lyssnar de som tillhör världen med uppmärksamhet till dem.

Men vi är Guds barn. De som vandrar med Gud och känner honom lyssnar till oss. De andra gör det inte. Detta är ett annat sätt att ta reda på om ett budskap verkligen är från Gud, för om det är det, lyssnar inte världen till det.

Kärleken kommer från Gud

Kära vänner, låt oss visa varandra kärlek, för kärleken kommer från Gud. Och de som är kärleksfulla och vänliga visar att de är Guds barn och att de håller på att lära känna honom ännu bättre.

Men om en person inte är kärleksfull och vänlig, visar det att han inte känner Gud - för Gud är kärlek.

Gud visade hur mycket han älskar oss genom att sända sin ende Son till denna onda värld för att ge oss evigt liv genom hans död.

10 Denna handling visar oss vad verklig kärlek är. Det är inte att vi älskar Gud, utan att han älskar oss och har sänt sin Son som ett offer för våra synder.

11 Kära vänner, eftersom Gud har älskat oss så mycket, borde vi också verkligen älska varandra.

12 Ingen har sett Gud, ändå bor han i oss, när vi älskar varandra, och hans kärlek inom oss växer sig ständigt starkare.

13 Och han har gett oss sin egen helige Ande som ett bevis på att vi lever med honom och han med oss.

14 Dessutom har vi med våra egna ögon sett vad vi nu berättar för hela världen: att Gud sände sin Son som hela världens Frälsare.

15 Den som tror och säger att Jesus är Guds Son har Gud boende i sig och lever med Gud.

16 Vi vet hur mycket Gud älskar oss för vi har lärt känna hans kärlek och vet att det är sant när han talar om för oss att han älskar oss. Gud är kärlek, och den som lever i kärleken lever med Gud, och Gud lever i honom.

17 Och när vi lever med Kristus, växer vår kärlek och blir allt mer fullkomlig. Därför kan vi lugnt möta honom på domens dag och redan nu glädjas åt att han älskar oss, och vi älskar honom.

18 I fullkomlig kärlek finns det inte plats för ångest eller rädsla. De drivs undan av kärleken. Om vi fortfarande är rädda och osäkra har vi inte fullt förtroende för den som älskar.

19 Vi kan inte älska utan att Gud först älskar oss, och vi tar emot hans kärlek.

20 Om någon säger: Jag älskar Gud, och fortsätter att hata sin bror, så ljuger han, för om han inte älskar sin bror, som han har framför sina ögon, hur kan han då älska Gud, som han aldrig har sett?

21 Och Gud själv har sagt att man ska älska inte bara Gud utan också sin bror.

New Living Translation

1 John 4

Discerning False Prophets

1Dear friends, do not believe everyone who claims to speak by the Spirit. You must test them to see if the spirit they have comes from God. For there are many false prophets in the world. This is how we know if they have the Spirit of God: If a person claiming to be a prophet[a] acknowledges that Jesus Christ came in a real body, that person has the Spirit of God. But if someone claims to be a prophet and does not acknowledge the truth about Jesus, that person is not from God. Such a person has the spirit of the Antichrist, which you heard is coming into the world and indeed is already here.

But you belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people, because the Spirit who lives in you is greater than the spirit who lives in the world. Those people belong to this world, so they speak from the world’s viewpoint, and the world listens to them. But we belong to God, and those who know God listen to us. If they do not belong to God, they do not listen to us. That is how we know if someone has the Spirit of truth or the spirit of deception.

Loving One Another

Dear friends, let us continue to love one another, for love comes from God. Anyone who loves is a child of God and knows God. But anyone who does not love does not know God, for God is love.

God showed how much he loved us by sending his one and only Son into the world so that we might have eternal life through him. 10 This is real love—not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as a sacrifice to take away our sins.

11 Dear friends, since God loved us that much, we surely ought to love each other. 12 No one has ever seen God. But if we love each other, God lives in us, and his love is brought to full expression in us.

13 And God has given us his Spirit as proof that we live in him and he in us. 14 Furthermore, we have seen with our own eyes and now testify that the Father sent his Son to be the Savior of the world. 15 All who declare that Jesus is the Son of God have God living in them, and they live in God. 16 We know how much God loves us, and we have put our trust in his love.

God is love, and all who live in love live in God, and God lives in them. 17 And as we live in God, our love grows more perfect. So we will not be afraid on the day of judgment, but we can face him with confidence because we live like Jesus here in this world.

18 Such love has no fear, because perfect love expels all fear. If we are afraid, it is for fear of punishment, and this shows that we have not fully experienced his perfect love. 19 We love each other[b] because he loved us first.

20 If someone says, “I love God,” but hates a fellow believer,[c] that person is a liar; for if we don’t love people we can see, how can we love God, whom we cannot see? 21 And he has given us this command: Those who love God must also love their fellow believers.[d]

Notas al pie

  1. 4:2 Greek If a spirit; similarly in 4:3.
  2. 4:19 Greek We love. Other manuscripts read We love God; still others read We love him.
  3. 4:20 Greek hates his brother.
  4. 4:21 Greek The one who loves God must also love his brother.