Slovo na cestu

Titovi 2:1-15

Pro každého vhodný pokyn

1Veď své posluchače k tomu, co odpovídá zdravému učení: 2starší muži ať jsou střídmí a vážní, zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. 3Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, nepomlouvají a neholdují alkoholu. Mladším ženám mají být vychovatelkami k dobrému, 4aby milovaly své muže a děti, 5ovládaly své nálady, pečovaly o čistotu těla i duše, pořádně vedly domácnost, byly laskavé a povolné k manželům, aby nezavdaly příčinu ke kritice křesťanské víry.

6Také mladé muže veď k sebeovládání. 7Buď jim vzorem správného jednání po všech stránkách. 8Všechno, čemu učíš, ať je výstižné a odpovídá pravdě, aby protivník neměl co namítnout.

9Podřízení ať poslouchají své představené, ať jsou úslužní, neodmlouvají, 10nepodvádějí a ve všem ať je na ně naprosté spolehnutí. Tak budou vzbuzovat zájem o víru v našeho Zachránce, Boha. 11On ukázal, že miluje všechny lidi a chce je zachránit. 12To nás vede k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a tělesných choutek a žili své dny moudře, spravedlivě a v úctě před Bohem. 13Před námi přece leží věčná radost; vždyť očekáváme, že se ukáže ve své slávě náš veliký Bůh a Zachránce, Ježíš Kristus. 14On se za nás obětoval, abychom už nepodléhali moci hříchu a stali se jeho lidem, nadšeným pro vše dobré.

15Tak lidi uč, naléhavě přesvědčuj a napravuj, kde bude třeba. Nikdo ať tě nebere na lehkou váhu.

King James Version

Titus 2:1-15

1But speak thou the things which become sound doctrine: 2That the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. 3The aged women likewise, that they be in behaviour as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things; 4That they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, 5To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. 6Young men likewise exhort to be sober minded. 7In all things shewing thyself a pattern of good works: in doctrine shewing uncorruptness, gravity, sincerity, 8Sound speech, that cannot be condemned; that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you. 9Exhort servants to be obedient unto their own masters, and to please them well in all things; not answering again; 10Not purloining, but shewing all good fidelity; that they may adorn the doctrine of God our Saviour in all things. 11For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, 12Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world; 13Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ; 14Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. 15These things speak, and exhort, and rebuke with all authority. Let no man despise thee.