Slovo na cestu

Zjevení Janovo 2

Do Efezu: Chybí vám to nejdůležitější – láska

1Představiteli efezského sboru napiš:

Hovoří k vám ten, který je ve vašich sborech neustále činně přítomen a na němž jsou jejich představitelé plně závislí. 2-3 Vím o tom, co jste už vykonali a také o vaší usilovné práci. Jste vytrvalí, stateční a trpěliví, snášíte pro mne mnoho a neochabujete. Cením si toho, že jste se nenechali svést falešnými apoštoly, ale vyzkoušeli jste je a odhalili jejich lži. Dobře děláte, že jste ostře vystoupili proti zastáncům nevázaného života, který já také odsuzuji.

Musím vám však vytknout, že jste polevili v lásce; není už tak vřelá jako na počátku. 5-6 Vzpomeňte si, jak to s vámi bylo, jděte do sebe a navraťte se k činorodé lásce. Nebudete-li činit pokání, hrozí vašemu sboru zánik.

Slyšte, co vám říká Bůh: Kdo zvítězí, okusí ovoce stromu věčného života, který je v Božím ráji.

Do Smyrny: Věrnost osvědčíte v utrpení

Představiteli smyrenského sboru napiš:

Hovoří k vám První a Poslední, ten, který zemřel a ožil. Znám vaše činy, těžkosti a chudobu – ale přesto jste bohatí! Vím, jak vás lživě obviňují ti, kteří se pyšní svou pravověrností, ale pracují vlastně pro satana. 10 Nebojte se utrpení, které ještě přijde. Ďábel dostane některé z vás i do vězení a bude zkoušet vaši věrnost po deset dnů. Buďte věrní až do smrti a dám vám věčný život – cenu vítězů.

11 Slyšte, co vám říká Bůh: Kdo zvítězí, nepodlehne věčné smrti.

Do Pergamu: Zbavte se tolerance k hříchu

12 Představiteli pergamského sboru napiš:

Hovoří k vám ten, jehož slovo platí. 13 Vím, na jak nebezpečném místě působíte. Hlásíte se k mému jménu přímo v satanově sídelním městě, ve stínu jeho trůnu. Nezapřeli jste víru ve mne ani tehdy, když byl umučen můj věrný svědek Antipas.

14-15 Jednu věc vám však přece musím vytknout: klidně ponecháváte mezi sebou ty, kteří se pod rouškou křesťanské svobody účastní nestydatých orgií, a to já nenávidím. 16 Dejte tu záležitost rychle do pořádku, nebo přijdu a vynesu nad nimi spravedlivý rozsudek.

17 Slyšte, co vám říká Bůh: Toho, kdo zvítězí, dokonale nasytím. Vtisknu mu nový charakter a poctím ho svým osobním přátelstvím.

Do Tyatiry: Žádné kompromisy s hříchem

18 Představiteli tyatirského sboru napiš:

Hovoří k vám Boží Syn, jehož oči září jako oheň a nohy žhnou jako rozpálená mosaz.

19 Znám vaše činy lásky, víry, trpělivé naděje a vím, že v tom všem rostete. 20 Avšak to vám musím vytknout, že mezi sebou trpíte tu ženu, která se vydává za prorokyni, ale svádí moje věrné k sexuálním zvrácenostem a modlářským hostinám. 21 Dal jsem jí lhůtu k nápravě, ale ona provádí své nečisté rejdy dál. 22-23 Dopustím těžkou nemoc na ni i na ty, které svedla, pokud nebudou činit pokání z toho, co páchali; nezůstane po ní ani památka. Tak bude jasné všem sborům, že každému vidím do svědomí a každého budu soudit podle jeho činů.

24 Vám, kteří odmítáte její učení a nejste zvědavi na to, čemu pyšně říká „satanova nejhlubší tajemství“, vám, věrní Tyatirští, slibuji: víc už na vás nenaložím. 25 Musíte se však pevně držet toho, čemu jste uvěřili, dokud nepřijdu.

26 Tomu, kdo zvítězí a splní mou vůli, dám mocné poslání ke všem lidem. 27 Bude mít mezi nimi takovou autoritu, jakou dal Otec mně, a to, na čem si zakládají, rozbije jako hliněné hrnce. 28 Vítězům vyjdu vstříc jako jitřní hvězda, která ohlašuje den. 29 Slyšte, to vám říká Bůh.

Chinese Union Version (Simplified)

啟 示 錄 2

1你 要 写 信 给 以 弗 所 教 会 的 使 者 , 说 : 那 右 手 拿 着 七 星 、 在 七 个 金 灯 ? 中 间 行 走 的 , 说 :

我 知 道 你 的 行 为 、 劳 碌 、 忍 耐 , 也 知 道 你 不 能 容 忍 恶 人 。 你 也 曾 试 验 那 自 称 为 使 徒 却 不 是 使 徒 的 , 看 出 他 们 是 假 的 来 。

你 也 能 忍 耐 , 曾 为 我 的 名 劳 苦 , 并 不 乏 倦 。

然 而 有 一 件 事 我 要 责 备 你 , 就 是 你 把 起 初 的 爱 心 离 弃 了 。

所 以 , 应 当 回 想 你 是 从 那 里 坠 落 的 , 并 要 悔 改 , 行 起 初 所 行 的 事 。 你 若 不 悔 改 , 我 就 临 到 你 那 里 , 把 你 的 灯 ? 从 原 处 挪 去 。

然 而 你 还 有 一 件 可 取 的 事 , 就 是 你 恨 恶 尼 哥 拉 一 党 人 的 行 为 , 这 也 是 我 所 恨 恶 的 。

圣 灵 向 众 教 会 所 说 的 话 , 凡 有 耳 的 , 就 应 当 听 ! 得 胜 的 , 我 必 将 神 乐 园 中 生 命 树 的 果 子 赐 给 他 吃 。

你 要 写 信 给 士 每 拿 教 会 的 使 者 , 说 : 那 首 先 的 、 末 後 的 、 死 过 又 活 的 , 说 :

我 知 道 你 的 患 难 , 你 的 贫 穷 ( 你 却 是 富 足 的 ) , 也 知 道 那 自 称 是 犹 太 人 所 说 的 毁 谤 话 , 其 实 他 们 不 是 犹 太 人 , 乃 是 撒 但 一 会 的 人 。

10 你 将 要 受 的 苦 你 不 用 怕 。 魔 鬼 要 把 你 们 中 间 几 个 人 下 在 监 里 , 叫 你 们 被 试 炼 , 你 们 必 受 患 难 十 日 。 你 务 要 至 死 忠 心 , 我 就 赐 给 你 那 生 命 的 冠 冕 。

11 圣 灵 向 众 教 会 所 说 的 话 , 凡 有 耳 的 , 就 应 当 听 ! 得 胜 的 , 必 不 受 第 二 次 死 的 害 。

12 你 要 写 信 给 别 迦 摩 教 会 的 使 者 , 说 : 那 有 两 刃 利 剑 的 , 说 :

13 我 知 道 你 的 居 所 , 就 是 有 撒 但 座 位 之 处 ; 当 我 忠 心 的 见 证 人 安 提 帕 在 你 们 中 间 、 撒 但 所 住 的 地 方 被 杀 之 时 , 你 还 坚 守 我 的 名 , 没 有 弃 绝 我 的 道 。

14 然 而 , 有 几 件 事 我 要 责 备 你 : 因 为 在 你 那 里 有 人 服 从 了 巴 兰 的 教 训 ; 这 巴 兰 曾 教 导 巴 勒 将 绊 脚 石 放 在 以 色 列 人 面 前 , 叫 他 们 吃 祭 偶 像 之 物 , 行 奸 淫 的 事 。

15 你 那 里 也 有 人 照 样 服 从 了 尼 哥 拉 一 党 人 的 教 训 。

16 所 以 , 你 当 悔 改 ; 若 不 悔 改 , 我 就 快 临 到 你 那 里 , 用 我 口 中 的 剑 攻 击 他 们 。

17 圣 灵 向 众 教 会 所 说 的 话 , 凡 有 耳 的 , 就 应 当 听 ! 得 胜 的 , 我 必 将 那 隐 藏 的 吗 哪 赐 给 他 , 并 赐 他 一 块 白 石 , 石 上 写 着 新 名 ; 除 了 那 领 受 的 以 外 , 没 有 人 能 认 识 。

18 你 要 写 信 给 推 雅 推 喇 教 会 的 使 者 , 说 : 那 眼 目 如 火 焰 、 脚 像 光 明 铜 的 神 之 子 说 :

19 我 知 道 你 的 行 为 、 爱 心 、 信 心 、 勤 劳 、 忍 耐 , 又 知 道 你 末 後 所 行 的 善 事 , 比 起 初 所 行 的 更 多 。

20 然 而 , 有 一 件 事 我 要 责 备 你 , 就 是 你 容 让 那 自 称 是 先 知 的 妇 人 耶 洗 别 教 导 我 的 仆 人 , 引 诱 他 们 行 奸 淫 , 吃 祭 偶 像 之 物 。

21 我 曾 给 他 悔 改 的 机 会 , 他 却 不 肯 悔 改 他 的 淫 行 。

22 看 哪 , 我 要 叫 他 病 卧 在 床 。 那 些 与 他 行 淫 的 人 , 若 不 悔 改 所 行 的 , 我 也 要 叫 他 们 同 受 大 患 难 。

23 我 又 要 杀 死 他 的 党 类 ( 原 文 是 儿 女 ) , 叫 众 教 会 知 道 , 我 是 那 察 看 人 肺 腑 心 肠 的 , 并 要 照 你 们 的 行 为 报 应 你 们 各 人 。

24 至 於 你 们 推 雅 推 喇 其 馀 的 人 , 就 是 一 切 不 从 那 教 训 、 不 晓 得 他 们 素 常 所 说 撒 但 深 奥 之 理 的 人 , 我 告 诉 你 们 , 我 不 将 别 的 担 子 放 在 你 们 身 上 。

25 但 你 们 已 经 有 的 , 总 要 持 守 , 直 等 到 我 来 。

26 那 得 胜 又 遵 守 我 命 令 到 底 的 , 我 要 赐 给 他 权 柄 制 伏 列 国 ;

27 他 必 用 铁 杖 辖 管 ( 辖 管 : 原 文 是 牧 ) 他 们 , 将 他 们 如 同 窑 户 的 瓦 器 打 得 粉 碎 , 像 我 从 我 父 领 受 的 权 柄 一 样 。

28 我 又 要 把 晨 星 赐 给 他 。

29 圣 灵 向 众 教 会 所 说 的 话 , 凡 有 耳 的 , 就 应 当 听 !