Slovo na cestu

Titovi 3

K přetvoření povahy máme důvod i předpoklady

1Připomínej bratřím, ať respektují své státní zřízení a ať jsou ochotni ke každé obecně prospěšné práci. O nikom ať nemluví špatně, nehádají se, ale ať jsou mírní a vždycky ke všem vlídní. Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, vzpurní, bloudili jsme bez cíle, otročili všelijakým vášním a v našem srdci sídlil hněv, závist a nenávist. Ale Bůh ukázal svou lásku a dobrotu a zachránil nás. Neučinil to kvůli našim kdovíjakým zásluhám, ale ze své laskavosti a soucitu. Očistil nás od všech hříchů 6-7 a udělil svého Ducha, který v nás zrodil nový život. Toho Ducha jsme dostali v hojnosti zásluhou Ježíše Krista a pouze z jeho dobroty. Již nyní smíme mít podíl na věčném životě, který toužebně očekáváme.

Křesťan je za všech okolností příkladem v rozhodném jednání

Na všechno, co ti říkám, se můžeš spolehnout. Trvej na těchto slovech, aby se všichni, kdo věří v Boha, snažili vynikat dobrým jednáním. Je to nejen správné, ale i užitečné.

Nenech se zatáhnout do debat o neřešitelných otázkách a sporných teologických myšlenkách a nepouštěj se do hašteření o závažnost židovského zákona; není to k ničemu a nikam to nevede, jen k hádkám. 10 Toho, kdo si v tom libuje, varuj jednou, nanejvýš dvakrát. Nepomůže-li to, rozejdi se s ním; 11 takový člověk hřeší vědomě a tím sám sebe odsuzuje.

Žít jeden pro druhého

12 Chci k tobě poslat buďto Artemu nebo Tychika. Jakmile dorazí, přijď za mnou co nejdřív do Nikopole; rozhodl jsem se, že zimu přečkám tam. 13 Právníka Zénu a Apolla vyprav na cestu pečlivě, aby jim nic nechybělo. 14 I věřící lidé se musí učit pomáhat potřebným a tak svou víru prokazovat v praxi.

15 Všichni, co jsou se mnou, tě pozdravují. Pozdravuj také všechny naše přátele ve víře.

Tvůj Pavel

Chinese Union Version (Simplified)

提 多 書 3

1你 要 提 醒 众 人 , 叫 他 们 顺 服 作 官 的 、 掌 权 的 , 遵 他 的 命 , 预 备 行 各 样 的 善 事 。

不 要 毁 谤 , 不 要 争 竞 , 总 要 和 平 , 向 众 人 大 显 温 柔 。

我 们 从 前 也 是 无 知 、 悖 逆 、 受 迷 惑 、 服 事 各 样 私 欲 , 和 宴 乐 , 常 存 恶 毒 ( 或 作 : 阴 毒 ) 嫉 妒 的 心 , 是 可 恨 的 , 又 是 彼 此 相 恨 。

但 到 了 神 ─ 我 们 救 主 的 恩 慈 和 他 向 人 所 施 的 慈 爱 显 明 的 时 候 ,

他 便 救 了 我 们 ; 并 不 是 因 我 们 自 己 所 行 的 义 , 乃 是 照 他 的 怜 悯 , 藉 着 重 生 的 洗 和 圣 灵 的 更 新 。

圣 灵 就 是 神 藉 着 耶 稣 基 督 我 们 救 主 厚 厚 浇 灌 在 我 们 身 上 的 ,

好 叫 我 们 因 他 的 恩 得 称 为 义 , 可 以 凭 着 永 生 的 盼 望 成 为 後 嗣 。 ( 或 作 : 可 以 凭 着 盼 望 承 受 永 生 ) 。

这 话 是 可 信 的 。 我 也 愿 你 把 这 些 事 切 切 实 实 的 讲 明 , 使 那 些 已 信 神 的 人 留 心 做 正 经 事 业 ( 或 作 : 留 心 行 善 ) 。 这 都 是 美 事 , 并 且 与 人 有 益 。

要 远 避 无 知 的 辩 论 和 家 谱 的 空 谈 , 以 及 分 争 , 并 因 律 法 而 起 的 争 竞 , 因 为 这 都 是 虚 妄 无 益 的 。

10 分 门 结 党 的 人 , 警 戒 过 一 两 次 , 就 要 弃 绝 他 。

11 因 为 知 道 这 等 人 已 经 背 道 , 犯 了 罪 , 自 己 明 知 不 是 , 还 是 去 做 。

12 我 打 发 亚 提 马 或 是 推 基 古 到 你 那 里 去 的 时 候 , 你 要 赶 紧 往 尼 哥 波 立 去 见 我 , 因 为 我 已 经 定 意 在 那 里 过 冬 。

13 你 要 赶 紧 给 律 师 西 纳 和 亚 波 罗 送 行 , 叫 他 们 没 有 缺 乏 。

14 并 且 我 们 的 人 要 学 习 正 经 事 业 ( 或 作 : 要 学 习 行 善 ) , 预 备 所 需 用 的 , 免 得 不 结 果 子 。

15 同 我 在 一 处 的 人 都 问 你 安 。 请 代 问 那 些 因 有 信 心 爱 我 们 的 人 安 。 愿 恩 惠 常 与 你 们 众 人 同 在 !