Neno: Bibilia Takatifu

Waefeso 1

1Kutoka kwa Paulo, mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu. Kwa watu wa Mungu walio waaminifu kwa Kristo Yesu. Nawa takieni neema ya Mungu na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Asifiwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ametu bariki sisi kwa kila baraka za kiroho zitokazo mbinguni tukiwa ndani ya Kristo. Mungu alituchagua sisi tuwe ndani ya Kristo hata kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na lawama mbele zake. Kwa upendo wake, alipanga kabla ya mambo yote, kutufanya sisi kuwa watoto wake kwa njia ya Yesu Kristo kwa mapenzi yake mwenyewe; na hivyo apewe sifa kwa ajili ya neema yake tukufu ambayo tumepewa bure katika Mpendwa wake. Kutoka kwake, tunapata ukombozi kwa ajili ya damu yake, yaani, kusamehewa dhambi zetu; kulingana na wingi wa neema yake ambayo ametumiminia kwa wingi. Kwa maana ametufahamisha kwa hekima yote na ufahamu, siri ya mapenzi yake, kulingana na mpango aliokusudia kuukamilisha kwa njia ya Kristo. 10 Mpango huo ambao ungetekelezwa wakati ukitimia, ni kwamba Mungu ataviunganisha vitu vyote po pote vilipo, mbinguni na duniani, viwe kwake chini ya Kristo. 11 Tukiwa ndani ya Kristo, tulichaguliwa kama alivy opanga Mungu kwa makusudio yake yeye ambaye hufanya mambo yote kulingana na mapenzi yake. 12 Kwa njia hiyo, sisi ambao tulikuwa wa kwanza kumtegemea Kristo, tupate kuishi maisha yatakayoleta sifa kwa utukufu wake. 13 Ninyi pia mliingia ndani ya Kristo mliposikia neno la kweli, Injili ya wokovu wenu. Nanyi mmemwa mini, mkawekewa muhuri na Roho Mtakatifu ambaye mliahidiwa, 14 yeye ndiye dhamana ya urithi wetu mpaka hapo tutakapoupokea, kwa sifa ya utukufu wake. Shukrani Na Maombi

15 Hii ndio sababu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana wetu Yesu, na juu ya upendo mlio nao kwa watu wa Mungu, 16 sijaacha kumshukuru Mungu kwa ajili yenu, na kuwakumbuka katika sala zangu. 17 Nazidi kumwomba Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awajalieni roho ya hekima na ya mafunuo mpate kumfahamu zaidi. 18 Ninaomba pia kwamba macho ya mioyo yenu yaangaziwe ili mpate kujua tumaini mliloitiwa, na mtambue utajiri wa urithi wa utukufu wake kwa watu wa Mungu; 19 na muu fahamu uweza wake usiopimika ambao ametupa sisi tunaoamini. Uweza huo ni sawa na ile nguvu kuu 20 ambayo aliitumia alipomfufua Kristo kutoka kwa wafu, akamweka akae mkono wake wa kulia katika enzi yake mbinguni. 21 Hapo alipo ni juu sana, kupita tawala na mamlaka zote na nguvu zote na milki, na kupita cheo cho chote kinachoweza kutolewa, si tu katika nyakati hizi, bali pia katika nyakati zijazo. 22 Na Mungu ameweka vitu vyote viwe chini ya mamlaka yake na akamteuwa awe mkuu wa vitu vyote kwa ajili ya kanisa, 23 ambalo ni mwili wake, nalo limejawa na yeye ambaye hujaza kila kitu kwa kila njia. Tumefanywa Kuwa Hai Ndani Ya Kristo

New International Reader's Version

Ephesians 1

1I, Paul, am writing this letter. I am an apostle of Christ Jesus just as God planned.

I am sending this letter to you, God’s holy people in Ephesus. Because you belong to Christ Jesus, you are faithful.

May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.

Praise God for His Spiritual Blessings in Christ

Give praise to the God and Father of our Lord Jesus Christ. He has blessed us with every spiritual blessing. Those blessings come from the heavenly world. They belong to us because we belong to Christ. God chose us to belong to Christ before the world was created. He chose us to be holy and without blame in his eyes. He loved us. So he decided long ago to adopt us. He adopted us as his children with all the rights children have. He did it because of what Jesus Christ has done. It pleased God to do it. All those things bring praise to his glorious grace. God freely gave us his grace because of the One he loves. We have been set free because of what Christ has done. Because he bled and died our sins have been forgiven. We have been set free because God’s grace is so rich. He poured his grace on us. By giving us great wisdom and understanding, he showed us the mystery of his plan. It was in keeping with what he wanted to do. It was what he had planned through Christ. 10 It will all come about when history has been completed. God will then bring together all things in heaven and on earth under Christ.

11 We were also chosen to belong to him. God decided to choose us long ago in keeping with his plan. He works out everything to fit his plan and purpose. 12 We were the first to put our hope in Christ. We were chosen to bring praise to his glory. 13 You also became believers in Christ. That happened when you heard the message of truth. It was the good news about how you could be saved. When you believed, he stamped you with an official mark. That official mark is the Holy Spirit that he promised. 14 The Spirit marks us as God’s own. We can now be sure that someday we will receive all that God has promised. That will happen after God sets all his people completely free. All these things will bring praise to his glory.

Paul Prays and Gives Thanks

15 I have heard about your faith in the Lord Jesus. I have also heard about your love for all God’s people. That is why 16 I have not stopped thanking God for you. I always remember you in my prayers. 17 I pray to the God of our Lord Jesus Christ. God is the glorious Father. I keep asking him to give you the wisdom and understanding that come from the Holy Spirit. I want you to know God better. 18 I pray that you may understand more clearly. Then you will know the hope God has chosen you to receive. You will know that what God will give his holy people is rich and glorious. 19 And you will know God’s great power. It can’t be compared with anything else. His power works for us who believe. It is the same mighty strength 20 God showed. He showed this when he raised Christ from the dead. God seated him at his right hand in his heavenly kingdom. 21 There Christ sits far above all who rule and have authority. He also sits far above all powers and kings. He is above every name that is appealed to in this world and in the world to come. 22 God placed all things under Christ’s rule. He appointed him to be ruler over everything for the church. 23 The church is Christ’s body and is filled by Christ. He fills everything in every way.