Slovo na cestu

Matouš 4:1-25

Satan pokouší Ježíše na poušti

1-2Potom Duch Boží vedl Ježíše na poušť, kde se po dobu čtyřiceti dnů a nocí postil a velmi vyhladověl. 3Tu se k němu přiblížil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Boží Syn, proměň toto kamení v chleby!“

4Ježíš mu odpověděl: „V Písmu je napsáno: Člověk se nenasytí jen chlebem, ale hlad ve své duši utiší přijetím Božího slova.“

5Pak ho ďábel vzal do Jeruzaléma na věž chrámu 6a řekl: „Jsi-li Boží Syn, seskoč dolů! Vždyť je psáno, že Bůh přikáže svým andělům, aby tě zachytili na svých rukou dříve, než dopadneš na kámen.“

7Ježíš mu zase pohotově odpověděl: „Je však také psáno: Nepokoušej Boha, je tvůj Pán.“

8Nakonec ho ďábel postavil na vysokou horu a ukázal mu všechna království světa s jejich okázalostí a bohatstvím. 9Tam mu řekl: „Toto všechno ti dám, jestliže přede mnou klekneš a pokloníš se mi!“

10Ježíš odpověděl: „Odejdi, satane! Vždyť je psáno: Nikomu kromě Boha se nebudeš klanět ani ho uctívat.“

11V tu chvíli ho ďábel opustil; Ježíše obklopili andělé a pečovali o něj.

Ježíš káže v Galileji

12Když Ježíš uslyšel, že Jana uvěznili, vrátil se do Galileje. 13Nezůstal však v Nazaretu, ale usadil se v Kafarnaum. To město leželo u jezera Genezaretského, v oblasti, kterou kdysi obývaly izraelské kmeny Zabulónovy a Neftalího. 14Tím se splnila předpověď proroka Izajáše:

15„V Galileji, zemi Zabulónově

a Neftalího,

mezi mořem a Jordánem,

se usídlili pohané.

16Tento lid pohroužený do temnoty

uvidí veliké světlo.

Těm, nad kterými se rozprostírá noc smrti,

se rozední.“

17V té době začal Ježíš kázat: „Změňte se! Bůh je tu a zakládá na zemi svoje království!“

Čtyři rybáři následují Ježíše

18Ježíš šel po břehu Galilejského jezera a uviděl dva muže, jak spouštějí sítě do vody. Byli to rybáři Šimon, později nazývaný Petr, a jeho bratr Ondřej. 19Ježíš na ně volal: „Přátelé, pojďte se mnou! Udělám z vás jiné rybáře, budete zachraňovat lidi!“ 20Ti dva všeho nechali a šli s ním.

21O kus dál jiní dva bratři, Jakub a Jan, seděli spolu se svým otcem Zebedeem ve člunu a spravovali sítě. Také je Ježíš vyzval; 22oba se okamžitě zvedli, opustili otce a vykročili za ním.

Ježíš káže a uzdravuje

23Ježíš chodil po celé Galileji, vyučoval v synagogách, šířil radostnou zvěst o Božím království a uzdravoval lidi postižené všemi možnými nemocemi.

24Zprávy o něm se rychle roznesly, takže až ze Sýrie k němu vodili nemocné, posedlé démony, duševně choré, ochrnuté a on je uzdravoval. 25Všude se za ním táhly davy lidí; nejen z Galileje, ale i z Desítiměstí, Jeruzaléma, Judska a Zajordání.

New Serbian Translation

Матеј 4:1-25

Ђаво искушава Исуса

1Тада је Дух одвео Исуса у пустињу, да га ђаво куша. 2Пошто је Исус постио четрдесет дана и четрдесет ноћи, напокон огладне. 3Кушач му тада приђе и рече му: „Ако си Син Божији, реци нека ови каменови постану хлебови.“ 4Исус му одговори:

„Неће човек живети само од хлеба,

већ од сваке речи која излази из Божијих уста.“

5Онда га је ђаво одвео у Свети град, поставио га на врх храма 6и рекао му: „Ако си Син Божији, баци се доле јер је у Светом писму написано:

’Он ће заповедити својим анђелима за тебе,

да те својим рукама понесу,

да ногом не би о камен запео.’“

7Исус му одговори: „Написано је и ово: ’Не искушавај Господа, Бога свога.’“

8Тада је ђаво опет одвео Исуса на једну веома високу гору, показао му сва светска царства и њихову славу, 9и рекао му: „Све ћу ти ово дати ако паднеш преда мном и поклониш ми се.“

10Тада му Исус одврати: „Одлази од мене, Сатано! Јер у Писму пише:

’Господу Богу своме клањај се,

и њему једином служи.’“

11Ђаво је након овога отишао од Исуса, а анђели су му приступили и служили му.

Почетак Исусовог јавног деловања

12Када је Исус чуо да је Јован одведен у тамницу, повукао се у Галилеју. 13Напустио је Назарет и настанио се у Кафарнауму, крај мора, на подручју Завулоновог и Нефталимовог племена, 14да би се испунило оно што је Бог рекао преко пророка Исаије:

15„Земља завулоновска и земља нефталимска,

на путу што води ка мору,

с друге стране Јордана,

Галилеја многобожачка;

16народ што у тами седи,

велику је светлост угледао,

онима што у крају смрти живе,

и под њеном сенком седе,

светлост јарка освану.“

17Од тада је Исус почео да проповеда и говори: „Покајте се, јер се приближило Царство небеско!“

Исус изабире себи ученике

18А када је ишао поред Галилејског језера, Исус виде два брата, Симона, названог Петар, и његовог брата Андрију, како бацају мреже у море. Они су, наиме, били рибари. 19Исус им рече: „Пођите за мном и ја ћу вас учинити рибарима људи.“ 20Они су одмах оставили мреже и кренули за њим. 21Пошавши одатле даље, видео је браћу Јакова и Јована, Заведејеве синове, како у бродићу са својим оцем Заведејем, крпе рибарске мреже, па их позва. 22И они су одмах оставили бродић и свог оца и кренули за њим.

Исус – учитељ и исцелитељ

23Исус је обилазио сву Галилеју. Поучавао је народ у њиховим синагогама, објављивао Радосну вест о Царству и лечио сваку болест и сваку немоћ у народу. 24Глас о њему раширио се по свој Сирији. Људи су му доносили све болеснике који су патили од различитих болести и мука, опседнуте злим духовима, оболеле од падавице и непокретне, и он их је излечио. 25За њим је ишло мноштво света из Галилеје, Декапоља, Јерусалима, Јудеје, и с оне стране Јордана.