Slovo na cestu

Matouš 19

Ježíš učí o manželství a rozvodu

1Po tomto hovoru Ježíš odešel do Judska za Jordánem.

Mnoho lidí šlo za ním a on uzdravoval nemocné. Přišli za ním i farizejové a chtěli ho vyprovokovat k nějakému výroku, který by mohli použít proti němu. „Může se člověk rozvést z jakéhokoliv důvodu?“ zeptali se.

4-6 On odpověděl: „Nečetli jste v Písmu, že když na počátku Bůh stvořil muže a ženu, ustanovil: Muž opustí své rodiče, připojí se ke své ženě a stanou se jednou bytostí? Nikdo nemá právo rozdělit to, co Bůh spojil.“

Oni však namítali: „Proč tedy Mojžíš řekl, že muž může propustit manželku jednoduše tím, že jí dá rozlukový lístek?“

Ježíš odpověděl: „Toto ustanovení Mojžíšova zákona je ústupkem vaší tvrdosti a nesnášenlivosti. Původní Boží úmysl to však nikdy nebyl. Já vám říkám, že kdo se rozvádí z jiného důvodu, než je cizoložství jeho partnera, a uzavírá nový sňatek, dopouští se sám cizoložství.“

10 Učedníci mu řekli: „Když mohou nastat takové těžkosti mezi mužem a ženou, pak je lepší se neženit.“ 11 On odpověděl: „Tak jednoduché to není. Je zde nutné porozumět Boží vůli. 12 Jsou tři důvody proto, aby člověk zůstal svobodný: když je k manželství od narození nezpůsobilý, když mu v uzavření sňatku zabránili lidé, nebo když se manželství zřekne dobrovolně pro plnou službu Boží věci. Rozumíte tomu?“

Ježíš žehná malým dětem

13 Potom k Ježíšovi nosili malé děti, aby jim žehnal a modlil se za ně. Učedníci však domlouvali těm, kteří děti přivedli, aby Ježíše neobtěžovali. 14 On jim ale řekl: „Nechte je, ať jdou ke mně, a nebraňte jim. Jejich místo je u mne.“ 15 Kladl na ně ruce a žehnal jim. Pak odtud odešel.

Ježíš mluví s bohatým mužem

16 Za Ježíšem přišel jeden mladý člověk a ptal se ho: „Mistře, jakými dobrými skutky mohu získat věčný život?“

17 Ježíš mu na to řekl: „Snažíš se být dobrý? To se chceš vyrovnat Bohu, který jediný je skutečně dobrý! Plň jeho přikázání a budeš věčně živ.“

18 „Která to jsou?“ zeptal se mladý muž.

Ježíš odpověděl: „Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, lhát, 19 budeš ctít svoje rodiče, své bližní budeš milovat jako sebe!“

20 Mladík na to řekl: „To všechno jsem vždycky dodržoval. Co mi ještě chybí?“

21 Ježíš odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi a prodej celý svůj majetek a peníze rozdej chudým, a tak budeš mít poklad v nebi. Pak se vrať a staň se mým učedníkem.“

22 Mladík zesmutněl a zklamaně odešel. Měl totiž velký majetek. 23 Ježíš pak řekl svým učedníkům: „Pro zámožného člověka je velmi nesnadné postavit se na Boží stranu. 24 Kdybych to měl k něčemu přirovnat, pak snáze projde velbloud uchem jehly, nežli bohatý branou Božího království.“ 25 Učedníky to překvapilo a ptali se: „Kdo tedy vůbec může být spasen?“

26 Ježíš se na ně zadíval a řekl: „V lidských silách to není, ale Bůh dokáže všechno.“

27 Petr se ozval a řekl: „My jsme se vzdali všeho a jdeme za tebou. Co nás čeká?“

28 Ježíš odpověděl: „Ujišťuji vás, že až přijdu, abych stvořil nový svět, nad kterým budu panovat v plné slávě, pak vás dvanáct, kteří mne následujete, posadím po svém boku jako soudce celého Izraele. 29 A každému, kdo se vzdá domova, bratrů, sester, otce, matky, manželky, dětí nebo majetku proto, aby šel za mnou, všechno mu mnohokrát vynahradím a bude mít podíl na věčném životě. 30 Mnozí první budou poslední a poslední budou první.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

马太福音 19

论休妻

1耶稣说完这番话,就离开加利利来到约旦河对岸的犹太地区。 有一大群人跟着祂,祂就在那里医好了他们的病。

有几个法利赛人到耶稣那里想试探祂,便问祂:“丈夫可以用任何理由休妻吗?”

耶稣回答说:“你们没有读过吗?太初,造物主造了男人和女人,并且说, ‘因此,人要离开父母,与妻子结合,二人成为一体。’ 这样,夫妻不再是两个人,而是一体了。因此,上帝配合的,人不可分开。”

他们追问:“那么,为什么摩西说,只要给妻子休书,就可以休她呢?”

耶稣说:“因为摩西知道你们铁石心肠,所以才准你们休妻。但起初并不是这样。 我告诉你们,除非是妻子不贞,否则,任何人休妻另娶,就是犯通奸罪[a]。”

10 门徒对耶稣说:“如果夫妻关系是这样,还不如不结婚。”

11 耶稣说:“这话不是每个人都能接受的,只有那些得到这种恩赐的人才能接受。 12 人不结婚的原因很多,有些是因为先天的缺陷,有些是被人阉了,也有些是为了天国而自己放弃结婚的权利。谁能接受,就让他接受吧。”

耶稣为小孩子祝福

13 有人带着小孩子来见耶稣,请求耶稣为他们按手祷告,却受到门徒的责备。

14 耶稣说:“让小孩子到我这里来,不要阻止他们,因为天国属于这样的人。” 15 于是祂为他们按手祷告,然后才离开那里。

有钱的青年

16 有一个人来请教耶稣:“老师,我该做什么善事才能获得永生呢?”

17 耶稣说:“你为什么问我做什么善事?只有上帝是善的,你要得永生,就必须遵守祂的诫命。”

18 那人问:“什么诫命呢?”

耶稣答道:“不可杀人,不可通奸,不可偷盗,不可作伪证, 19 要孝敬父母,并且爱邻如己。”

20 那青年说:“这些我早已遵守了,还缺什么呢?”

21 耶稣告诉他:“如果你想做到纯全,就去变卖所有的产业,送给穷人,你就必有财宝存在天上,然后你来跟从我。” 22 那青年听后,便忧伤地走了,因为他有许多产业。

23 事后,耶稣对门徒说:“我实在告诉你们,有钱人进天国很困难。 24 我再告诉你们,骆驼穿过针眼比有钱人进上帝的国还容易呢!”

25 门徒听了,惊奇地问:“这样,谁能得救呢?”

26 耶稣看着他们说:“对人而言,这不可能;但对上帝而言,凡事都可能。”

27 彼得问道:“你看,我们已经撇下一切来跟从你了,将来会有什么奖赏呢?”

28 耶稣说:“我实在告诉你们,到万物更新、人子坐在祂荣耀的宝座上时,你们这些跟从我的人也要坐在十二个宝座上,审判以色列的十二个支派。 29 无论谁为我的名而撇下房屋、弟兄、姊妹、父母、儿女或田地,都要得到百倍的赏赐,而且承受永生。 30 然而,许多为首的将要殿后,殿后的将要为首。”

Notas al pie

  1. 19:9 有古卷在此处有“娶被休女子的人也犯了通奸罪”。