Slovo na cestu

Zjevení Janovo 16

Sedm číší Božího hněvu připraveno

1Chrám se naplnil dýmem Boží velebnosti a moci. Nikdo teď nemohl vstoupit dovnitř, dokud andělé nevykonají soud na zemi. Ze svatyně jim přikázal hlas: „Jděte a vylijte těch sedm číší Božího hněvu na zemi!“ První z andělů šel a vylil na zem svou číši. Tu se na lidech, kteří nesli znak šelmy a klaněli se její soše, objevily zhoubné vředy.

Druhý anděl vlil obsah své číše do moře. Všechno živé v moři uhynulo, takže se naplnilo hnilobou a rozkladem.

Třetí anděl vylil svou číši nad řekami a prameny vod. Vody byly zkaženy. Slyšel jsem toho anděla, který měl moc nad vodami, jak říká:

„Jsi spravedlivý,
    svatý a věčný Bože,
a je to zasloužený rozsudek.
    Opíjeli se krví nevinných a proroků,
a proto teď umírají žízní.“

A mučedníci od oltáře se připojili:

„Ano, všemohoucí Pane,
    soudíš spravedlivě a podle pravdy.“

8-9 Čtvrtý anděl vylil obsah své číše na slunce. Pálilo tak, že lidé padali těžkým úžehem. Místo aby činili pokání a aspoň teď vzdali Bohu čest, proklínali ho za tu pohromu. 10 Pátý anděl vylil číši na trůn šelmy a v jejím království se setmělo. Lidé, trýzněni již vředy, se bolestí až kousali do rtů. 11 A přece ještě zlořečili Bohu, místo aby se jejich ústa otevřela k pokání.

12 Šestý anděl vlil obsah své číše do veliké řeky Eufratu. Její vody vyschly, a tak se otevřela cesta pro vladaře z východu.

13-16 Tu jsem viděl, jak z tlamy draka, z huby šelmy a z úst lživého proroka vylezli tři nečistí duchové jako odporné ropuchy. Snažili se lidem imponovat různými divy. Obcházeli vládce světa, aby je získali za spojence k rozhodující bitvě proti všemohoucímu Bohu. Svolávali je na místo nazvané Harmagedon. Doba je vážná. Pán připomíná: „Přijdu nečekaně jako zloděj v noci. Dobře tomu, kdo bdí a je připraven.“

17 Sedmý anděl vylil svou číši do ovzduší a z chrámu zazněl mohutný hlas: „Je dokonáno!“ 18 Strhla se bouře s blesky a hromy a celá země se otřásala; takové zemětřesení nezažil nikdo od počátku lidstva. 19 Bůh nezapomněl na hříchy velikého bezbožného města, zvaného Babylón. Dal mu pít z poháru svého trestajícího hněvu. Roztrhlo se na tři kusy a i ostatní města se zhroutila. 20 Všechny ostrovy zmizely a po horách nezůstalo ani památky. 21 Lidi postihla nepředstavitelná zkáza – krupobití. A oni za tu strašnou pohromu proklínali Boha.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

启示录 16

1我听见殿中有宏亮的声音对七位天使说:“去将那盛满上帝烈怒的七个碗倾倒在地上。”

第一位天使离去,将碗倒在了地上,那些有怪兽的印记、敬拜兽像的人身上长出奇痛无比的毒疮。

第二位天使将碗倒在了海洋里,海水变得像死人的血,海中的活物都死光了。

第三位天使将碗倒在了江河与水泉里,水就变成了血。 我听见掌管各水源的天使说:

“昔在今在的圣者啊!
你是公义的,
因为你施行了审判。
由于他们流了众圣徒和先知们的血,
现在你使他们喝血,
这正是他们应得的报应。”

我又听见从祭坛发出的声音说:

“是的,全能的主上帝,
你的判决真实公义。”

第四位天使将碗倒在太阳上,太阳就变得炙热如火,可以灼伤人。 人们被炙热灼伤,就亵渎掌管这些灾祸的上帝的名,他们毫无悔意,不肯归荣耀给上帝。

10 第五位天使将碗倒在那海中怪兽的座位上,它的国便被黑暗笼罩,它的国民痛苦难当,咬自己的舌头。 11 他们因为痛苦和毒疮就亵渎天上的上帝,不肯为自己的所作所为悔改。

12 第六位天使将碗倒在幼发拉底大河上,河水立刻干了,为东方各国的王预备了道路。 13 我又看见三个像青蛙一样的污鬼分别从巨龙、怪兽和假先知的口里跳出来。 14 其实它们都是鬼魔的灵,能行奇迹。它们到普天下召集各王,预备在全能上帝的大日子来临时聚集争战。

15 “看啊!我要像贼一样出其不意地来到。那警醒等候,看守自己衣裳,不致赤身行走蒙受羞辱的人有福了。”

16 鬼魔把众王召集到一个希伯来话叫哈米吉多顿的地方。

17 第七位天使将碗倒在空中时,从殿里的宝座上传出响亮的声音说:“成了!” 18 随后雷电交加,伴随着巨响,还有空前剧烈的大地震。 19 巴比伦大城裂作三段,其他各国的城邑也都倒塌了。上帝并没有忘记巴比伦大城的罪恶,要把那杯盛满祂烈怒的酒给她喝。 20 海岛都沉没了,山岭也都不见了, 21 又有重达三十四公斤[a]的巨型冰雹从天而降,打在世人身上。世人无法忍受这极大的灾祸,就亵渎上帝。

Notas al pie

  1. 16:21 三十四公斤”希腊文是“一他连得”。