Slovo na cestu

Matouš 1

Ježíšův rodokmen

1Ježíšův rodokmen sahá přes Davida až k Abrahamovi.

Abraham – Izák

Izák – Jákob

Jákob – Juda (a bratři)

Juda – Peres a Zerach (matka Támar)

Peres – Chesrón

Chesrón – Rám

Rám – Amínadab

Amínadab – Nachšón

Nachšón – Salmón

Salmón – Bóaz (matka: Rachab)

Bóaz – Obéd (matka: Rút)

Obéd – Jišaj

Jišaj – David (král)

David – Šalomoun (matka: Batšeba)

Šalomoun – Rechabeám

Rechabeám – Abijám

Abijám – Ása

Ása – Jóšafat

Jóšafat – Jóram

Jóram – Uzijáš

Uzijáš – Jótam

Jótam – Achaz

Achaz – Chizkijáš

10 Chizkijáš – Menaše

Menaše – Ámon

Ámon – Jóšijáš

11 Jóšijáš – Jechoniáš

12 Jekonjáš a jeho bratři.

Babylónské zajetí –

Jekonjáš – Šealtíel

Šealtíel – Zerubábel

13 Zerubábel – Abiud

Abiud – Eljakim

Eljakim – Azór

14 Azór – Sádok

Sádok – Achim

Achim – Eliud

15 Eliud – Eleazar

Eleazar – Mattan

Mattan – Jákob

16 Jákob – Josef

Josef (muž Marie)

JEŽÍŠ KRISTUS (narozen z Marie).

Rodokmen uzavírá Josef, manžel Marie, které se narodil Ježíš – Boží Syn.

17 Od praotce Abrahama k Davidovi je to čtrnáct generací, dále čtrnáct generací od Davida po babylónské zajetí a od zajetí v Babylóně až ke Kristu také čtrnáct.

Anděl se zjevuje Josefovi

18 S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Ježíšova matka Marie byla zasnoubena s Josefem. Dříve, než se vzali, se však ukázalo, že bude matkou. 19 Josef byl ohleduplný muž a nechtěl Marii vystavit veřejné hanbě, proto se rozhodl, že se s ní rozejde. 20 Když o tom uvažoval, ukázal se mu ve snu Boží posel a řekl: „Josefe, Davidův synu, neboj se vzít si Marii. Co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. 21 Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. On vysvobodí svůj lid z moci zla. 22 Těmito událostmi se splní předpověď proroka Izajáše: 23 ‚Slyšte! Panna bude těhotná a porodí syna. Budete mu říkat Immanuel, to znamená: Bůh je s námi.‘ “

24 Když se Josef probudil, udělal vše tak, jak mu přikázal Boží posel, a oženil se s Marií. 25 Ale nežil s ní manželsky až do doby, kdy se jí narodil syn, kterému dal jméno Ježíš.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

馬太福音 1

耶穌基督的家譜

1耶穌基督是亞伯拉罕的子孫、大衛的後裔,以下是祂的家譜:

亞伯拉罕生以撒,

以撒生雅各,

雅各生猶大和他的兄弟,

猶大和她瑪生法勒斯和謝拉,

法勒斯生希斯崙[a]

希斯崙生蘭,

蘭生亞米拿達,

亞米拿達生拿順,

拿順生撒門,

撒門和喇合生波阿斯,

波阿斯和路得生俄備得,

俄備得生耶西,

耶西生大衛王。

大衛和烏利亞的妻子生所羅門,

所羅門生羅波安,

羅波安生亞比雅,

亞比雅生亞撒,

亞撒生約沙法,

約沙法生約蘭,

約蘭生烏西雅,

烏西雅生約坦,

約坦生亞哈斯,

亞哈斯生希西迦,

10 希西迦生瑪拿西,

瑪拿西生亞們,

亞們生約西亞,

11 約西亞生耶哥尼雅和他的兄弟,

那時以色列人被擄往巴比倫。

12 被擄到巴比倫以後,

耶哥尼雅生撒拉鐵,

撒拉鐵生所羅巴伯,

13 所羅巴伯生亞比玉,

亞比玉生以利亞敬,

以利亞敬生亞所,

14 亞所生撒督,

撒督生亞金,

亞金生以律,

15 以律生以利亞撒,

以利亞撒生馬但,

馬但生雅各,

16 雅各生約瑟。

約瑟就是瑪麗亞的丈夫,

那被稱為基督[b]的耶穌就是瑪麗亞生的。

17 這樣,從亞伯拉罕到大衛共有十四代,從大衛到被擄至巴比倫也是十四代,從被擄至巴比倫到基督降生也是十四代。

耶穌的降生

18 以下是耶穌基督降生的經過。

耶穌的母親瑪麗亞和約瑟訂了婚,還沒有成親就從聖靈懷了孕。 19 約瑟是個義人,不願公開地羞辱她,便決定暗中和她解除婚約。 20 他正在考慮這事的時候,主的一位天使在夢中向他顯現,說:「大衛的後裔約瑟,不要怕,把瑪麗亞娶過來,因為她所懷的孕是從聖靈來的。 21 她將生一個兒子,你要給祂取名叫耶穌[c],因為祂要把自己的子民從罪惡中救出來。」

22 這一切應驗了主藉著先知所說的話: 23 「必有童貞女懷孕生子,祂的名字要叫以馬內利,意思是『上帝與我們同在』。」 24 約瑟醒來,就遵從主的天使的吩咐和瑪麗亞結婚, 25 只是在她生下孩子之前沒有與她同房。約瑟給孩子取名叫耶穌。

Notas al pie

  1. 1·3 」希臘文是「亞蘭」。
  2. 1·16 基督」意思是「受膏者」。
  3. 1·21 耶穌」意思是「救主」。