Slovo na cestu

Zjevení Janovo 2

Do Efezu: Chybí vám to nejdůležitější – láska

1Představiteli efezského sboru napiš:

Hovoří k vám ten, který je ve vašich sborech neustále činně přítomen a na němž jsou jejich představitelé plně závislí. 2-3 Vím o tom, co jste už vykonali a také o vaší usilovné práci. Jste vytrvalí, stateční a trpěliví, snášíte pro mne mnoho a neochabujete. Cením si toho, že jste se nenechali svést falešnými apoštoly, ale vyzkoušeli jste je a odhalili jejich lži. Dobře děláte, že jste ostře vystoupili proti zastáncům nevázaného života, který já také odsuzuji.

Musím vám však vytknout, že jste polevili v lásce; není už tak vřelá jako na počátku. 5-6 Vzpomeňte si, jak to s vámi bylo, jděte do sebe a navraťte se k činorodé lásce. Nebudete-li činit pokání, hrozí vašemu sboru zánik.

Slyšte, co vám říká Bůh: Kdo zvítězí, okusí ovoce stromu věčného života, který je v Božím ráji.

Do Smyrny: Věrnost osvědčíte v utrpení

Představiteli smyrenského sboru napiš:

Hovoří k vám První a Poslední, ten, který zemřel a ožil. Znám vaše činy, těžkosti a chudobu – ale přesto jste bohatí! Vím, jak vás lživě obviňují ti, kteří se pyšní svou pravověrností, ale pracují vlastně pro satana. 10 Nebojte se utrpení, které ještě přijde. Ďábel dostane některé z vás i do vězení a bude zkoušet vaši věrnost po deset dnů. Buďte věrní až do smrti a dám vám věčný život – cenu vítězů.

11 Slyšte, co vám říká Bůh: Kdo zvítězí, nepodlehne věčné smrti.

Do Pergamu: Zbavte se tolerance k hříchu

12 Představiteli pergamského sboru napiš:

Hovoří k vám ten, jehož slovo platí. 13 Vím, na jak nebezpečném místě působíte. Hlásíte se k mému jménu přímo v satanově sídelním městě, ve stínu jeho trůnu. Nezapřeli jste víru ve mne ani tehdy, když byl umučen můj věrný svědek Antipas.

14-15 Jednu věc vám však přece musím vytknout: klidně ponecháváte mezi sebou ty, kteří se pod rouškou křesťanské svobody účastní nestydatých orgií, a to já nenávidím. 16 Dejte tu záležitost rychle do pořádku, nebo přijdu a vynesu nad nimi spravedlivý rozsudek.

17 Slyšte, co vám říká Bůh: Toho, kdo zvítězí, dokonale nasytím. Vtisknu mu nový charakter a poctím ho svým osobním přátelstvím.

Do Tyatiry: Žádné kompromisy s hříchem

18 Představiteli tyatirského sboru napiš:

Hovoří k vám Boží Syn, jehož oči září jako oheň a nohy žhnou jako rozpálená mosaz.

19 Znám vaše činy lásky, víry, trpělivé naděje a vím, že v tom všem rostete. 20 Avšak to vám musím vytknout, že mezi sebou trpíte tu ženu, která se vydává za prorokyni, ale svádí moje věrné k sexuálním zvrácenostem a modlářským hostinám. 21 Dal jsem jí lhůtu k nápravě, ale ona provádí své nečisté rejdy dál. 22-23 Dopustím těžkou nemoc na ni i na ty, které svedla, pokud nebudou činit pokání z toho, co páchali; nezůstane po ní ani památka. Tak bude jasné všem sborům, že každému vidím do svědomí a každého budu soudit podle jeho činů.

24 Vám, kteří odmítáte její učení a nejste zvědavi na to, čemu pyšně říká „satanova nejhlubší tajemství“, vám, věrní Tyatirští, slibuji: víc už na vás nenaložím. 25 Musíte se však pevně držet toho, čemu jste uvěřili, dokud nepřijdu.

26 Tomu, kdo zvítězí a splní mou vůli, dám mocné poslání ke všem lidem. 27 Bude mít mezi nimi takovou autoritu, jakou dal Otec mně, a to, na čem si zakládají, rozbije jako hliněné hrnce. 28 Vítězům vyjdu vstříc jako jitřní hvězda, která ohlašuje den. 29 Slyšte, to vám říká Bůh.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

启示录 2

给以弗所教会的信

1“你要写信告诉以弗所教会的天使,那位右手拿着七颗星、往来于七个金灯台中间的主说,

‘我知道你的行为、劳碌和坚忍,也知道你疾恶如仇,曾查验出那些假冒的使徒,揭穿他们的虚假。 你曾坚定不移地为我的名受苦,没有气馁。 但有一件事我要责备你,就是你把起初的爱心丢弃了。 因此,要回想你在哪里跌倒了,并且悔改,照起初所行的去行。否则,我就要到你那里,将你的灯台从原处拿走。 然而你还有一点可取之处,就是你跟我一样痛恨尼哥拉党人的行径。

‘圣灵对各教会所说的话,凡有耳朵的都应当听。我必将上帝乐园中生命树上的果子赐给得胜者吃。’

给士每拿教会的信

“你要写信告诉士每拿教会的天使,那位首先的、末后的、死而复活的主说,

‘我知道你遭受的苦难和贫穷,其实你是富足的。我也知道那些人对你的毁谤,他们自称为犹太人,其实不是,而是撒旦的同伙[a] 10 你不要害怕将要遭受的苦难。魔鬼要将你们当中的一些人下在监里,试炼你们,你们必遭受十天的迫害。但你要至死忠心,我必赐给你生命的冠冕。

11 ‘圣灵对各教会所说的话,凡有耳朵的都应当听。得胜者必不被第二次死亡所害。’

给别迦摩教会的信

12 “你要写信告诉别迦摩教会的天使,那位有两刃利剑的主说,

13 ‘我知道你住在撒旦称王的地方。当我忠心的见证人安提帕在你们这撒旦盘踞之处殉道的时候,你仍然坚守我的名,仍然信靠我。 14 不过有几件事我要责备你,你那里有人随从巴兰的教导。这巴兰从前教巴勒在以色列人面前布下网罗,使他们吃祭过偶像的食物、犯淫乱的罪。 15 同样,你们当中也有人附从尼哥拉党的教导。 16 所以你要悔改,否则我必迅速到你那里,用我口中的剑攻击他们。

17 ‘圣灵对各教会所说的话,凡有耳朵的都应当听。我必将隐藏的吗哪赐给得胜者。我也要赐给他一块白石,石上刻着一个新名字,除了那领受的人以外,没有人认识。’

给推雅推喇教会的信

18 “你要写信告诉推雅推喇教会的天使,那位双目如火焰、双脚像闪亮精铜的上帝的儿子说,

19 ‘我知道你的行为、爱心、信心、事奉、坚忍,也知道你末后所做的善事比起初更多。 20 可是有一件事我要责备你,就是你容许那自称是先知的妇人耶洗别教导我的众奴仆,引诱他们淫乱、吃祭过偶像的食物。 21 我曾给她悔改的机会,她却不肯悔改、离弃自己的淫乱行为, 22 所以我必叫她卧病在床。那些与她有染的人若不悔改,也必遭受极大的苦难。 23 我要击杀她的爪牙[b],使众教会都知道我洞察人的心思意念,我要照你们各人的行为对待你们。

24 ‘至于你们其余在推雅推喇的人,就是不听那邪说,没有学习所谓的撒旦玄学的人,我告诉你们,我不会将别的重担放在你们身上。 25 但你们要好好持守自己已经得到的,一直到我来。 26 至于那得胜又遵守我命令到底的人,我必赐给他统治列国的权柄, 27 正如我从我父得到的权柄。他必用铁杖管辖列国,将他们如同陶器一般打得粉碎。 28 我也要把晨星赐给他。

29 ‘圣灵对各教会所说的话,凡有耳朵的都应当听。’

Notas al pie

  1. 2:9 撒旦的同伙”希腊文是“撒旦的会众”,用以表达与“耶和华的会众”对立。
  2. 2:23 爪牙”希腊文是“儿女”。