Slovo na cestu

Zjevení Janovo 18

Pád Babylóna: Boží nepřátelé odsouzeni

1Potom jsem spatřil jiného anděla sestupovat s nebe. Byla mu dána velká moc a jeho sláva ozářila celou zemi. Zvolal silným hlasem:

„Padl, padl veliký Babylón
    a jeho rozvaliny budou obydleny všelijakými démony a odpornými ptáky.
Jeho nízké vášně posedly všechny národy a jejich vládce,
    takže se nezastavili před ničím.
Obchodníci bohatli z jeho rozmařilého života.“

Pak jsem slyšel z nebe jiný hlas:

„Utečte z toho města, moji věrní,
    neúčastněte se jeho hříchů,
abyste s ním nepropadli trestu.
    Jeho hříchy se nakupily až k nebi
a Bůh se chystá soudit jeho zločiny.
    Odplaťte mu po zásluze za jeho ohavné činy!
Do číše, ve které míchal svoje ďábelské nápoje, mu nalejte dvakrát tolik.
    Slávu a hýření teď zaplatí trýzní a žalem.
Namlouval si: Mám královskou moc a houf nápadníků,
    nikdy nebudu nosit smutek jako opuštěná vdova.
Proto se teď na něj v jediném dni nahrne pohroma za pohromou, smrt, pláč, hlad a oheň.
    Tak rozhodl mocný Pán Bůh.“

Mocipáni, kteří s ním smilnili a hýřili, nad ním budou plakat a naříkat, až uvidí dým hořícího města. 10 Plni hrůzy se mu neodváží jít na pomoc a budou jen z povzdálí skučet:

„Škoda, škoda tě,
    veliký a mocný Babylóne!
Co se to s tebou najednou stalo?“

11-12 I bohatí obchodníci budou toho města velice želet, protože přijde nazmar jejich zboží, sklady zlata a stříbra, drahých kamenů a perel, nejjemnějšího plátna, purpuru, hedvábí a šarlatu, vonných dřev a uměleckých předmětů ze slonoviny, vzácných dřev, mědi, oceli a mramoru. 13 Komu teď nabídnou skořici a jiná koření, voňavky, masti, kadidlo, víno a olej, mouku a obilí, dobytek a koně, vozy, ano i těla a duše lidí? 14 Všechno bohatství, které to město tak dychtivě shromažďovalo, přišlo vniveč, po všem jeho lesku a nádheře není už památky. 15 Ti, kteří s ním obchodovali a bohatli z něho, tu stojí opodál, děsí se té zkázy 16 a bědují:

„Škoda tě, veliké město,
    škoda tě milovníku jemných látek,
purpuru a šarlatu,
    zlata, drahokamů a perel.
V jedné hodině vzalo za své takové bohatství!“

17 Ani loďaři, kapitáni lodí, námořníci a kdokoliv se zabývá mořeplavbou se neodváží přispět tomu městu na pomoc. 18-19 Budou jen lamentovat a truchlit: „Tobě už se žádné město nikdy nevyrovná! Škoda tě, škoda, jak jen z tvého blahobytu těžila námořní doprava. A v jedné hodině je všechno v troskách!“

20 Avšak raduj se, nebe, i ty, věrná církvi, protože se vás Bůh zastal. Dal tomu městu zakusit tvrdost soudů, které ono vynášelo nad vámi.

21 Jeden silný anděl pak zdvihl obrovský kámen a vhodil ho do moře se slovy:
    „Veliké město Babylón zmizí navždy jako kámen v hlubinách.
22 Nikdy už v něm nezazní hudba ani zpěv.
    Nikdy se už v něm neusadí žádný řemeslník,
nikdy už v něm nezazní lomození strojů.
23     Ztemní a žádné okno už se v něm nerozsvítí.
Nikdy se už v něm neozve svatební veselí.
    Jeho obchodníci ovládali celý svět a jeho opojné nápoje mámily celé národy.
24 Jeho ulice jsou skropeny krví proroků a mučedníků pro víru a všech ostatních obětí.“

New Living Translation

Revelation 18

The Fall of Babylon

1After all this I saw another angel come down from heaven with great authority, and the earth grew bright with his splendor. He gave a mighty shout:

“Babylon is fallen—that great city is fallen!
    She has become a home for demons.
She is a hideout for every foul[a] spirit,
    a hideout for every foul vulture
    and every foul and dreadful animal.[b]
For all the nations have fallen[c]
    because of the wine of her passionate immorality.
The kings of the world
    have committed adultery with her.
Because of her desires for extravagant luxury,
    the merchants of the world have grown rich.”

Then I heard another voice calling from heaven,

“Come away from her, my people.
    Do not take part in her sins,
    or you will be punished with her.
For her sins are piled as high as heaven,
    and God remembers her evil deeds.
Do to her as she has done to others.
    Double her penalty[d] for all her evil deeds.
She brewed a cup of terror for others,
    so brew twice as much[e] for her.
She glorified herself and lived in luxury,
    so match it now with torment and sorrow.
She boasted in her heart,
    ‘I am queen on my throne.
I am no helpless widow,
    and I have no reason to mourn.’
Therefore, these plagues will overtake her in a single day—
    death and mourning and famine.
She will be completely consumed by fire,
    for the Lord God who judges her is mighty.”

And the kings of the world who committed adultery with her and enjoyed her great luxury will mourn for her as they see the smoke rising from her charred remains. 10 They will stand at a distance, terrified by her great torment. They will cry out,

“How terrible, how terrible for you,
    O Babylon, you great city!
In a single moment
    God’s judgment came on you.”

11 The merchants of the world will weep and mourn for her, for there is no one left to buy their goods. 12 She bought great quantities of gold, silver, jewels, and pearls; fine linen, purple, silk, and scarlet cloth; things made of fragrant thyine wood, ivory goods, and objects made of expensive wood; and bronze, iron, and marble. 13 She also bought cinnamon, spice, incense, myrrh, frankincense, wine, olive oil, fine flour, wheat, cattle, sheep, horses, wagons, and bodies—that is, human slaves.

14 “The fancy things you loved so much
    are gone,” they cry.
“All your luxuries and splendor
    are gone forever,
    never to be yours again.”

15 The merchants who became wealthy by selling her these things will stand at a distance, terrified by her great torment. They will weep and cry out,

16 “How terrible, how terrible for that great city!
    She was clothed in finest purple and scarlet linens,
    decked out with gold and precious stones and pearls!
17 In a single moment
    all the wealth of the city is gone!”

And all the captains of the merchant ships and their passengers and sailors and crews will stand at a distance. 18 They will cry out as they watch the smoke ascend, and they will say, “Where is there another city as great as this?” 19 And they will weep and throw dust on their heads to show their grief. And they will cry out,

“How terrible, how terrible for that great city!
    The shipowners became wealthy
    by transporting her great wealth on the seas.
In a single moment it is all gone.”

20 Rejoice over her fate, O heaven
    and people of God and apostles and prophets!
For at last God has judged her
    for your sakes.

21 Then a mighty angel picked up a boulder the size of a huge millstone. He threw it into the ocean and shouted,

“Just like this, the great city Babylon
    will be thrown down with violence
    and will never be found again.
22 The sound of harps, singers, flutes, and trumpets
    will never be heard in you again.
No craftsmen and no trades
    will ever be found in you again.
The sound of the mill
    will never be heard in you again.
23 The light of a lamp
    will never shine in you again.
The happy voices of brides and grooms
    will never be heard in you again.
For your merchants were the greatest in the world,
    and you deceived the nations with your sorceries.
24 In your[f] streets flowed the blood of the prophets and of God’s holy people
    and the blood of people slaughtered all over the world.”

Notas al pie

  1. 18:2a Greek unclean; also in each of the two following phrases.
  2. 18:2b Some manuscripts condense the last two lines to read a hideout for every foul [unclean] and dreadful vulture.
  3. 18:3 Some manuscripts read have drunk.
  4. 18:6a Or Give her an equal penalty.
  5. 18:6b Or brew just as much.
  6. 18:24 Greek her.