Slovo na cestu

Matouš 19

Ježíš učí o manželství a rozvodu

1Po tomto hovoru Ježíš odešel do Judska za Jordánem.

Mnoho lidí šlo za ním a on uzdravoval nemocné. Přišli za ním i farizejové a chtěli ho vyprovokovat k nějakému výroku, který by mohli použít proti němu. „Může se člověk rozvést z jakéhokoliv důvodu?“ zeptali se.

4-6 On odpověděl: „Nečetli jste v Písmu, že když na počátku Bůh stvořil muže a ženu, ustanovil: Muž opustí své rodiče, připojí se ke své ženě a stanou se jednou bytostí? Nikdo nemá právo rozdělit to, co Bůh spojil.“

Oni však namítali: „Proč tedy Mojžíš řekl, že muž může propustit manželku jednoduše tím, že jí dá rozlukový lístek?“

Ježíš odpověděl: „Toto ustanovení Mojžíšova zákona je ústupkem vaší tvrdosti a nesnášenlivosti. Původní Boží úmysl to však nikdy nebyl. Já vám říkám, že kdo se rozvádí z jiného důvodu, než je cizoložství jeho partnera, a uzavírá nový sňatek, dopouští se sám cizoložství.“

10 Učedníci mu řekli: „Když mohou nastat takové těžkosti mezi mužem a ženou, pak je lepší se neženit.“ 11 On odpověděl: „Tak jednoduché to není. Je zde nutné porozumět Boží vůli. 12 Jsou tři důvody proto, aby člověk zůstal svobodný: když je k manželství od narození nezpůsobilý, když mu v uzavření sňatku zabránili lidé, nebo když se manželství zřekne dobrovolně pro plnou službu Boží věci. Rozumíte tomu?“

Ježíš žehná malým dětem

13 Potom k Ježíšovi nosili malé děti, aby jim žehnal a modlil se za ně. Učedníci však domlouvali těm, kteří děti přivedli, aby Ježíše neobtěžovali. 14 On jim ale řekl: „Nechte je, ať jdou ke mně, a nebraňte jim. Jejich místo je u mne.“ 15 Kladl na ně ruce a žehnal jim. Pak odtud odešel.

Ježíš mluví s bohatým mužem

16 Za Ježíšem přišel jeden mladý člověk a ptal se ho: „Mistře, jakými dobrými skutky mohu získat věčný život?“

17 Ježíš mu na to řekl: „Snažíš se být dobrý? To se chceš vyrovnat Bohu, který jediný je skutečně dobrý! Plň jeho přikázání a budeš věčně živ.“

18 „Která to jsou?“ zeptal se mladý muž.

Ježíš odpověděl: „Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, lhát, 19 budeš ctít svoje rodiče, své bližní budeš milovat jako sebe!“

20 Mladík na to řekl: „To všechno jsem vždycky dodržoval. Co mi ještě chybí?“

21 Ježíš odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi a prodej celý svůj majetek a peníze rozdej chudým, a tak budeš mít poklad v nebi. Pak se vrať a staň se mým učedníkem.“

22 Mladík zesmutněl a zklamaně odešel. Měl totiž velký majetek. 23 Ježíš pak řekl svým učedníkům: „Pro zámožného člověka je velmi nesnadné postavit se na Boží stranu. 24 Kdybych to měl k něčemu přirovnat, pak snáze projde velbloud uchem jehly, nežli bohatý branou Božího království.“ 25 Učedníky to překvapilo a ptali se: „Kdo tedy vůbec může být spasen?“

26 Ježíš se na ně zadíval a řekl: „V lidských silách to není, ale Bůh dokáže všechno.“

27 Petr se ozval a řekl: „My jsme se vzdali všeho a jdeme za tebou. Co nás čeká?“

28 Ježíš odpověděl: „Ujišťuji vás, že až přijdu, abych stvořil nový svět, nad kterým budu panovat v plné slávě, pak vás dvanáct, kteří mne následujete, posadím po svém boku jako soudce celého Izraele. 29 A každému, kdo se vzdá domova, bratrů, sester, otce, matky, manželky, dětí nebo majetku proto, aby šel za mnou, všechno mu mnohokrát vynahradím a bude mít podíl na věčném životě. 30 Mnozí první budou poslední a poslední budou první.

Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 19

O braku i rastavi

1Kad je Isus završio s govorom, ode iz Galileje u Judeju s istočne strane rijeke Jordana.

Za njim je pošlo silno mnoštvo te ih je on ondje iscjeljivao.

Priđu mu neki farizeji pa ga upitaju pokušavajući ga zaskočiti: 'Smije li se muž razvesti od žene zbog bilo kojeg razloga?'

On odgovori: 'Niste li u Pismu čitali da ih je Stvoritelj na početku stvorio muškim i ženskim[a]

i da je rekao: "Čovjek će ostaviti oca i majku da bi se sjedinio sa svojom ženom, i njih će dvoje biti jedno tijelo'?[b]

Njih dvoje, prema tome, nisu više dva, nego jedno tijelo. Neka dakle nijedan čovjek ne rastavlja one koje je Bog sjedinio.'

'Zašto je onda Mojsije rekao da muž treba ženi samo napisati otpusnicu pa se može razvesti?'[c] upitaju.

Isus im odgovori: 'Mojsije je učinio taj ustupak da možete otpustiti svoju ženu zbog vaših tvrdih srca, ali u početku nije bilo tako.

A ja vam kažem: svatko tko se razvede od žene - osim zbog njezina bluda - pa se oženi drugom, čini preljub.'[d]

10 Nato će Isusovi učenici: 'Ako je između muža i žene tako, onda je bolje ne ženiti se!'

11 'Ne mogu to razumjeti svi, nego samo oni kojima je dano

12 'Ima ljudi koji su od rođenja nesposobni za ženidbu, ima ih koje su ljudi za to onesposobili, a neki se dragovoljno odriču ženidbe zaradi nebeskoga kraljevstva. Tko može shvatiti, neka shvati.'

Isus blagoslivlja djecu

13 Tada mu donesu djecu da na njih stavi ruke i da se pomoli. Učenici su im to priječili.

14 Isus im nato reče: 'Pustite dječicu k meni i ne tjerajte ih jer takvima pripada nebesko kraljevstvo!'

15 Položi na njih ruke, a zatim ode odande.

Bogataš

16 Priđe mu neki čovjek i upita: 'Učitelju, koje dobro moram činiti da bih zadobio vječni život?'

17 Isus mu reče: 'Zašto me pitaš o dobrome? Samo je Bog dobar![e] Ali ako želiš ući u život, ispunjaj zapovijedi!'

18 'Koje?' upita on.Isus odgovori: 'Ne ubij, ne čini preljub, ne kradi, ne laži.

19 Poštuj oca i majku i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!'[f]

20 'Sve sam to činio

21 'želiš li biti savršenim,' odgovori Isus, 'idi i prodaj sve što imaš, a novac podijeli siromasima pa ćeš imati blago na nebu. Onda dođi i slijedi me.'

22 Kad je mladić to čuo, vrlo se ražalosti i ode jer je bio jako bogat.

23 Isus nato reče učenicima: 'Zaista vam kažem, teško je bogatašu ući u nebesko kraljevstvo.

24 I opet vam kažem: Lakše će se deva provući kroz iglene uši nego što će bogataš ući u Božje kraljevstvo.'

25 Učenici se zaprepaste. 'Pa tko se onda uopće može spasiti?' upitaju.

26 Isus ih pomnjivo pogleda pa reče: 'Ljudima je to nemoguće učiniti. Ali Bog može sve.'

27 Tada mu Petar reče: 'Evo, mi smo sve ostavili da te slijedimo. Što ćemo za to dobiti?'

28 Isus odgovori: 'Zaista vam kažem, kada ja, Sin Čovječji, sjednem o obnovi svijeta na svoje slavno prijestolje, vi ćete sjesti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest Izraelovih plemena.

29 A svatko tko zaradi mene ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili njive, primit će stostruko i baštiniti vječni život.

30 Ali mnogi koji su sada prvi tada će biti na zadnjemu mjestu, a mnogi koje ovdje smatraju zadnjima ondje će biti najveći.'[g]

Notas al pie

  1. Evanđelje po Mateju 19:4 Postanak 1:27; 5:2.
  2. Evanđelje po Mateju 19:5 Postanak 2:24.
  3. Evanđelje po Mateju 19:7 Ponovljeni zakon 24:1.
  4. Evanđelje po Mateju 19:9 U nekim rukopisima još stoji: I onaj tko se oženi razvedenicom, čini preljub.
  5. Evanđelje po Mateju 19:17 U grčkome: Samo je jedan Dobar.
  6. Evanđelje po Mateju 19:19 Izlazak 20:12-16; Levitski zakonik 19:18; Ponovljeni zakon 5:16-20.
  7. Evanđelje po Mateju 19:30 U grčkome: Mnogi prvi bit će zadnji, a zadnji prvi.