Slovo na cestu

Zjevení Janovo 18

Pád Babylóna: Boží nepřátelé odsouzeni

1Potom jsem spatřil jiného anděla sestupovat s nebe. Byla mu dána velká moc a jeho sláva ozářila celou zemi. Zvolal silným hlasem:

„Padl, padl veliký Babylón
    a jeho rozvaliny budou obydleny všelijakými démony a odpornými ptáky.
Jeho nízké vášně posedly všechny národy a jejich vládce,
    takže se nezastavili před ničím.
Obchodníci bohatli z jeho rozmařilého života.“

Pak jsem slyšel z nebe jiný hlas:

„Utečte z toho města, moji věrní,
    neúčastněte se jeho hříchů,
abyste s ním nepropadli trestu.
    Jeho hříchy se nakupily až k nebi
a Bůh se chystá soudit jeho zločiny.
    Odplaťte mu po zásluze za jeho ohavné činy!
Do číše, ve které míchal svoje ďábelské nápoje, mu nalejte dvakrát tolik.
    Slávu a hýření teď zaplatí trýzní a žalem.
Namlouval si: Mám královskou moc a houf nápadníků,
    nikdy nebudu nosit smutek jako opuštěná vdova.
Proto se teď na něj v jediném dni nahrne pohroma za pohromou, smrt, pláč, hlad a oheň.
    Tak rozhodl mocný Pán Bůh.“

Mocipáni, kteří s ním smilnili a hýřili, nad ním budou plakat a naříkat, až uvidí dým hořícího města. 10 Plni hrůzy se mu neodváží jít na pomoc a budou jen z povzdálí skučet:

„Škoda, škoda tě,
    veliký a mocný Babylóne!
Co se to s tebou najednou stalo?“

11-12 I bohatí obchodníci budou toho města velice želet, protože přijde nazmar jejich zboží, sklady zlata a stříbra, drahých kamenů a perel, nejjemnějšího plátna, purpuru, hedvábí a šarlatu, vonných dřev a uměleckých předmětů ze slonoviny, vzácných dřev, mědi, oceli a mramoru. 13 Komu teď nabídnou skořici a jiná koření, voňavky, masti, kadidlo, víno a olej, mouku a obilí, dobytek a koně, vozy, ano i těla a duše lidí? 14 Všechno bohatství, které to město tak dychtivě shromažďovalo, přišlo vniveč, po všem jeho lesku a nádheře není už památky. 15 Ti, kteří s ním obchodovali a bohatli z něho, tu stojí opodál, děsí se té zkázy 16 a bědují:

„Škoda tě, veliké město,
    škoda tě milovníku jemných látek,
purpuru a šarlatu,
    zlata, drahokamů a perel.
V jedné hodině vzalo za své takové bohatství!“

17 Ani loďaři, kapitáni lodí, námořníci a kdokoliv se zabývá mořeplavbou se neodváží přispět tomu městu na pomoc. 18-19 Budou jen lamentovat a truchlit: „Tobě už se žádné město nikdy nevyrovná! Škoda tě, škoda, jak jen z tvého blahobytu těžila námořní doprava. A v jedné hodině je všechno v troskách!“

20 Avšak raduj se, nebe, i ty, věrná církvi, protože se vás Bůh zastal. Dal tomu městu zakusit tvrdost soudů, které ono vynášelo nad vámi.

21 Jeden silný anděl pak zdvihl obrovský kámen a vhodil ho do moře se slovy:
    „Veliké město Babylón zmizí navždy jako kámen v hlubinách.
22 Nikdy už v něm nezazní hudba ani zpěv.
    Nikdy se už v něm neusadí žádný řemeslník,
nikdy už v něm nezazní lomození strojů.
23     Ztemní a žádné okno už se v něm nerozsvítí.
Nikdy se už v něm neozve svatební veselí.
    Jeho obchodníci ovládali celý svět a jeho opojné nápoje mámily celé národy.
24 Jeho ulice jsou skropeny krví proroků a mučedníků pro víru a všech ostatních obětí.“

En Levende Bok

Apenbaring 18

Babylons fall

1Etter alt dette så jeg en engel komme ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og hans herlighet skinte som lyset fra lyskastere over jorden. Han ropte med kraftig stemme:

”Den store byen Babylon har falt.
    Den har blitt et sted der demonene bor,
et oppholdssted for alle onde ånder,
    en plass der motbydelige rovfugler samler seg.
Dommen har falt over den prostituerte,
    over byen som trakk med seg verdens folk i sine seksuelle utskeielser
og ble årsak til at de nå må drikke Guds vredes vin.
    Makthaverne i alle verdens land har ligget med henne.
Forretningsfolk i hele verden har blitt rike på hennes ufattelige luksus og overflod.”

Så hørte jeg en annen stemme fra himmelen si:

”Dra bort fra henne, mitt folk,
    slik at dere ikke synder sammen med henne
og må gjennomgå den samme straffen som hun får.
    Syndene hennes har blitt stablet opp på hverandre
og rekker helt til himmelen.
    Gud har ikke glemt det onde hun har gjort.
Dere skal behandle henne slik hun behandlet dere.
    Gi henne dobbelt igjen for alt hun har gjort.
Hun ga andre av sin drikke,
    så gi henne drikke som er dobbelt så bitter.
Hun omga seg med luksus og overflod,
    så la henne få smake sin del av smerte og sorg.
Hun sier til seg selv: ’Her sitter jeg som dronning,
    er ingen enke og kommer aldri til å oppleve sorg.’
På en og samme dag skjer forandringen,
    og plagene rammer henne.
Hun vil få oppleve død, sorg, hunger,
    og hun vil bli brent opp av ilden.
Mektig er Herren Gud som dømmer henne.

Makthaverne i verden, som tok del i hennes seksuelle utskeielser og nøt hennes luksus, skal gråte og jamre seg når de ser røken stige opp fra de forkullede restene av henne. 10 Av frykt kommer de til å stå langt unna for ikke å bli rammet av den samme straffen. De vil rope:

’Ulykken, ulykken har rammet deg Babylon,
    du kraftfulle by!
På et øyeblikk har dommen kommet over deg.’

11 Forretningsfolkene på jorden vil sørge og gråte over deg. Det finnes ingen som vil kjøpe varene deres. 12 Ikke noe marked for gullet og sølvet deres, edelsteinene, perlene, stoff av lin og silke, mørkerødt og lysende rødt tøy[a], aromatiske tresorter, varer av elfenben, kostbare treslag, kopper, jern og marmor. 13 Heller ikke krydder, parfyme, salve, røkelse, vin, olivenolje, fint mel, hvete, buskap, sauer og hester, vogner, slaver og krigsfanger. 14 ’Alt det vakre du har lengtet etter, har gått tapt’, roper de. ’All luksusen og prakten som du satte så høyt, vil aldri mer tilhøre deg. Alt er borte for alltid.’ 15 Ja, forretningsfolkene som ble rike ved å selge dette til henne, vil stå lang unna av frykt for å bli rammet av den samme straffen. De vil gråte og jamre seg og si:

16 ’Ulykken, ulykken har rammet deg, du kraftfulle by!
    Du som bar klær av fineste lin,
mørkerøde og lysende røde tøy,
    du som hadde smykker av gull,
edelsteiner og perler.
17     På et øyeblikk forsvant all din rikdom!’

Alle handelsfartøyene, kapteinene, besetningene, ja, alle som lever av å seile på havet, vil stå langt unna. 18 Når de ser røken stige opp fra de forkullete restene av henne vil de rope: ’Aldri har det eksistert en by som denne!’ 19 De vil strø jord på hodet for å vise sorgen sin, og de vil sørge og rope:

’Ulykken, ulykken har rammet deg Babylon, du kraftfulle by!
    Du som gjorde alle skipsrederne rike i sin lengsel etter luksus.
På et øyeblikk har alt gått tapt.’
20     Gled dere over hennes skjebne,
du himmel og alle dere som tilhører Gud.
    Dere disipler av Jesus[b] og profeter som bar fram budskapet hans, gled dere.
Endelig har Gud dømt henne for det hun gjorde mot dere!”

21 En stor engel løftet opp en stein, stor som en kvernstein, kastet den i havet og sa:

”Med den samme kraften skal Babylon, den store byen,
    bli styrtet i dypet og forsvinne for alltid.
22 Aldri mer skal lyden av musikk fra harper,
    fløyter og trompeter bli hørt i deg.
Aldri mer skal håndverkere av noe slag finnes i deg.
    Aldri mer skal noen male korn i deg.
23 Aldri mer skal lampene lyse i deg.
    Aldri mer skal glade røster fra brud og brudgom bli hørt i deg.
Dine kjøpmenn styrte handelen i hele verden,
    og du bedro alle med din magi og okkultisme.
24 På dine gater rant blodet fra profetene som bar fram budskapet ditt.
    Ja, du passet på at de som tilhører Gud, ble myrdet over hele verden.”

Notas al pie

  1. 18:12 På gresk: Purpur og skarlagensraudt. Fargene var symboler på makt og luksus.
  2. 18:20 Blir også kalt apostler.