Slovo na cestu

Matouš 1:1-25

Ježíšův rodokmen

1Ježíšův rodokmen sahá přes Davida až k Abrahamovi.

2Abraham – Izák

Izák – Jákob

3Jákob – Juda (a bratři)

Juda – Peres a Zerach (matka Támar)

Peres – Chesrón

Chesrón – Rám

4Rám – Amínadab

Amínadab – Nachšón

Nachšón – Salmón

5Salmón – Bóaz (matka: Rachab)

Bóaz – Obéd (matka: Rút)

Obéd – Jišaj

6Jišaj – David (král)

David – Šalomoun (matka: Batšeba)

7Šalomoun – Rechabeám

Rechabeám – Abijám

Abijám – Ása

8Ása – Jóšafat

Jóšafat – Jóram

Jóram – Uzijáš

9Uzijáš – Jótam

Jótam – Achaz

Achaz – Chizkijáš

10Chizkijáš – Menaše

Menaše – Ámon

Ámon – Jóšijáš

11Jóšijáš – Jechoniáš

12Jekonjáš a jeho bratři.

Babylónské zajetí –

Jekonjáš – Šealtíel

Šealtíel – Zerubábel

13Zerubábel – Abiud

Abiud – Eljakim

Eljakim – Azór

14Azór – Sádok

Sádok – Achim

Achim – Eliud

15Eliud – Eleazar

Eleazar – Mattan

Mattan – Jákob

16Jákob – Josef

Josef (muž Marie)

JEŽÍŠ KRISTUS (narozen z Marie).

Rodokmen uzavírá Josef, manžel Marie, které se narodil Ježíš – Boží Syn.

17Od praotce Abrahama k Davidovi je to čtrnáct generací, dále čtrnáct generací od Davida po babylónské zajetí a od zajetí v Babylóně až ke Kristu také čtrnáct.

Anděl se zjevuje Josefovi

18S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Ježíšova matka Marie byla zasnoubena s Josefem. Dříve, než se vzali, se však ukázalo, že bude matkou. 19Josef byl ohleduplný muž a nechtěl Marii vystavit veřejné hanbě, proto se rozhodl, že se s ní rozejde. 20Když o tom uvažoval, ukázal se mu ve snu Boží posel a řekl: „Josefe, Davidův synu, neboj se vzít si Marii. Co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. 21Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. On vysvobodí svůj lid z moci zla. 22Těmito událostmi se splní předpověď proroka Izajáše: 23‚Slyšte! Panna bude těhotná a porodí syna. Budete mu říkat Immanuel, to znamená: Bůh je s námi.‘ “

24Když se Josef probudil, udělal vše tak, jak mu přikázal Boží posel, a oženil se s Marií. 25Ale nežil s ní manželsky až do doby, kdy se jí narodil syn, kterému dal jméno Ježíš.

Chinese Union Version (Simplified)

馬 太 福 音 1

1亚 伯 拉 罕 的 後 裔 , 大 卫 的 子 孙 ( 後 裔 子 孙 原 文 都 作 儿 子 下 同 ) , 耶 稣 基 督 的 家 谱 :

亚 伯 拉 罕 生 以 撒 ; 以 撒 生 雅 各 ; 雅 各 生 犹 大 和 他 的 弟 兄 ;

犹 大 从 他 玛 氏 生 法 勒 斯 和 谢 拉 ; 法 勒 斯 生 希 斯 仑 ; 希 斯 仑 生 亚 兰 ;

亚 兰 生 亚 米 拿 达 ; 亚 米 拿 达 生 拿 顺 ; 拿 顺 生 撒 门 ;

撒 门 从 喇 合 氏 生 波 阿 斯 ; 波 阿 斯 从 路 得 氏 生 俄 备 得 ; 俄 备 得 生 耶 西 ;

耶 西 生 大 卫 王 。 大 卫 从 乌 利 亚 的 妻 子 生 所 罗 门 ;

所 罗 门 生 罗 波 安 ; 罗 波 安 生 亚 比 雅 ; 亚 比 雅 生 亚 撒 ;

亚 撒 生 约 沙 法 ; 约 沙 法 生 约 兰 ; 约 兰 生 乌 西 亚 ;

乌 西 亚 生 约 坦 ; 约 坦 生 亚 哈 斯 ; 亚 哈 斯 生 希 西 家 ;

10 希 西 家 生 玛 拿 西 ; 玛 拿 西 生 亚 们 ; 亚 们 生 约 西 亚 ;

11 百 姓 被 迁 到 巴 比 伦 的 时 候 , 约 西 亚 生 耶 哥 尼 雅 和 他 的 弟 兄 。

12 迁 到 巴 比 伦 之 後 , 耶 哥 尼 雅 生 撒 拉 铁 ; 撒 拉 铁 生 所 罗 巴 伯 ;

13 所 罗 巴 伯 生 亚 比 玉 ; 亚 比 玉 生 以 利 亚 敬 ; 以 利 亚 敬 生 亚 所 ;

14 亚 所 生 撒 督 ; 撒 督 生 亚 金 ; 亚 金 生 以 律 ;

15 以 律 生 以 利 亚 撒 ; 以 利 亚 撒 生 马 但 ; 马 但 生 雅 各 ;

16 雅 各 生 约 瑟 , 就 是 马 利 亚 的 丈 夫 。 那 称 为 基 督 的 耶 稣 是 从 马 利 亚 生 的 。

17 这 样 , 从 亚 伯 拉 罕 到 大 卫 共 有 十 四 代 ; 从 大 卫 到 迁 至 巴 比 伦 的 时 候 也 有 十 四 代 ; 从 迁 至 巴 比 伦 的 时 候 到 基 督 又 有 十 四 代 。

18 耶 稣 基 督 降 生 的 事 记 在 下 面 : 他 母 亲 马 利 亚 已 经 许 配 了 约 瑟 , 还 没 有 迎 娶 , 马 利 亚 就 从 圣 灵 怀 了 孕 。

19 他 丈 夫 约 瑟 是 个 义 人 , 不 愿 意 明 明 的 羞 辱 他 , 想 要 暗 暗 的 把 他 休 了 。

20 正 思 念 这 事 的 时 候 , 有 主 的 使 者 向 他 梦 中 显 现 , 说 : 大 卫 的 子 孙 约 瑟 , 不 要 怕 ! 只 管 娶 过 你 的 妻 子 马 利 亚 来 , 因 他 所 怀 的 孕 是 从 圣 灵 来 的 。

21 他 将 要 生 一 个 儿 子 , 你 要 给 他 起 名 叫 耶 稣 , 因 他 要 将 自 己 的 百 姓 从 罪 恶 里 救 出 来 。

22 这 一 切 的 事 成 就 是 要 应 验 主 藉 先 知 所 说 的 话 ,

23 说 : 必 有 童 女 怀 孕 生 子 ; 人 要 称 他 的 名 为 以 马 内 利 。 ( 以 马 内 利 翻 出 来 就 是 神 与 我 们 同 在 。 )

24 约 瑟 醒 了 , 起 来 , 就 遵 着 主 使 者 的 吩 咐 把 妻 子 娶 过 来 ;

25 只 是 没 有 和 他 同 房 , 等 他 生 了 儿 子 ( 有 古 卷 : 等 他 生 了 头 胎 的 儿 子 ) , 就 给 他 起 名 叫 耶 稣 。