Slovo na cestu

Zjevení Janovo 22

Navždy v Boží přítomnosti

1Ještě mi ukázal řeku života, čistou jako křišťál. Vyvěrala z trůnu Boha a Beránka a protékala na náměstí toho města. Po obou jejích březích rostl strom života nesoucí dvanáct druhů ovoce, na každý měsíc jeden. A listy toho stromu sloužily všem ke zdraví. Tam nebude vůbec nic škodlivého. Vládě Boha a Beránka se všichni ochotně podřídí. Budou ho vidět tváří v tvář a na čele ponesou jeho jméno. Už se tam nikdy nesetmí, takže nebudou rozsvěcet lampy ani čekat na východ slunce. Bůh bude jejich stálé světlo a s ním budou kralovat na věky věků.

Zaslíbení Ježíšova návratu

Anděl mi řekl: „Tato slova jsou spolehlivá a pravdivá. Pán Bůh, který dával svého Ducha prorokům, mě poslal, abych oznámil jeho služebníkům, co se zanedlouho stane.

Vzkazuje vám: Pozor, přijdu náhle! Dobře dělá, kdo bere vážně proroctví této knihy.“

Když jsem to všechno já, Jan, slyšel a viděl, padl jsem před svým průvodcem na kolena. On mi však řekl: „Nech toho, vždyť jsem jen spoluslužebník tvůj i tvých bratří, proroků a těch, kdo budou dbát slov této knihy. Před Bohem klekej!“ 10 Pak dodal: „Nic z toho nezatajuj, ale zveřejni to. Doba těch událostí se nezadržitelně blíží. 11 Kdo činíš bezpráví, pokračuj, kdo máš rád špínu, válej se v ní. Kdo jsi však přijal Kristovu bezúhonnost, jednej podle toho, kdo zápasíš o čistý život, nepolevuj!

12 Čekejte, přijdu už brzo a odplatím každému podle jeho činů. 13 Já jsem první i poslední, začátek i konec. 14 Šťasten, kdo má očištěné srdce: před ním se otevírá věčný život a brány nebeského města, 15 venku zůstanou pohlavně nevázaní, zvrhlíci, šarlatáni, vrazi a všichni, kdo dávají čemukoliv přednost před Bohem a libují si v podvodech.

16 Já, Ježíš, jsem pověřil svého posla, aby tuto zvěst vyřídil církvi. Já, potomek velkého krále Davida, Jitřenka nového svítání.“

Boží nabídka – uchop život!

17 Duch i církev volají: „Přijď!“

A všichni, kdo je slyší, ať se připojí svým: „Přijď!“

Kdo žízníš, pojď sem a čerpej zdarma vodu života.

18 Upozorňuji každého čtenáře této knihy; kdo k ní něco přidá, dostane přidáno Božích ran tady popsaných. 19 Kdo z ní něco ubere, tomu Bůh odepře přístup ke stromu života i do svatého města, o kterých jste tu četli. 20 Ten, kdo stojí za slovy této knihy, praví:

„Jistě, přijdu brzy.“

Ano, přijď, Pane Ježíši!

21 Vám všem, milí čtenáři, platí dosud nabídka Kristovy milosti!

Священное Писание (Восточный Перевод)

Откровение 22

Река жизни

1Затем ангел показал мне реку воды жизни, блестящую, как кристалл, и текущую от трона Всевышнего и Ягнёнка посредине центральной улицы города. По обе стороны реки растут деревья жизни. Они плодоносят двенадцать раз в год, давая каждый месяц свой плод, а листья деревьев предназначены для исцеления народов.[a] И там уже больше не будет ничего проклятого.[b] В городе будет находиться трон Всевышнего и Ягнёнка, и Его рабы будут служить Ему. Они будут видеть Его лицо,[c] и на лбу у них будет написано Его имя. Ночи больше не будет. Им уже не нужен будет свет ламп или свет солнца, потому что Вечный Бог будет светить над ними. И они будут царствовать вовеки.[d]

Ангел сказал мне:

– Это верные и истинные слова. Вечный Бог, вдохновляющий дух пророков, послал Своего ангела, чтобы показать Своим рабам то, что должно произойти в будущем.

Пришествие Исы Масиха

– Вот, Я скоро приду! Благословен тот, кто соблюдает слова пророчества, записанные в этом свитке.

Я, Иохан, всё это слышал и видел. И услышав и увидев всё это, я пал к ногам ангела, показывающего мне всё это, чтобы поклониться ему.

Но ангел говорит мне:

– Не делай этого! Я такой же раб, как и ты, как твои братья пророки и как те, кто соблюдает слова, записанные в этом свитке. Поклонись Всевышнему!

10 Потом он говорит мне:

– Не запечатывай слов пророчества, записанных в этом свитке,[e] потому что время уже близко. 11 Кто поступает несправедливо, тот и будет продолжать поступать несправедливо. Кто ведёт скверную жизнь, тот и будет продолжать вести скверную жизнь. Но тот, кто живёт праведной жизнью, будет продолжать жить праведно, и тот, кто свят, будет продолжать жить свято.[f]

12 – Вот, Я скоро приду! Я несу воздаяние каждому, и каждый получит по своим делам. 13 Я – Владыка всего: от А до Я, Первый и Последний,[g] Начало и Конец. 14 Благословенны те, кто омывает свои одежды, чтобы им иметь право питаться от дерева жизни и войти в город через ворота. 15 А снаружи останутся псы[h], колдуны, развратники, убийцы, идолопоклонники и все любящие и творящие неправду.

16 Я, Иса, послал Моего ангела, чтобы передать вам это свидетельство для общин верующих. Я – Корень[i] и Потомок Давуда, Я – яркая Утренняя Звезда.[j]

17 Дух Всевышнего и невеста говорят Исе:

– Приди!

И каждый, кто это слышит, пусть тоже скажет:

– Приди!

Пусть приходит мучимый жаждой! Кто хочет, пусть берёт воду жизни даром![k]

18 И я предупреждаю каждого, кто слышит слова пророчества, записанные в этом свитке: кто добавит что-либо к этим словам, тому Всевышний добавит и бедствия, о которых написано в этом свитке. 19 И если кто отнимет что-либо из слов пророчества, записанных в этом свитке, у того и Всевышний отнимет право питаться от дерева жизни и жить в святом городе, которые описаны в этом свитке.[l]

20 Свидетельствующий об этом говорит:

– Да, Я скоро приду!

Да будет так! Приди, Повелитель Иса!

21 Пусть благодать Повелителя Исы будет со всеми.

Аминь.

Notas al pie

 1. 22:2 См. Езек. 47:12; ср. Нач. 2:9-10.
 2. 22:3 См. Нач. 3:14-19; ср. Зак. 14:11.
 3. 22:4 Ср. Исх. 33:20.
 4. 22:5 См. Дан. 7:18, 27.
 5. 22:10 Ср. Дан. 12:4, 9.
 6. 22:11 См. Дан. 12:10; 2 Тим. 3:13.
 7. 22:13 См. Ис. 44:6; 48:12. Здесь Иса говорит о Себе так, как говорил о Себе Сам Всевышний.
 8. 22:15 Священное Писание часто называет псами тех, кто делает неугодное в глазах Всевышнего (см. Втор. 23:17-18; Заб. 21:17; Флп. 3:2).
 9. 22:16 Или: «Росток».
 10. 22:16 См. Чис. 24:17; Ис. 11:1, 10.
 11. 22:17 См. Ис. 55:1; Ин. 7:37.
 12. 22:18-19 См. Втор. 4:2; 12:32; Мудр. 30:6.