Neno: Bibilia Takatifu

1 Wathesalonike 1

1Kutoka kwa Paulo, Silvano na Timotheo. Kwa kanisa la Wath esalonike mlio wa Mungu Baba yetu na wa Bwana Yesu Kristo. Tuna watakieni neema na amani.

Shukrani Kwa Imani Ya Wathesalonike

Tunamshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu wote na kuwaom bea pasipo kukoma. Tunakumbuka daima mbele za Mungu Baba yetu, kazi yenu inayotokana na imani, juhudi yenu kubwa katika upendo, na uvumilivu wenu unaotokana na tumaini mlilonalo kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zetu mnaopendwa na Mungu, tunafahamu kwamba Mungu amewachagua kwa maana Injili yetu haikuwajia kwa maneno matupu bali ilidhihirishwa kwa nguvu na kwa Roho Mtakatifu, mkawa na uhakika kamili. Ninyi mnajua jinsi tulivyoishi pamoja nanyi kwa faida yenu. Nanyi mkatuiga sisi, mkamuiga na Bwana; kwa maana mlilipokea neno kwa furaha mliyopewa na Roho Mtakatifu ingawa mlipata mateso makali. Kwa hiyo mkawa kielelezo kwa waamini wote wa Makedonia na Akaya.

Maana neno la Mungu limeenea kutoka kwenu, sio mpaka Make donia na Akaya tu, bali imani yenu kwa Mungu imejulika na mahali pote. Kwa hiyo hatuhitaji kusema lo lote kuhusu imani yenu; kwa maana wao wenyewe wanaeleza jinsi mlivyotupokea. Wanasimulia jinsi mlivyomgeukia Mungu mkaacha ibada za sanamu, ili kumtumikia Mungu aliye hai na wa kweli; 10 na kumngoja Mwanae kutoka mbin guni, ambaye alimfufua kutoka kwa wafu, yaani Yesu. Yeye anatu komboa kutoka katika ghadhabu ijayo.

Amplified Bible

1 Thessalonians 1

Thanksgiving for These Believers

1Paul, Silvanus (Silas), and Timothy,

To the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ: Grace to you and peace [inner calm and spiritual well-being from God].

We give thanks to God always for all of you, continually mentioning you in our prayers; recalling unceasingly before our God and Father your work energized by faith, and your service motivated by love and unwavering hope in [the return of] our Lord Jesus Christ. [a]Brothers and sisters beloved by God, we know that He has chosen you; for our good news [regarding salvation] came to you not only in word, but also in [its inherent] power and in the Holy Spirit and with great conviction [on our part]. You know what kind of men we proved to be among you for your benefit. You became imitators of us and [through us] of the Lord, after you welcomed our message in [a time of] great trouble with the joy supplied by the Holy Spirit; so that you became an example to all the believers in [b]Macedonia and in Achaia. For the word of the Lord has resounded from you and has echoed [like thunder], not only in Macedonia and Achaia, but in every place [the news of] your [great] faith in God has spread, so that we never need to say anything about it. For they themselves report about us, telling what kind of reception we had among you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God, 10 and to [look forward and confidently] wait for [the coming of] His Son from heaven, whom He raised from the dead—Jesus, who [personally] rescues us from the coming wrath [and draws us to Himself, granting us all the privileges and rewards of a new life with Him].

Notas al pie

  1. 1 Thessalonians 1:4 Lit Brethren.
  2. 1 Thessalonians 1:7 Greece was divided into two Roman provinces. The northern region was called Macedonia and the southern, Achaia. Thessalonica was an important seaport and was the capital city of Macedonia.