Slovo na cestu

Matouš 4:1-25

Satan pokouší Ježíše na poušti

1-2Potom Duch Boží vedl Ježíše na poušť, kde se po dobu čtyřiceti dnů a nocí postil a velmi vyhladověl. 3Tu se k němu přiblížil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Boží Syn, proměň toto kamení v chleby!“

4Ježíš mu odpověděl: „V Písmu je napsáno: Člověk se nenasytí jen chlebem, ale hlad ve své duši utiší přijetím Božího slova.“

5Pak ho ďábel vzal do Jeruzaléma na věž chrámu 6a řekl: „Jsi-li Boží Syn, seskoč dolů! Vždyť je psáno, že Bůh přikáže svým andělům, aby tě zachytili na svých rukou dříve, než dopadneš na kámen.“

7Ježíš mu zase pohotově odpověděl: „Je však také psáno: Nepokoušej Boha, je tvůj Pán.“

8Nakonec ho ďábel postavil na vysokou horu a ukázal mu všechna království světa s jejich okázalostí a bohatstvím. 9Tam mu řekl: „Toto všechno ti dám, jestliže přede mnou klekneš a pokloníš se mi!“

10Ježíš odpověděl: „Odejdi, satane! Vždyť je psáno: Nikomu kromě Boha se nebudeš klanět ani ho uctívat.“

11V tu chvíli ho ďábel opustil; Ježíše obklopili andělé a pečovali o něj.

Ježíš káže v Galileji

12Když Ježíš uslyšel, že Jana uvěznili, vrátil se do Galileje. 13Nezůstal však v Nazaretu, ale usadil se v Kafarnaum. To město leželo u jezera Genezaretského, v oblasti, kterou kdysi obývaly izraelské kmeny Zabulónovy a Neftalího. 14Tím se splnila předpověď proroka Izajáše:

15„V Galileji, zemi Zabulónově

a Neftalího,

mezi mořem a Jordánem,

se usídlili pohané.

16Tento lid pohroužený do temnoty

uvidí veliké světlo.

Těm, nad kterými se rozprostírá noc smrti,

se rozední.“

17V té době začal Ježíš kázat: „Změňte se! Bůh je tu a zakládá na zemi svoje království!“

Čtyři rybáři následují Ježíše

18Ježíš šel po břehu Galilejského jezera a uviděl dva muže, jak spouštějí sítě do vody. Byli to rybáři Šimon, později nazývaný Petr, a jeho bratr Ondřej. 19Ježíš na ně volal: „Přátelé, pojďte se mnou! Udělám z vás jiné rybáře, budete zachraňovat lidi!“ 20Ti dva všeho nechali a šli s ním.

21O kus dál jiní dva bratři, Jakub a Jan, seděli spolu se svým otcem Zebedeem ve člunu a spravovali sítě. Také je Ježíš vyzval; 22oba se okamžitě zvedli, opustili otce a vykročili za ním.

Ježíš káže a uzdravuje

23Ježíš chodil po celé Galileji, vyučoval v synagogách, šířil radostnou zvěst o Božím království a uzdravoval lidi postižené všemi možnými nemocemi.

24Zprávy o něm se rychle roznesly, takže až ze Sýrie k němu vodili nemocné, posedlé démony, duševně choré, ochrnuté a on je uzdravoval. 25Všude se za ním táhly davy lidí; nejen z Galileje, ale i z Desítiměstí, Jeruzaléma, Judska a Zajordání.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

馬太福音 4:1-25

耶穌受試探

1後來,耶穌被聖靈帶到曠野,去受魔鬼的試探。 2耶穌禁食了四十晝夜後,很饑餓。 3試探者前來對祂說:「如果你是上帝的兒子,可以叫這些石頭變成食物。」

4耶穌回答說:「聖經上說,『人活著不是單靠食物,乃是靠上帝口中的每一句話。』」

5魔鬼又帶祂進聖城,讓祂站在聖殿的最高處, 6說:「如果你是上帝的兒子,就跳下去吧!因為聖經上說,『上帝會差遣祂的天使用手托住你,不讓你的腳碰在石頭上。』」

7耶穌回答說:「聖經上也說,『不可試探主——你的上帝。』」

8魔鬼再帶耶穌到一座極高的山上,把世上萬國及其榮華富貴展示給祂看, 9說:「如果你俯伏敬拜我,我就把這一切都給你。」

10耶穌說:「撒旦,走開!聖經上說,『要敬拜主——你的上帝,單單事奉祂。』」

11於是魔鬼離開了耶穌,這時有天使前來伺候祂。

開始傳道

12耶穌聽見約翰被捕入獄,就回到加利利13後來,祂離開拿撒勒迦百農住。迦百農靠近湖邊,在西布倫拿弗他利地區。 14這就應驗了以賽亞先知的話:

15西布倫拿弗他利

沿海一帶及約旦河東、外族人居住的加利利啊!

16你們住在黑暗中的人看見了大光,

活在死亡陰影下的人被光照亮了!」

17從那時起,耶穌開始傳道:「悔改吧,因爲天國臨近了!」

呼召門徒

18耶穌沿著加利利湖邊行走的時候,看見被稱為彼得西門安得烈兩兄弟正在撒網打魚,他們是漁夫。 19耶穌對他們說:「來跟從我!我要使你們成為得人的漁夫。」 20他們立刻撇下漁網,跟從了耶穌。 21耶穌再往前走,又看見雅各約翰兩兄弟正和父親西庇太一起在船上補漁網。耶穌呼召他們, 22他們馬上離開漁船,辭別父親,跟從了耶穌。

教導和醫治

23耶穌走遍加利利,在各個會堂裡教導人,宣講天國的福音,醫治人們各樣的疾病。 24祂的名聲傳遍了整個敘利亞。人們把一切患病的,就是患各種疾病的、疼痛的、癲癇的、癱瘓的,以及被鬼附身的都帶到祂面前,祂都醫治了他們。 25因此,有大群的人跟從了祂,他們來自加利利低加坡里耶路撒冷猶太約旦河東。