Slovo na cestu

Titovi 2:1-15

Pro každého vhodný pokyn

1Veď své posluchače k tomu, co odpovídá zdravému učení: 2starší muži ať jsou střídmí a vážní, zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. 3Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, nepomlouvají a neholdují alkoholu. Mladším ženám mají být vychovatelkami k dobrému, 4aby milovaly své muže a děti, 5ovládaly své nálady, pečovaly o čistotu těla i duše, pořádně vedly domácnost, byly laskavé a povolné k manželům, aby nezavdaly příčinu ke kritice křesťanské víry.

6Také mladé muže veď k sebeovládání. 7Buď jim vzorem správného jednání po všech stránkách. 8Všechno, čemu učíš, ať je výstižné a odpovídá pravdě, aby protivník neměl co namítnout.

9Podřízení ať poslouchají své představené, ať jsou úslužní, neodmlouvají, 10nepodvádějí a ve všem ať je na ně naprosté spolehnutí. Tak budou vzbuzovat zájem o víru v našeho Zachránce, Boha. 11On ukázal, že miluje všechny lidi a chce je zachránit. 12To nás vede k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a tělesných choutek a žili své dny moudře, spravedlivě a v úctě před Bohem. 13Před námi přece leží věčná radost; vždyť očekáváme, že se ukáže ve své slávě náš veliký Bůh a Zachránce, Ježíš Kristus. 14On se za nás obětoval, abychom už nepodléhali moci hříchu a stali se jeho lidem, nadšeným pro vše dobré.

15Tak lidi uč, naléhavě přesvědčuj a napravuj, kde bude třeba. Nikdo ať tě nebere na lehkou váhu.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

提多书 2:1-15

教导纯正的教义

1你的教导要符合纯正的教义。 2劝年长的男子要节制、庄重、自律,有全备的信心、爱心和耐心。 3劝年长的妇女要过敬虔的生活,不说长道短,不做酒的奴隶,要以身作则。 4这样,她们就能教导年轻的妇女爱丈夫、爱儿女、 5自制、贞洁,持家、和善、顺服丈夫,免得上帝的道被人毁谤。

6劝勉年轻的男子要自制。 7你自己要在各样的善行上做众人的榜样,在教导上要诚恳、认真、 8言语纯全、无可指责,让那些反对的人无话可说、自觉羞愧。

9劝勉做奴仆的要凡事顺服主人,让主人满意,不顶撞主人, 10不偷拿主人的东西,为人要忠信可靠,好凡事尊崇我们救主上帝的教导。

11因为上帝拯救世人的恩典已经显明了, 12这恩典教导我们除掉不敬虔的心和世俗的私欲,在今世过自律、公义、敬畏上帝的生活, 13怀着美好的盼望等候耶稣基督——我们伟大的上帝和救主的荣耀显现。 14主耶稣为我们牺牲自己,要救赎我们脱离一切罪恶,并洁净我们,使我们做祂的子民,成为热心行善的人。

15你要讲明这些事,运用各样权柄劝勉人、责备人,别让人轻看你。