Slovo na cestu

Titovi 2:1-15

Pro každého vhodný pokyn

1Veď své posluchače k tomu, co odpovídá zdravému učení: 2starší muži ať jsou střídmí a vážní, zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. 3Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, nepomlouvají a neholdují alkoholu. Mladším ženám mají být vychovatelkami k dobrému, 4aby milovaly své muže a děti, 5ovládaly své nálady, pečovaly o čistotu těla i duše, pořádně vedly domácnost, byly laskavé a povolné k manželům, aby nezavdaly příčinu ke kritice křesťanské víry.

6Také mladé muže veď k sebeovládání. 7Buď jim vzorem správného jednání po všech stránkách. 8Všechno, čemu učíš, ať je výstižné a odpovídá pravdě, aby protivník neměl co namítnout.

9Podřízení ať poslouchají své představené, ať jsou úslužní, neodmlouvají, 10nepodvádějí a ve všem ať je na ně naprosté spolehnutí. Tak budou vzbuzovat zájem o víru v našeho Zachránce, Boha. 11On ukázal, že miluje všechny lidi a chce je zachránit. 12To nás vede k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a tělesných choutek a žili své dny moudře, spravedlivě a v úctě před Bohem. 13Před námi přece leží věčná radost; vždyť očekáváme, že se ukáže ve své slávě náš veliký Bůh a Zachránce, Ježíš Kristus. 14On se za nás obětoval, abychom už nepodléhali moci hříchu a stali se jeho lidem, nadšeným pro vše dobré.

15Tak lidi uč, naléhavě přesvědčuj a napravuj, kde bude třeba. Nikdo ať tě nebere na lehkou váhu.

Священное Писание

Титу 2:1-15

Здравое учение

1Ты должен учить тому, что соответствует здравому учению. 2Учи пожилых мужчин быть воздержанными, достойными уважения, благоразумными, показывающими пример здравой веры, любви и терпения.

3Также пожилым женщинам советуй вести себя благопристойно, не заниматься сплетнями и не быть пристрастными к вину. Они должны учить добру, 4наставлять молодых женщин любить своих мужей, любить детей, 5быть благоразумными, целомудренными, быть хорошими хозяйками, быть добрыми и послушными своим мужьям, чтобы слово Всевышнего не было опорочено.

6От молодых людей тоже требуй благоразумия. 7И сам всегда будь примером доброго поведения. Учи с прямотой и серьёзностью, 8слова твои должны быть здравы и неопровержимы, чтобы любой противник устыдился, не имея повода сказать о нас что-либо плохое.

9Учи рабов быть послушными своим хозяевам во всём, чтобы они старались быть услужливыми и не возражали им, 10чтобы не крали, но проявляли себя людьми, на которых можно положиться. Пусть они поступают так, чтобы все видели, как прекрасно учение Всевышнего, нашего Спасителя.

11Ведь явилась благодать Всевышнего, спасительная для всех людей. 12Она учит нас отвергать безбожную жизнь и земные страсти, учит нас жить в этом мире благоразумно, праведно и благочестиво, 13ожидая осуществления благословенной надежды – славного пришествия Исы Масиха, великого Бога и Спасителя нашего. 14Масих отдал Себя за нас, чтобы искупить нас от всех беззаконий и очистить нас, чтобы мы стали Его собственным народом2:14 См. Втор. 14:2; Заб. 129:8; Езек. 37:23., жаждущим делать добро.

15Этому ты должен учить. Ободряй и обличай как человек, обладающий властью, и не позволяй никому смотреть на тебя с пренебрежением.