Neno: Bibilia Takatifu

3 Yohana

Kutoka Kwa Mzee. Kwa mpendwa wangu Gayo, nimpendaye katika kweli. Mpendwa, ninakuombea ufanikiwe katika mambo yote na kwamba uwe na afya njema ya mwili; kwa maana najua roho yako ni salama. Nilifurahi sana walipokuja ndugu kadhaa wakashuhudia jinsi ulivyo mwaminifu katika kweli na jinsi unavyoendelea kuishi katika kweli. Hakuna kitu kinachonifurahisha zaidi kuliko kusi kia kwamba watoto wangu wanafuata kweli.

Uaminifu Wa Gayo

Mpendwa, wewe umekuwa mwaminifu kwa yote unayowatendea hao ndugu, ingawaje wao ni wageni kwako. Wamelishuhudia kanisa kuhusu upendo wako. Tafadhali wasaidie waendelee na safari yao kwa namna itakayompendeza Mungu. Kwa maana wanasafiri kwa ajili ya Bwana na wamekataa kupokea cho chote kutoka kwa watu wasiomjua Mungu . Kwa hiyo tunawajibu wa kuwasaidia watu wa namna hiyo ili tuwe watenda kazi pamoja nao kwa ajili ya kweli.

Diotrefe Na Demetrio

Niliandika barua kwa hilo kanisa; lakini Diotrefe apendaye kujiweka mbele kama kiongozi wao, hatambui mamlaka yangu. 10 Kwa hiyo nitakapokuja nitaeleza mambo anayofanya; na kuhusu maneno maovu anayosema juu yangu. Wala hatosheki na hayo bali anakataa kuwakaribisha ndugu. Pia anawazuia wale ambao wanataka kuwakarib isha na anawafukuza kutoka katika kanisa. 11 Mpendwa, usiige ubaya bali iga wema. Atendaye mema ni wa Mungu. Atendaye uovu hajapata kumwona Mungu. 12 Demetrio anashuhudiwa wema na kila mtu na hata kweli yenyewe inamshuhudia. Mimi pia ninamshuhudia wema, na wewe unajua kwamba ushuhuda wangu ni wa kweli.

Salamu Za Mwisho

13 Ninayo mengi ya kukuandikia, lakini afadhali nisitumie kalamu na wino. 14 Natarajia kukuona karibuni na tutaongea uso kwa uso.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

約翰三書

我這作長老的寫信給親愛的該猶,就是我本著真理所愛的人。 親愛的弟兄,衷心地祝你凡事順利,身體和靈魂一樣健康。

該猶的好品行

有弟兄們來為你的行為做見證,說你忠心地遵行真理,這使我非常欣慰。 沒有比聽見自己的孩子遵行真理更使我歡喜了。

親愛的弟兄,你常常忠心地照顧素不相識的弟兄, 他們把你的愛心告訴了教會。願你照著上帝所喜悅的方式繼續幫助他們, 因為他們為了主耶穌的名四處傳道,不收取非信徒的任何東西。 我們應該接待這樣的人,好與他們一同傳揚真理。

丟特腓的惡行

我曾寫信給你那裡的教會,但喜歡做領袖的丟特腓不理會我們。 10 因此,我若去你們那裡,會提及他的所作所為,就是他怎樣惡言中傷我們。不僅如此,他還拒絕接待弟兄,並且禁止別人接待,甚至將接待的人趕出教會。

抑惡揚善

11 親愛的弟兄,不要效法罪惡,要效法美善。行善的人屬於上帝,行惡的人不認識上帝。 12 低米丟得到了眾人的好評,真理本身也為他做見證,我們也為他做見證。你們知道我們的見證是真實的。

結語

13 我本來有很多事想跟你談,但不想用筆墨寫給你, 14 只希望可以快快地見到你,跟你當面暢談。

15 祝你平安!這裡的朋友們都問候你,請代我一一問候你那邊的朋友。