Slovo na cestu

Matouš 24

Ježíš mluví o budoucnosti

1Pak Ježíš vyšel z chrámu. Učedníci ho dostihli a poukazovali mu na velkolepost staveb v chrámu. Ale on jim řekl: „Vidíte to všechno? Pamatujte si, že to bude naprosto zničeno, nezůstane kámen na kameni.“

„Kdy se to stane?“ vrátili se k Ježíšovým slovům učedníci, když se posadili na Olivové hoře. „Které události ohlásí tvůj příchod a konec světa?“

Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, nenechte se někým oklamat. Někteří se prohlásí za vykupitele a svedou mnohé tím, že budou tvrdit: ‚Já zachráním svět.‘

Když uslyšíte o válkách daleko i blízko, nebojte se. Ty musí přijít, ale nebude to ještě konec. Národy se znepřátelí a státy se budou vzájemně napadat. Na mnoha místech vypukne hlad, rozšíří se nemoci a nastanou přírodní katastrofy. Ale to bude jen počátek hrůz.

Tehdy budete pro víru ve mne všude nenáviděni, trýzněni i zabíjeni. 10 Mnozí toto násilí nevydrží, zradí víru i své spolubratry a navzájem se budou nenávidět. 11 Objeví se také nemálo falešných proroků, jimž mnozí podlehnou. 12 Na světě se natolik rozmůže zlo, že udusí lásku mnohých. 13 Ale ten, kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.

14 Než však nastane konec, musejí se lidé všech národů dovědět potěšující zprávu, že Bůh v tomto světě vládne, zve všechny k sobě a plně uplatní svou moc.

15 Až uvidíte, že Jeruzalému hrozí zneuctění od pohanů, jak to předpověděl prorok Daniel, 16 pak utečte z Judska do hor; 17-18 kdo bude mimo dům nebo při práci, ať se pro nic domů nevrací. 19 Zle na tom budou v těch dnech těhotné a kojící ženy. 20 Modlete se, aby váš útěk nepřišel v zimním období dešťů nebo v době sobotního klidu.

21-22 Přijde velké utrpení, jaké dosud nebylo a už nebude. Ale kvůli svému lidu Bůh to těžké období zkrátí. Kdyby tak neučinil, žádný by to nepřečkal.

Ježíš předpovídá svůj návrat

23 Uslyšíte-li: ‚Tady je Kristus, nebo tam je,‘ nevěřte. 24 Vystoupí totiž falešní Kristové a proroci a předvedou tak ohromující a přitažlivé činy, že by málem na svou stranu získali i moje vyvolené. 25 Pamatujte na tato má varování.

26 A tak když vám budou říkat, že Kristus je už zde, v pustině nebo v úkrytu, nevěnujte tomu pozornost, ani se nechoďte o tom přesvědčit. 27 Skutečný příchod Syna člověka bude viditelný jako blesk, který proletí celou oblohou od východu k západu.

28 Znamení jeho příchodu se budou hromadit, tak jako se rozrůstá hejno supů kroužících nad kořistí.

29 A hned po tom velkém utrpení se zatmí slunce a měsíc a nastane neobvyklý pohyb nebeských těles. 30 Pak se objeví poslední signály mého příchodu na obloze. Všichni lidé budou zděšeni a uvidí mne přicházet s mocí a velkou slávou. 31 Pošlu své posly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí mé věrné ze všech světových stran.

32 Poučte se z tohoto přirovnání: Když se větve fíkovníku nalévají mízou a nasazují listy, víte, že brzy bude léto. 33 Podobně když uvidíte, že se plní, co jsem předpověděl, poznáte, že jsem blízko, ve dveřích. 34 Říkám vám, že lidstvo nevyhyne a dočká se splnění všech těchto věcí. 35 Nebe a země pominou, ale moje slova budou platit věčně.

Ježíš vyzývá k bdělosti

36 Ten den a hodinu nezná nikdo, ani andělé v nebi. Pouze sám Otec to ví. 37 Můj druhý příchod bude připomínat dobu Noeho. 38 Lidé tehdy na nic nedbali, starali se jen o jídlo a pití, ženili se, vdávaly se až do dne, kdy Noe vstoupil do korábu. 39 Potopa je zachvátila, ačkoliv nevěřili, že by se něco takového mohlo stát. Tak to bude i při mém příchodu.

40 Dva budou spolu pracovat na poli, jeden z nich bude vzat, druhý zanechán. 41 Dvě ženy budou pracovat v jedné domácnosti, jedna bude vzata, druhá zanechána.

42 A tak buďte připraveni, protože nevíte, kdy váš Pán přijde. 43 Je jasné, že kdyby hospodář věděl, že v noci přijde zloděj, byl by vzhůru a zabránil by vloupání. 44 Stejně i vy musíte být na můj příchod stále připraveni. Přijdu, kdy se toho nenadějete.

45 Jak se chová věrný a prozíravý služebník, kterého pán pověřil správou služebnictva? 46 Pochválen bude tehdy, když pán při svém návratu shledá, že věrně plnil svěřené povinnosti. 47 Takového pak ustanoví správcem celého svého majetku. 48 Špatný služebník by si řekl: ‚Pán dlouho nejde,‘ 49 začal by týrat své druhy a hodovat s opilci. 50-51 Tu se pán neočekávaně vrátí a potrestá ho jako nejhoršího podvodníka. Nezbude mu nic než zoufalství.“

Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 24

Isus pretkazuje buduće događaje

1Kad je Isus izišao ih Hrama i pošao dalje, priđu mu učenici da mu pokažu hramsko zdanje.

A on im reče: 'Vidite li sve to? Zaista vam kažem, neće od ovoga ostati ni kamen na kamenu. Svaki će biti razvaljen.'

Kad je poslije sjedio na Maslinskoj gori, učenici mu priđu i nasamo kažu: 'Reci nam kada će se to dogoditi. Koji će znak najaviti tvoj dolazak i svršetak svijeta?'

'Pazite da vas tko ne zavede!' odgovori im Isus.

'Mnogi će doći pod mojim imenom, proglašujući se Mesijom,[a] i mnoge će zavesti.

Kad čujete da blizu vas izbijaju ratovi i vijesti o dalekim ratovima, ne uznemirujte se. Sve se to mora dogoditi, ali svršetak još neće doći.

Zaratit će narod protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. Bit će potresa u mnogim dijelovima svijeta i zavladat će glad.

Sve je to samo početak strašnih muka.

Tada će vas mučiti i ubijati. Svi će vas narodi zamrziti zato što ste moji.[b]

10 Mnogi će tada posrnuti u vjeri, izdavat će jedan drugoga i mrziti se.

11 Pojavit će se brojni lažni proroci i mnoge će zavesti.

12 Bezakonje će uzeti velikog maha, a ljubav mnogih će ohladnjeti.

13 Ali tko ustraje do kraja, bit će spašen.

14 Radosna vijest o kraljevstvu propovijedat će se po cijelome svijetu da čuju svi narodi, a onda će konačno doći svršetak.

15 Tako kada vidite svetogrđe o kojemu je pisao prorok Daniel gdje stoji na svetomu mjestu (čitatelju, shvati o čemu je riječ!),

16 neka oni koji se zateknu u Judeji bježe u goru.

17 Tko se zatekne na krovu,[c] neka ne silazi u kuću što uzeti!

18 Tko se zatekne u polju, neka se ne vraća po ogrtač!

19 Teško trudnicama i dojiljama!

20 Molite se da ne morate bježati zimi ili u subotu

21 jer će to biti dani tako strašnih nevolja kakvih nije bilo od postanka svijeta niti će biti ikad poslije.

22 I da Gospodin ne skrati to vrijeme nevolja, nitko se ne bi spasio. Ali on je skratio te dane zaradi svojih izabranika.

23 Kaže li vam tada tko: 'Evo Mesije!' ili 'Eno ga ondje!' ne vjerujte

24 jer će ustati brojni lažni mesije i lažni proroci te činiti znamenja i velika čudesa ne bi li, bude li moguće, zaveli i Božje izabranike.

25 Eto, unaprijed sam vas upozorio.

26 Kaže li vam dakle tko: "Eno ga, u pustinji je

27 Jer dolazak Sina Čovječjega bit će poput munje koja sijevne na istoku i rasvijetli cijelo nebo, sve do zapada.

28 Kao što se po okupljanju strvinara može znati da je u blizini strvina, tako ćete po tim znacima znati da je konac blizu.[d]
29     U vrijeme kad prođu sve te strahote
    Sunce će potamnjeti i Mjesec neće sjati,
    zvijezde će s neba padati
    i nebeske će se sile potresti.[e]

30 Tada će se na nebu pojaviti znak Sina Čovječjega.[f] Proplakat će tada svi narodi na zemlji i ugledati Sina Čovječjega kako dolazi na oblacima s velikom moći i slavom.

31 On će poslati anđele da saberu njegove izabranike sa svih strana, od svih četiriju vjetrova, od kraja zemlje do kraja neba.

32 Učite iz prispodobe o smokvi. Kad joj na granama izbiju nježni pupovi i kad potjera lišće, znate da je ljeto blizu.

33 Također, kad vidite da se zbiva sve o čemu sam vam govorio, možete biti sigurni da je Gospodinov povratak blizu, na samim vratima.

34 Kažem vam da ovaj naraštaj neće proći dok se sve to ne dogodi.

35 Nebo i zemlja će proći, ali moje riječi ostaju zauvijek!

36 Nitko, međutim, ne zna dana ni ure kada će se to dogoditi. Ne znaju ni anđeli na nebu, pa čak ni Sin. Zna samo Otac.

37 Za dolaska Sina Čovječjega bit će kao i u Noino doba.

38 Kao što su u to vrijeme prije potopa ljudi jeli i pili, ženili se i udavali sve do dana kada je Noa ušao u lađu

39 i ništa nisu slutili dok nije došao potop i sve ih odnio, tako će biti i za dolaska Sina Čovječjega.

40 Od dvojice koji tada budu skupa radili u polju jedan će se uzeti, a drugi ostaviti.

41 Od dviju žena koje budu skupa mljele u mlinu jedna će se uzeti, a druga ostaviti.

42 Bdijte, dakle, jer ne znate kada će vaš Gospodin doći!

43 Znajte: kad bi vlasnik kuće znao kada će doći lopov, bdio bi i ne bi mu dopustio da provali u kuću.

44 Budite zato pripravni jer će Sin Čovječji doći kad mu se i ne nadate.

45 Tko je dakle onaj vjerni i razumni sluga kojega je gospodar postavio da upravlja ukućanima i da im daje hranu u pravo vrijeme?

46 Blago onome kojega gospodar, kada dođe, nađe da tako radi!

47 Zaista vam kažem, povjerit će mu da upravlja svim njegovim imanjem.

48 Ali ako zli sluga pomisli: "Gospodar se još neće vratiti'

49 pa počne tući svoje sudrugove te jesti i piti s pijancima,

50 gospodar će doći u dan kad mu se ne nada i u čas u koji neće ni slutiti.

51 Nemilosrdno će ga kazniti i odrediti mu usud među licemjerima, gdje će biti plač i škrgut zuba.'

Notas al pie

  1. Evanđelje po Mateju 24:5 U grčkome: ...pod mojim imenom i reći "Ja sam'...
  2. Evanđelje po Mateju 24:9 U grčkome: zbog mojega imena.
  3. Evanđelje po Mateju 24:17 Ljudi su se ondje u to vrijeme često odmarali i družili na ravnim krovovima kuća, posebice uvečer kad je bilo svježije.
  4. Evanđelje po Mateju 24:28 U grčkome: Gdje bude strvine, skupljat će se orlovi.
  5. Evanđelje po Mateju 24:29 Vidjeti: Izaija 13:10; 34:4 i Joel 2:10.
  6. Evanđelje po Mateju 24:30 Vidjeti: Daniel 7:13.