Neno: Bibilia Takatifu

Matayo 2

Wataalamu Wa Nyota Wafika Kumwona Mtoto Yesu

1Basi Yesu alipozaliwa katika mji wa Betlehemu huko Yudea, wakati wa utawala wa mfalme Herode, wataalamu wa mambo ya nyota kutoka Mashariki walifika Yerusalemu wakawa wakiuliza, kutoka kwao kuhusu wakati kamili ambao ile nyota ilionekana.

Mfalme Herode alipopata habari hizi alifadhaika sana na watu wote wa Yerusalemu wakawa na hali ya wasiwasi. Herode akaitisha mkutano wa makuhani wakuu na waandishi, akawataka wamweleze mahali ambapo Kristo angezaliwa.

Wakamjibu, “Atazaliwa Betlehemu ya Yudea, kwa maana nabii aliandika hivi kuhusu jambo hili: ‘Nawe Betlehemu, katika nchi ya Yuda, wewe si wa mwisho miongoni mwa watawala wa Yuda; kwa maana atatoka mtawala kwako atakayetawala watu wangu Israeli.’ ”

Ndipo Herode akawaita wale wataaamu wa nyota kwa siri aka pata uhakikisho Halafu akawatuma Bethlehemu akiwaagiza, “Nendeni mkamtafute huyo mtoto kwa bidii, na mkishampata, mnile tee habari ili na mimi niende kumsujudia.”

Baada ya kumsikiliza mfalme, wale wataalamu wa nyota wakaendelea na safari, na mbele yao wakaiona ile nyota waliyoiona mashariki ikiwatangulia, nao wakaifuata mpaka iliposimama juu ya mahali pale alipokuwa mtoto. 10 Walipoiona ile nyota walijawa na furaha isiyoelezeka.

11 Walipoingia ndani ya ile nyumba walimwona mtoto na mama yake Mariamu, wakainama chini kwa heshima kubwa wakamwabudu. Kisha wakafungua mikoba yao, wakampa zawadi: dhahabu, uvumba na manemane. 12 Na baada ya kuonywa katika ndoto wasirudi kwa Her ode , wakarudi makwao kwa kupitia njia nyingine.

Yosefu, Maria Na Mtoto Yesu Wakimbilia Misri

13 Walipokwisha kuondoka, malaika wa Bwana alimtokea Yosefu katika ndoto akamwambia, “Amka, umchukue mtoto na mama yake mkimbilie Misri na mkae huko mpaka hapo nitakapowaambia; kwa maana mfalme Herode ataanza msako wa kumtafuta huyu mtoto ili amwue.” 14 Kwa hiyo akaamka, akamchukua mtoto na mama yake usiku, wakaelekea Misri 15 na wakakaa huko mpaka Herode alipo fariki. Na hivyo likatimia neno alilosema Bwana hupitia nabii: ‘Nilimwita mwanangu kutoka Misri.’

16 Herode alipogundua kwamba wale wataalamu wa nyota wame mdanganya, alikasirika sana, akawatuma watu kuwaua watoto wote wa kiume wenye umri wa miaka miwili kwenda chini katika mji wa Betlehemu na sehemu zote za jirani, kufuatana na ule muda ambao wale wataalamu walikuwa wamemhakikishia. 17 Ndipo maneno yaliy osemwa hupitia nabii Yeremia yakatimia kama alivyosema:

18 “Sauti ilisikika huko Rama, kilio cha uchungu na maom bolezo; Raheli akiwalilia wanae; hakukubali kufarijiwa kwa sababu walikuwa wamekufa.”

19 Lakini Herode alipofariki, malaika wa Bwana alimtokea Yosefu katika ndoto huko Misri, 20 akamwambia, “Amka mchukue mtoto na mama yake, mrudi katika nchi ya Israeli kwa sababu wale waliotaka kumwua mtoto wamefariki.”

21 Basi Yosefu akaamka, akamchukua mtoto na mama yake wakar udi nchi ya Israeli. 22 Lakini alipopata habari kwamba Arkelao alikuwa akimiliki huko Yudea mahali pa baba yake Herode, aliogopa kwenda huko; na baada ya kuonywa tena katika ndoto, aliondoka akaenda wilaya ya Galilaya. 23 Akaenda kuishi katika mji ulioitwa Nazareti, na hivyo yakatimia yale yaliyosemwa kupitia manabii kwamba, “Ataitwa Mnazareti.”

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

马太福音 2

智者来朝拜

1希律王执政期间,耶稣降生在犹太的伯利恒城。

当时有几位智者[a]从东方来到耶路撒冷, 问道:“那生来做犹太人之王的在哪里呢?我们在东方看见祂的星,特来朝拜祂。”

希律王听后,心里不安,全城的人都感到不安。 希律王就召来祭司长和律法教师,问他们:“基督在哪里降生呢?”

他们回答说:“在犹太的伯利恒,因为先知这样记载,

“‘犹大地区的伯利恒啊!
你在犹大各城中并不是最小的,
因为有一位君王要从你那里出来,
牧养我的以色列子民。’”

于是,希律暗中召见那几位智者,仔细查问那星出现的准确时间, 然后派他们去伯利恒,并吩咐道:“你们去仔细寻访那个小孩,找到了,就回来报信,我也好去朝拜祂。”

他们听了王的吩咐,就去了。忽然,那颗曾在东方出现的星又出现在他们前面,引领他们来到小孩耶稣所在的地方,便停下来。 10 他们看见那颗星,喜出望外。

11 他们进了屋子,看见孩子和祂母亲玛丽亚,就俯伏在地上拜祂,并打开盛宝物的盒子献上黄金、乳香和没药作礼物。 12 他们在梦中得到指示不可回希律那里,便改道返回了家乡。

逃往埃及

13 他们离开之后,主的天使在梦中向约瑟显现,说:“起来,带着小孩子和祂母亲逃往埃及,住在那里等候我的通知,因为希律要寻找这孩子,杀害祂。” 14 于是,约瑟起来带着孩子和祂母亲连夜逃往埃及, 15 并在那里一直住到希律死了。这就应验了主借着先知所说的话:“我把儿子从埃及召出来。”

16 希律见自己被智者愚弄,大为恼怒,便照着智者所说的时间推算,下令把伯利恒附近两岁以下的男孩杀光。 17 这正应验了耶利米先知的话:

18 “在拉玛有痛哭哀号的声音,
是拉结在为儿女哀痛,
不肯接受安慰,
因为他们都死了!”

定居拿撒勒

19 希律死后,主的天使在梦中向在埃及的约瑟显现,说: 20 “起来,带着孩子和祂母亲回以色列去吧!因为要杀害孩子的人已经死了。” 21 约瑟就起来,带着孩子和祂母亲返回以色列。

22 但约瑟听闻亚基劳继承父亲希律的王位统治犹太,就不敢回犹太。这时,他在梦中得到主的指示,便前往加利利地区, 23 定居在拿撒勒镇。这应验了先知的话:“祂将被称为拿撒勒人。”

Notas al pie

  1. 2:1 智者”或译“占星家”下同7节和16节。