Slovo na cestu

Zjevení Janovo 2

Do Efezu: Chybí vám to nejdůležitější – láska

1Představiteli efezského sboru napiš:

Hovoří k vám ten, který je ve vašich sborech neustále činně přítomen a na němž jsou jejich představitelé plně závislí. 2-3 Vím o tom, co jste už vykonali a také o vaší usilovné práci. Jste vytrvalí, stateční a trpěliví, snášíte pro mne mnoho a neochabujete. Cením si toho, že jste se nenechali svést falešnými apoštoly, ale vyzkoušeli jste je a odhalili jejich lži. Dobře děláte, že jste ostře vystoupili proti zastáncům nevázaného života, který já také odsuzuji.

Musím vám však vytknout, že jste polevili v lásce; není už tak vřelá jako na počátku. 5-6 Vzpomeňte si, jak to s vámi bylo, jděte do sebe a navraťte se k činorodé lásce. Nebudete-li činit pokání, hrozí vašemu sboru zánik.

Slyšte, co vám říká Bůh: Kdo zvítězí, okusí ovoce stromu věčného života, který je v Božím ráji.

Do Smyrny: Věrnost osvědčíte v utrpení

Představiteli smyrenského sboru napiš:

Hovoří k vám První a Poslední, ten, který zemřel a ožil. Znám vaše činy, těžkosti a chudobu – ale přesto jste bohatí! Vím, jak vás lživě obviňují ti, kteří se pyšní svou pravověrností, ale pracují vlastně pro satana. 10 Nebojte se utrpení, které ještě přijde. Ďábel dostane některé z vás i do vězení a bude zkoušet vaši věrnost po deset dnů. Buďte věrní až do smrti a dám vám věčný život – cenu vítězů.

11 Slyšte, co vám říká Bůh: Kdo zvítězí, nepodlehne věčné smrti.

Do Pergamu: Zbavte se tolerance k hříchu

12 Představiteli pergamského sboru napiš:

Hovoří k vám ten, jehož slovo platí. 13 Vím, na jak nebezpečném místě působíte. Hlásíte se k mému jménu přímo v satanově sídelním městě, ve stínu jeho trůnu. Nezapřeli jste víru ve mne ani tehdy, když byl umučen můj věrný svědek Antipas.

14-15 Jednu věc vám však přece musím vytknout: klidně ponecháváte mezi sebou ty, kteří se pod rouškou křesťanské svobody účastní nestydatých orgií, a to já nenávidím. 16 Dejte tu záležitost rychle do pořádku, nebo přijdu a vynesu nad nimi spravedlivý rozsudek.

17 Slyšte, co vám říká Bůh: Toho, kdo zvítězí, dokonale nasytím. Vtisknu mu nový charakter a poctím ho svým osobním přátelstvím.

Do Tyatiry: Žádné kompromisy s hříchem

18 Představiteli tyatirského sboru napiš:

Hovoří k vám Boží Syn, jehož oči září jako oheň a nohy žhnou jako rozpálená mosaz.

19 Znám vaše činy lásky, víry, trpělivé naděje a vím, že v tom všem rostete. 20 Avšak to vám musím vytknout, že mezi sebou trpíte tu ženu, která se vydává za prorokyni, ale svádí moje věrné k sexuálním zvrácenostem a modlářským hostinám. 21 Dal jsem jí lhůtu k nápravě, ale ona provádí své nečisté rejdy dál. 22-23 Dopustím těžkou nemoc na ni i na ty, které svedla, pokud nebudou činit pokání z toho, co páchali; nezůstane po ní ani památka. Tak bude jasné všem sborům, že každému vidím do svědomí a každého budu soudit podle jeho činů.

24 Vám, kteří odmítáte její učení a nejste zvědavi na to, čemu pyšně říká „satanova nejhlubší tajemství“, vám, věrní Tyatirští, slibuji: víc už na vás nenaložím. 25 Musíte se však pevně držet toho, čemu jste uvěřili, dokud nepřijdu.

26 Tomu, kdo zvítězí a splní mou vůli, dám mocné poslání ke všem lidem. 27 Bude mít mezi nimi takovou autoritu, jakou dal Otec mně, a to, na čem si zakládají, rozbije jako hliněné hrnce. 28 Vítězům vyjdu vstříc jako jitřní hvězda, která ohlašuje den. 29 Slyšte, to vám říká Bůh.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Отк 2

Общине верующих в Эфесе

1– Напиши вестнику общины верующих в Эфесе:

«Так говорит Держащий в правой руке семь звёзд и Ходящий среди семи золотых светильников:

Я знаю твои дела, твой труд и твою стойкость. Я знаю, что ты не можешь мириться со злыми людьми; ты проверил тех, кто выдаёт себя за посланников Масеха, и нашёл, что они лжецы. Я знаю, что ты стоек, что ради Меня перенёс трудности и не изнемог.

Но у Меня есть нечто против тебя: ты оставил свою первую любовь. Вспомни высоту, с которой ты упал! Раскайся и твори дела, которые ты делал прежде. Если ты не раскаешься, то Я приду к тебе и уберу твой светильник с его места. Однако, ты правильно делаешь, что ненавидишь дела николаитов[a], которые и Я ненавижу.

У кого есть уши, пусть слышит, что Дух говорит общинам верующих. Побеждающему Я дам право есть плоды с дерева жизни, которое растёт в раю Всевышнего!»

Общине верующих в Измире

– Далее напиши вестнику общины верующих в Измире:

«Так говорит Первый и Последний, Тот, Кто умер и вернулся к жизни:

Я знаю твои страдания и твою бедность, впрочем, ты богат! Я знаю, как тебя чернят те, кто называет себя иудеями, но которые на самом деле не что иное, как собрание сатанинское. 10 Не бойся предстоящих страданий. Некоторых из вас дьявол заключит в темницу, чтобы испытать вас, и вы десять дней будете терпеть страдания. Но оставайся верным даже до смерти, и Я дам тебе венец жизни.

11 У кого есть уши, пусть слышит, что Дух говорит общинам верующих. Побеждающему вторая смерть[b] не грозит!»

Общине верующих в Пергаме

12 – Далее напиши вестнику общины верующих в Пергаме:

«Так говорит Обладатель обоюдоострого меча[c]:

13 Я знаю, что ты живёшь там, где трон сатаны[d]. Но, невзирая на это, ты верен Мне. Ты не отрёкся от веры в Меня даже в те дни, когда Мой верный свидетель Антипа был убит в твоём городе, в городе, где живёт сатана.

14 Тем не менее, Мне есть, что сказать против тебя: там у тебя есть люди, следующие учению Валаама, который научил в своё время царя Валака тому, как можно спровоцировать народ Исроила на грех, побудив их есть пищу, принесённую в жертву идолам, и жить развратной жизнью.[e] 15 Так и у тебя тоже есть приверженцы учения николаитов. 16 Покайся! Иначе Я скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом, выходящим из Моего рта!

17 У кого есть уши, пусть слышит, что Дух говорит общинам верующих. Побеждающего Я угощу сокровенной манной[f]! Я дам ему белый камень[g], на котором написано его новое имя, и это имя будет знать только тот, кто его получит!»

Общине верующих в Фиатире

18 – Далее напиши вестнику общины верующих в Фиатире:

«Так говорит (вечный) Сын Всевышнего, глаза Которого подобны пылающему огню, и ноги Которого сверкают, как латунь:

19 Я знаю твои дела, твою любовь, веру, твоё служение и терпение. Я знаю, что твои последние дела более велики, чем первые.

20 Тем не менее, вот, что Я скажу против тебя: ты терпишь женщину по имени Иезевель[h], которая называет себя пророчицей. Она своим учением вводит в заблуждение Моих рабов и толкает их к тому, чтобы они занимались развратом и ели пищу, принесённую в жертву идолам. 21 Я дал ей время покаяться, но она не хочет раскаяться в своём разврате. 22 Поэтому Я брошу её на одр болезни, а тех, кто с ней занимается развратом, ввергну в великую скорбь, если не раскаются в том, что пошли её путём. 23 Я поражу её последователей[i] смертью, и все общины верующих узнают, что Я испытываю сердца и мысли человека, и каждый из вас получит по своим делам. 24 Говорю всем остальным в Фиатире, кто не следует её учению и не узнал так называемых “глубин сатанинских”: больше Я не буду обременять вас ничем, 25 но будьте верны тому, что у вас есть, до тех пор, пока Я не приду.

26 Побеждающему и исполняющему Мою волю до конца Я дам власть над народами,[j] 27 как Я Сам получил её от Моего Отца, и

“он будет править ими железным скипетром
    и разобьёт их на куски, как глиняный горшок”.[k]

28 Побеждающему Я дам утреннюю звезду.[l]

29 У кого есть уши, пусть слышит, что Дух говорит общинам верующих».

Notas al pie

 1. Отк 2:6 Николаиты – группа лжеучителей, которые, вероятно, считали приемлемыми приношение жертв идолам и сексуальную вседозволенность.
 2. Отк 2:11 То есть огненное озеро, место вечного наказания (см. 20:14; 21:8).
 3. Отк 2:12 См. Ис. 49:2; Евр. 4:12.
 4. Отк 2:13 Трон сатаны – город Пергам был в то время центром поклонения римскому императору в провинции Азия.
 5. Отк 2:14 См. Чис. 25:1-2; 31:16.
 6. Отк 2:17 Манна (переводится как: «Что это?») – название, данное иудеями тому небесному хлебу, которым Всевышний кормил их в течение 40 лет странствования в пустыне (см. Исх. 16).
 7. Отк 2:17 По всей вероятности, белый камень был знаком оправдания, а белый цвет, кроме того, символизировал праведность, которую мы получаем от Всевышнего. Белые камни, в данном случае, также могут играть роль пригласительного или входного билета, как это часто бывало в древности во время праздничных пиров.
 8. Отк 2:20 См. 3 Цар. 16:31; 4 Цар. 9:22, 30. Дела и учение этой женщины были на удивление схожи с тем, что делала древняя правительница. И поэтому, скорее всего, имя Иезевель здесь носит символический характер.
 9. Отк 2:23 Букв.: «детей».
 10. Отк 2:26 Ср. 20:4.
 11. Отк 2:27 См. Заб. 2:8-9.
 12. Отк 2:28 Существует множество толкований этого стиха, например: 1) утренняя звезда – это Сам Исо Масех (см. 22:16), и только те, кто будет верен Ему до конца, увидят Его, когда Он придёт за своими; 2) в вечности верующие в Исо будут иметь великую славу (см. Дон. 12:3); 3) утренняя звезда символизирует начало будущего правления Масеха (см. Чис. 24:14-20).