Slovo na cestu

Titovi 3:1-15

K přetvoření povahy máme důvod i předpoklady

1Připomínej bratřím, ať respektují své státní zřízení a ať jsou ochotni ke každé obecně prospěšné práci. 2O nikom ať nemluví špatně, nehádají se, ale ať jsou mírní a vždycky ke všem vlídní. 3Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, vzpurní, bloudili jsme bez cíle, otročili všelijakým vášním a v našem srdci sídlil hněv, závist a nenávist. 4Ale Bůh ukázal svou lásku a dobrotu a zachránil nás. 5Neučinil to kvůli našim kdovíjakým zásluhám, ale ze své laskavosti a soucitu. Očistil nás od všech hříchů 6-7a udělil svého Ducha, který v nás zrodil nový život. Toho Ducha jsme dostali v hojnosti zásluhou Ježíše Krista a pouze z jeho dobroty. Již nyní smíme mít podíl na věčném životě, který toužebně očekáváme.

Křesťan je za všech okolností příkladem v rozhodném jednání

8Na všechno, co ti říkám, se můžeš spolehnout. Trvej na těchto slovech, aby se všichni, kdo věří v Boha, snažili vynikat dobrým jednáním. Je to nejen správné, ale i užitečné.

9Nenech se zatáhnout do debat o neřešitelných otázkách a sporných teologických myšlenkách a nepouštěj se do hašteření o závažnost židovského zákona; není to k ničemu a nikam to nevede, jen k hádkám. 10Toho, kdo si v tom libuje, varuj jednou, nanejvýš dvakrát. Nepomůže-li to, rozejdi se s ním; 11takový člověk hřeší vědomě a tím sám sebe odsuzuje.

Žít jeden pro druhého

12Chci k tobě poslat buďto Artemu nebo Tychika. Jakmile dorazí, přijď za mnou co nejdřív do Nikopole; rozhodl jsem se, že zimu přečkám tam. 13Právníka Zénu a Apolla vyprav na cestu pečlivě, aby jim nic nechybělo. 14I věřící lidé se musí učit pomáhat potřebným a tak svou víru prokazovat v praxi.

15Všichni, co jsou se mnou, tě pozdravují. Pozdravuj také všechny naše přátele ve víře.

Tvůj Pavel

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

提多书 3:1-15

专心行善

1你要提醒众人顺服执政掌权者,遵守法令,随时准备做善事。 2不要毁谤,不要争吵,要谦和、恭敬地对待每一个人。 3从前我们也愚蠢、悖逆、易受迷惑,受各种私欲和享乐的驱使,心里充满了嫉妒和恶念,令人憎恶,也彼此憎恨。 4但我们的救主上帝向人彰显了祂的恩慈和仁爱, 5借着重生之洗和圣灵的更新拯救了我们,这并非因为我们有义行,而是因为祂的怜悯。 6上帝借着我们的救主耶稣基督把圣灵丰丰富富地浇灌在我们身上。 7这样,我们既然靠着祂的恩典而被称为义人,就可以成为后嗣,有永生的盼望。 8以上这些话是可信的,希望你认真教导,使信上帝的人专心行善。这都是造福众人的美事。

9要避免愚昧的争论、有关家谱的辩驳和律法上的争执,因为这些毫无益处。 10对于制造分裂的人,警告过一两次后,要和他断绝来往。 11因为你知道这种人已经背道犯罪,自定己罪。

信末的嘱咐与问候

12我会派亚提马或者推基古去见你。到时候,你要立刻到尼哥波立来见我,因为我决定在那里过冬。 13你要为西纳律师和亚波罗送行,尽力帮助他们,让他们路上一无所缺。 14我们的弟兄姊妹也要学习行善,供应有急需的人,免得毫无贡献。

15这里的弟兄姊妹都问候你,也请你问候那些因信仰而爱我们的人。

愿恩典常与你们众人同在!