Slovo na cestu

Titovi 3:1-15

K přetvoření povahy máme důvod i předpoklady

1Připomínej bratřím, ať respektují své státní zřízení a ať jsou ochotni ke každé obecně prospěšné práci. 2O nikom ať nemluví špatně, nehádají se, ale ať jsou mírní a vždycky ke všem vlídní. 3Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, vzpurní, bloudili jsme bez cíle, otročili všelijakým vášním a v našem srdci sídlil hněv, závist a nenávist. 4Ale Bůh ukázal svou lásku a dobrotu a zachránil nás. 5Neučinil to kvůli našim kdovíjakým zásluhám, ale ze své laskavosti a soucitu. Očistil nás od všech hříchů 6-7a udělil svého Ducha, který v nás zrodil nový život. Toho Ducha jsme dostali v hojnosti zásluhou Ježíše Krista a pouze z jeho dobroty. Již nyní smíme mít podíl na věčném životě, který toužebně očekáváme.

Křesťan je za všech okolností příkladem v rozhodném jednání

8Na všechno, co ti říkám, se můžeš spolehnout. Trvej na těchto slovech, aby se všichni, kdo věří v Boha, snažili vynikat dobrým jednáním. Je to nejen správné, ale i užitečné.

9Nenech se zatáhnout do debat o neřešitelných otázkách a sporných teologických myšlenkách a nepouštěj se do hašteření o závažnost židovského zákona; není to k ničemu a nikam to nevede, jen k hádkám. 10Toho, kdo si v tom libuje, varuj jednou, nanejvýš dvakrát. Nepomůže-li to, rozejdi se s ním; 11takový člověk hřeší vědomě a tím sám sebe odsuzuje.

Žít jeden pro druhého

12Chci k tobě poslat buďto Artemu nebo Tychika. Jakmile dorazí, přijď za mnou co nejdřív do Nikopole; rozhodl jsem se, že zimu přečkám tam. 13Právníka Zénu a Apolla vyprav na cestu pečlivě, aby jim nic nechybělo. 14I věřící lidé se musí učit pomáhat potřebným a tak svou víru prokazovat v praxi.

15Všichni, co jsou se mnou, tě pozdravují. Pozdravuj také všechny naše přátele ve víře.

Tvůj Pavel

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

提多書 3:1-15

專心行善

1你要提醒眾人順服執政掌權者,遵守法令,隨時準備做善事。 2不要毀謗,不要爭吵,要謙和、恭敬地對待每一個人。 3從前我們也愚蠢、悖逆、易受迷惑,受各種私慾和享樂的驅使,心裡充滿了嫉妒和惡念,令人憎惡,也彼此憎恨。 4但我們的救主上帝向人彰顯了祂的恩慈和仁愛, 5藉著重生之洗和聖靈的更新拯救了我們,這並非因為我們有義行,而是因為祂的憐憫。 6上帝藉著我們的救主耶穌基督把聖靈豐豐富富地澆灌在我們身上。 7這樣,我們既然靠著祂的恩典而被稱為義人,就可以成為後嗣,有永生的盼望。 8以上這些話是可信的,希望你認真教導,使信上帝的人專心行善。這都是造福眾人的美事。

9要避免愚昧的爭論、有關家譜的辯駁和律法上的爭執,因為這些毫無益處。 10對於製造分裂的人,警告過一兩次後,要和他斷絕來往。 11因為你知道這種人已經背道犯罪,自定己罪。

信末的囑咐與問候

12我會派亞提馬或者推基古去見你。到時候,你要立刻到尼哥波立來見我,因為我決定在那裡過冬。 13你要為西納律師和亞波羅送行,盡力幫助他們,讓他們路上一無所缺。 14我們的弟兄姊妹也要學習行善,供應有急需的人,免得毫無貢獻。

15這裡的弟兄姊妹都問候你,也請你問候那些因信仰而愛我們的人。

願恩典常與你們眾人同在!