Slovo na cestu

Zjevení 6:1-17

Šest pečetí otevřeno

1Viděl jsem, jak Beránek rozlomil první z těch sedmi pečetí, a slyšel jsem, že jedna ze čtyř bytostí zvolala hromovým hlasem: „Pojď!“ 2Tu se ukázal bílý kůň. Jezdec na tom koni – mající v ruce luk a na hlavě věnec vítězů – vyjel, aby dobýval jedno vítězství za druhým. 3Když Beránek rozlomil druhou pečeť, druhá z bytostí před trůnem zvolala: „Pojď!“ 4Tentokrát vyběhl ohnivě rudý kůň s jezdcem ozbrojeným velikým mečem. Ten měl moc rozrušit mír na zemi, takže se lidé začali vzájemně pobíjet.

5Pak Beránek rozlomil třetí pečeť a třetí bytost zavolala: „Pojď!“ Ukázal se černý kůň, jehož jezdec nesl váhy na znamení nedostatku. 6Ze středu těch čtyř bytostí zaznělo: „Celý den bude člověk pracovat za kilo pšenice nebo za tři kila ječmene. Ponech jim však dostatek oleje a vína!“

7Když Beránek odstranil čtvrtou pečeť, slyšel jsem čtvrtou bytost, jak volá: „Pojď!“ 8Vyrazil kůň mrtvolně bledé barvy a jela na něm sama Smrt a za ní zůstávali mrtví. Čtvrtina země jí padla za oběť: rozsévala války, hlad, epidemie a přírodní pohromy.

9Tu Beránek rozlomil pátou pečeť svitku a já jsem uviděl oltář a kolem něho ty, kteří podstoupili mučednickou smrt pro věrnost Bohu a pro hlásání Boží zvěsti. 10Společně volali: „Svatý Pane, ty plníš své sliby. Kdy vykonáš spravedlivý soud a potrestáš ty, kdo prolili naši krev?“ 11Potom každý z nich obdržel bílý šat na znamení vítězství. Bylo jim však řečeno, aby ještě čekali, protože se k nim mají připojit další mučedníci pro Krista, jejich spolupracovníci a bratři.

12Pak jsem viděl, že Beránek rozlomil šestou pečeť. Nastalo velké zemětřesení, slunce se zatmělo jako smuteční flór, měsíc zrudl jako krev. 13Hvězdy padaly z nebe jako zralé plody ze stromu, do kterého se opře silný vítr. 14Obloha zmizela, jako když se svine plachta. Každá hora a každý ostrov se pohnul ze svého místa. 15Vládci země, úředníci, vojevůdci, boháči a mocipáni, otroci jako svobodní, všichni se schovávali do jeskyní a skalních rozsedlin. 16Volali: „Hory a skály, sesuňte se na nás a ukryjte nás před pohledem toho, který sedí na trůnu, a před Beránkovým hněvem! 17Den jeho soudu přichází, kdo z nás může obstát?“

Священное Писание

Откровение 6:1-17

Снятие первых шести печатей

1Я видел, как Ягнёнок открыл первую из семи печатей, и затем услышал, как одно из четырёх живых существ сказало громоподобным голосом:

– Подойди!

2Я посмотрел и увидел белого коня. На нём сидел вооружённый луком всадник, которому был дан венец. Он выехал как победитель, и чтобы победить6:2 Ср. Зак. 1:8-17; 6:1-8..

3Когда Ягнёнок снял вторую печать, я услышал, как второе живое существо сказало:

– Подойди!

4И вышел другой конь, огненно-рыжий. На нём сидел вооружённый длинным мечом всадник, которому была дана власть лишить землю мира, чтобы люди на ней убивали друг друга.

5Когда Ягнёнок снял третью печать, я услышал как третье живое существо сказало:

– Подойди!

Я увидел вороного коня. Сидящий на нём всадник держал в руке весы. 6И я услышал со стороны четырёх живых существ голос, говорящий:

– Полкилограмма6:6 Букв.: «хиникс», т. е. примерно 1 л (600 г муки). пшеничной муки – за заработок целого дня6:6 Букв.: «за динарий». Динарий – римская монета, примерно равная дневному заработку наёмного работника (см. Мат. 20:2)., и полтора килограмма6:6 Букв.: «три хиникса». ячменной муки – за заработок целого дня.

А всаднику:

– Неся свой суд, масла и вина не трогай!

7Когда Ягнёнок снял четвёртую печать, я услышал голос четвёртого существа. Оно сказало:

– Подойди!

8Я увидел мертвенно-бледного коня. Его всадника звали Смерть, а за ним следовал ад6:8 Букв.: «мир мёртвых».. Им была дана власть над четвёртой частью земли, чтобы губить людей мечом, голодом, эпидемиями и дикими зверями.

9Когда Ягнёнок снял пятую печать, я увидел у подножия жертвенника души тех, кто был убит за слово Всевышнего и за своё свидетельство. 10Они громко закричали:

– До каких пор, святой и истинный Владыка, Ты не будешь судить и мстить живущим на земле за нашу кровь?

11Каждому из них была дана белая одежда, и им было сказано подождать ещё некоторое время, пока число их сотрудников и братьев, которые будут убиты так же, как и они, не достигнет своей полноты.

12Потом я увидел, как Ягнёнок снял шестую печать. Тогда вдруг произошло сильное землетрясение6:12 Ср. Езек. 38:19-20; Агг. 2:6., и солнце стало чёрным, как траурное одеяние, а луна стала красной, как кровь6:12 См. Ис. 13:10; Езек. 32:7-8; Иоиль 2:10; 3:15.. 13Небесные звёзды упали на землю, как незрелый инжир падает с деревьев от сильного порыва ветра6:13 См. Мк. 13:24-26.. 14Небо свернулось, как свиток6:13-14 См. Ис. 34:4., и все горы и острова были сдвинуты со своих мест. 15Цари земли, высокопоставленные чиновники, полководцы, богатые и власть имущие, рабы и свободные – все попрятались в пещерах и расщелинах гор6:15 См. Ис. 2:10..

16– Упадите на нас, – умоляли они горы и скалы, – спрячьте нас6:16 См. Ос. 10:8. от лица Сидящего на троне и от гнева Ягнёнка! 17Наступил великий день Их гнева, и кто может устоять?