Slovo na cestu

Matouš 24:1-51

Ježíš mluví o budoucnosti

1Pak Ježíš vyšel z chrámu. Učedníci ho dostihli a poukazovali mu na velkolepost staveb v chrámu. 2Ale on jim řekl: „Vidíte to všechno? Pamatujte si, že to bude naprosto zničeno, nezůstane kámen na kameni.“

3„Kdy se to stane?“ vrátili se k Ježíšovým slovům učedníci, když se posadili na Olivové hoře. „Které události ohlásí tvůj příchod a konec světa?“

4Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, nenechte se někým oklamat. 5Někteří se prohlásí za vykupitele a svedou mnohé tím, že budou tvrdit: ‚Já zachráním svět.‘

6Když uslyšíte o válkách daleko i blízko, nebojte se. Ty musí přijít, ale nebude to ještě konec. 7Národy se znepřátelí a státy se budou vzájemně napadat. Na mnoha místech vypukne hlad, rozšíří se nemoci a nastanou přírodní katastrofy. 8Ale to bude jen počátek hrůz.

9Tehdy budete pro víru ve mne všude nenáviděni, trýzněni i zabíjeni. 10Mnozí toto násilí nevydrží, zradí víru i své spolubratry a navzájem se budou nenávidět. 11Objeví se také nemálo falešných proroků, jimž mnozí podlehnou. 12Na světě se natolik rozmůže zlo, že udusí lásku mnohých. 13Ale ten, kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.

14Než však nastane konec, musejí se lidé všech národů dovědět potěšující zprávu, že Bůh v tomto světě vládne, zve všechny k sobě a plně uplatní svou moc.

15Až uvidíte, že Jeruzalému hrozí zneuctění od pohanů, jak to předpověděl prorok Daniel, 16pak utečte z Judska do hor; 17-18kdo bude mimo dům nebo při práci, ať se pro nic domů nevrací. 19Zle na tom budou v těch dnech těhotné a kojící ženy. 20Modlete se, aby váš útěk nepřišel v zimním období dešťů nebo v době sobotního klidu.

21-22Přijde velké utrpení, jaké dosud nebylo a už nebude. Ale kvůli svému lidu Bůh to těžké období zkrátí. Kdyby tak neučinil, žádný by to nepřečkal.

Ježíš předpovídá svůj návrat

23Uslyšíte-li: ‚Tady je Kristus, nebo tam je,‘ nevěřte. 24Vystoupí totiž falešní Kristové a proroci a předvedou tak ohromující a přitažlivé činy, že by málem na svou stranu získali i moje vyvolené. 25Pamatujte na tato má varování.

26A tak když vám budou říkat, že Kristus je už zde, v pustině nebo v úkrytu, nevěnujte tomu pozornost, ani se nechoďte o tom přesvědčit. 27Skutečný příchod Syna člověka bude viditelný jako blesk, který proletí celou oblohou od východu k západu.

28Znamení jeho příchodu se budou hromadit, tak jako se rozrůstá hejno supů kroužících nad kořistí.

29A hned po tom velkém utrpení se zatmí slunce a měsíc a nastane neobvyklý pohyb nebeských těles. 30Pak se objeví poslední signály mého příchodu na obloze. Všichni lidé budou zděšeni a uvidí mne přicházet s mocí a velkou slávou. 31Pošlu své posly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí mé věrné ze všech světových stran.

32Poučte se z tohoto přirovnání: Když se větve fíkovníku nalévají mízou a nasazují listy, víte, že brzy bude léto. 33Podobně když uvidíte, že se plní, co jsem předpověděl, poznáte, že jsem blízko, ve dveřích. 34Říkám vám, že lidstvo nevyhyne a dočká se splnění všech těchto věcí. 35Nebe a země pominou, ale moje slova budou platit věčně.

Ježíš vyzývá k bdělosti

36Ten den a hodinu nezná nikdo, ani andělé v nebi. Pouze sám Otec to ví. 37Můj druhý příchod bude připomínat dobu Noeho. 38Lidé tehdy na nic nedbali, starali se jen o jídlo a pití, ženili se, vdávaly se až do dne, kdy Noe vstoupil do korábu. 39Potopa je zachvátila, ačkoliv nevěřili, že by se něco takového mohlo stát. Tak to bude i při mém příchodu.

40Dva budou spolu pracovat na poli, jeden z nich bude vzat, druhý zanechán. 41Dvě ženy budou pracovat v jedné domácnosti, jedna bude vzata, druhá zanechána.

42A tak buďte připraveni, protože nevíte, kdy váš Pán přijde. 43Je jasné, že kdyby hospodář věděl, že v noci přijde zloděj, byl by vzhůru a zabránil by vloupání. 44Stejně i vy musíte být na můj příchod stále připraveni. Přijdu, kdy se toho nenadějete.

45Jak se chová věrný a prozíravý služebník, kterého pán pověřil správou služebnictva? 46Pochválen bude tehdy, když pán při svém návratu shledá, že věrně plnil svěřené povinnosti. 47Takového pak ustanoví správcem celého svého majetku. 48Špatný služebník by si řekl: ‚Pán dlouho nejde,‘ 49začal by týrat své druhy a hodovat s opilci. 50-51Tu se pán neočekávaně vrátí a potrestá ho jako nejhoršího podvodníka. Nezbude mu nic než zoufalství.“

New Serbian Translation

Матеј 24:1-51

Исус поучава на Маслинској гори

Исус говори о рушењу храма

1Исус је изашао из храма, и док је одлазио, приступе му његови ученици да му покажу храмске зграде. 2Исус им одговори: „Видите ли све ово? Заиста вам кажем да неће овде остати ни камен на камену, који се неће порушити.“

3Касније, док је Исус седео на Маслинској гори, приступише му његови ученици насамо и упиташе га: „Реци нам, када ће се ово догодити и шта ће бити знак твога доласка и свршетка света?“

4Исус им одговори: „Пазите да вас ко не заведе! 5Многи ће доћи у моје име говорећи: ’Ја сам Христос!’, те ће многе завести. 6Чућете за ратове и за гласине о ратовима. Не плашите се, јер све то мора да се догоди, али то још није крај. 7Подићи ће се народ на народ и царство на царство; биће глади и земљотреса по разним местима. 8Све ово је тек почетак невоља.

9Тада ће вас предавати на муке и убијати вас. Сви народи ће вас омрзнути ради мог имена. 10И многи ће тада одступити од вере: издаваће један другога и мрзети се међу собом. 11Појавиће се и многи лажни пророци и завешће многе.

12Безакоње ће узети маха и услед тога ће охладнети љубав многих. 13А ко истраје до краја, биће спасен. 14И Радосна вест о Царству ће се проповедати по целом свету за сведочанство свим народима. Тада ће доћи крај.

15А кад видите да ’страшно богохулство’ о коме говори пророк Данило, стоји на светом месту – ко чита нека разуме! – 16тада становници Јудеје нека беже у брда. 17Ко се нађе на крову нека не силази да узме што из куће, 18и ко се нађе у пољу нека се не враћа да узме свој огртач. 19Јао трудницама и дојиљама у те дане! 20Молите се да се ваше бежање не догоди у зиму или у суботу. 21Јер ће тада настати велика невоља какве није било од почетка света, па до данас, нити ће је више бити. 22И ако се број тих дана не би скратио, нико се не би спасао; али због изабраних ти ће се дани скратити.

Исус говори о свом повратку

23Ако вам тада неко каже: ’Ево, Христос је овде!’ или: ’Онде је!’, не верујте! 24Јер ће се појавити лажни Христоси и лажни пророци и учиниће велике знакове и чуда, да заведу, ако је могуће, и изабране. 25Ево, казао сам вам унапред.

26Дакле, ако вам кажу: ’Ено га у пустињи!’, не излазите. Или: ’Ево га у тајним одајама!’, не верујте. 27Јер као што муња севне с истока и засветли све до запада, тако ће бити и са доласком Сина Човечијег. 28Где буде лешине, тамо ће се и лешинари окупљати.

29А одмах након невоље тих дана

’сунце ће потамнети,

а месец неће више светлети;

звезде ће са неба падати,

и силе се небеске уздрмати.’

30И тада ће се на небу појавити знак Сина Човечијег, и сва ће племена на земљи закукати и угледати Сина Човечијег како долази на облацима небеским са силом и великом славом. 31А на глас велике трубе, он ће послати своје анђеле да саберу његове изабране са четири стране света, с краја на крај неба.

Поука о смокви

32Поучите се на примеру смокве. Када њена грана омекша и лишће потера, тада знате да је лето на прагу. 33Тако и ви, кад видите све ово, знајте да је он близу, пред вратима. 34Заиста вам кажем да овај нараштај неће проћи док се све ово не догоди. 35Небо и земља ће проћи, али моје речи неће проћи.

Незнани дан и час

36А који је то дан и час, то нико не зна, ни анђели на небу, па ни сам Син, већ само Отац. 37Јер, као што је било у време Нојево, тако ће бити и са доласком Сина Човечијег. 38Наиме, као што су у оне дане, пре потопа, људи јели и пили, женили се и удавали, до дана када је Ноје ушао у пловило, 39и нису увидели све док није дошао потоп и све их однео, тако ће бити и са доласком Сина Човечијег. 40Тада ће двојица бити на њиви; један ће бити узет, а други остављен. 41И две ће млети жито на жрвњу; једна ће бити узета, а друга остављена.

42Бдите, стога, јер не знате у који дан ваш Господ долази. 43Ово знајте: ако би домаћин знао у који ноћни час ће лопов доћи, бдео би и не би дозволио да му провали у кућу. 44Зато и ви будите спремни, јер ће Син Човечији доћи у час када не мислите.

45Ко је, дакле, верни и мудри слуга, кога је Господар поставио над својим домаћинством да сваком даје храну на време? 46Блажен је онај слуга кога Господар, када дође, затекне да овако ради. 47Заиста вам кажем да ће му поверити управу над целим својим имањем. 48Али ако неваљали слуга каже: ’Мој Господар се задржао на путу’, 49па почне да туче своје другове у служби, да једе и опија се са пијаницама, 50доћи ће Господар ових слугу у дан у који га не очекује, 51те ће га посећи и одредити му место међу лицемерима. Тамо ће бити плач и шкргут зуба.