Slovo na cestu

Marek 16

Ježíš vstává z mrtvých

1V sobotu večer, když skončil svátek, Marie Magdaléna, Jakubova matka Marie a Salome nakoupily vonné masti, aby jimi podle židovského zvyku potřely Ježíšovo tělo.

Druhý den, již za svítání, šly ke hrobu. Cestou hovořily o tom, kdo jim odstraní obrovský kámen, kterým byl vchod zatarasen.

Když tam došly, pohlédly na hrob a zjistily, že kámen už někdo odvalil. Vchod byl volný. Vešly do hrobky a na pravé straně uviděly sedět mladého muže v bílých šatech. Ženy se ho velice lekly, ale on jim řekl: „Nebojte se! Hledáte ukřižovaného Ježíše Nazaretského? Není tady, vstal z mrtvých. Podívejte se na místo, kam ho položili; je prázdné. Jděte a ohlaste jeho učedníkům i Petrovi, že půjde napřed do Galileje. Tam ho uvidíte, jak vám to před svou smrtí řekl.“

Ženy vyšly ven a utíkaly pryč, protože se vyděsily. Ze strachu o tom ani nikomu neřekly.

Ježíš se zjevuje Marii z Magdaly

Ježíš Kristus vstal z mrtvých časně ráno v neděli. Nejprve se ukázal Marii Magdaléně, ženě, ze které kdysi vyhnal sedm démonů. 10 Ta šla a oznámila to Ježíšovým učedníkům, které nalezla plačící a zoufalé. 11 Vyprávěla jim, že Ježíš žije a že ho viděla, ale nevěřili.

Ježíš se zjevuje dvěma věřícím na cestě

12 Pak se Ježíš za jiných okolností ukázal dalším dvěma, kteří odcházeli z Jeruzaléma. 13 Když ho poznali, vrátili se, aby to sdělili ostatním. Ale ani těm neuvěřili.

Ježíš se zjevuje učedníkům včetně Tomáše

14 Později se ukázal svým jedenácti apoštolům, právě když jedli. Káral je pro jejich nevěru a nechápavost, když odmítali uvěřit, že je živ.

Ježíš dává velké pověření

15 Pověřil je úkolem: „Jděte do celého světa a neste všem lidem radostnou zprávu: 16 Kdo uvěří ve mne a dá se pokřtít, bude zachráněn; kdo však neuvěří, toho Bůh odsoudí.

17 Věřící dostanou různé důkazy moci: budou mým jménem vyhánět démony a mluvit novými jazyky. 18 Bez nebezpečí budou brát do ruky hady a jedovatý nápoj jim neuškodí. Svým dotykem budou uzdravovat nemocné.“

Ježíš vystupuje do nebe

19 Po těchto slovech byl Pán Ježíš vzat do nebe a zaujal své místo po Boží pravici. 20 Jeho apoštolové se rozešli do světa a všude zvěstovali radostnou zprávu o Kristu. Pán jim pomáhal a jejich slova potvrzoval mocnými činy.

New Living Translation

Mark 16

The Resurrection

1Saturday evening, when the Sabbath ended, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome went out and purchased burial spices so they could anoint Jesus’ body. Very early on Sunday morning,[a] just at sunrise, they went to the tomb. On the way they were asking each other, “Who will roll away the stone for us from the entrance to the tomb?” But as they arrived, they looked up and saw that the stone, which was very large, had already been rolled aside.

When they entered the tomb, they saw a young man clothed in a white robe sitting on the right side. The women were shocked, but the angel said, “Don’t be alarmed. You are looking for Jesus of Nazareth,[b] who was crucified. He isn’t here! He is risen from the dead! Look, this is where they laid his body. Now go and tell his disciples, including Peter, that Jesus is going ahead of you to Galilee. You will see him there, just as he told you before he died.”

The women fled from the tomb, trembling and bewildered, and they said nothing to anyone because they were too frightened.[c]


[The most ancient manuscripts of Mark conclude with verse 16:8. Later manuscripts add one or both of the following endings.]

[Shorter Ending of Mark]

Then they briefly reported all this to Peter and his companions. Afterward Jesus himself sent them out from east to west with the sacred and unfailing message of salvation that gives eternal life. Amen.

[Longer Ending of Mark]

After Jesus rose from the dead early on Sunday morning, the first person who saw him was Mary Magdalene, the woman from whom he had cast out seven demons. 10 She went to the disciples, who were grieving and weeping, and told them what had happened. 11 But when she told them that Jesus was alive and she had seen him, they didn’t believe her.

12 Afterward he appeared in a different form to two of his followers who were walking from Jerusalem into the country. 13 They rushed back to tell the others, but no one believed them.

14 Still later he appeared to the eleven disciples as they were eating together. He rebuked them for their stubborn unbelief because they refused to believe those who had seen him after he had been raised from the dead.[d]

15 And then he told them, “Go into all the world and preach the Good News to everyone. 16 Anyone who believes and is baptized will be saved. But anyone who refuses to believe will be condemned. 17 These miraculous signs will accompany those who believe: They will cast out demons in my name, and they will speak in new languages.[e] 18 They will be able to handle snakes with safety, and if they drink anything poisonous, it won’t hurt them. They will be able to place their hands on the sick, and they will be healed.”

19 When the Lord Jesus had finished talking with them, he was taken up into heaven and sat down in the place of honor at God’s right hand. 20 And the disciples went everywhere and preached, and the Lord worked through them, confirming what they said by many miraculous signs.

Notas al pie

  1. 16:2 Greek on the first day of the week; also in 16:9.
  2. 16:6 Or Jesus the Nazarene.
  3. 16:8 The most reliable early manuscripts of the Gospel of Mark end at verse 8. Other manuscripts include various endings to the Gospel. A few include both the “shorter ending” and the “longer ending.” The majority of manuscripts include the “longer ending” immediately after verse 8.
  4. 16:14 Some early manuscripts add: And they excused themselves, saying, “This age of lawlessness and unbelief is under Satan, who does not permit God’s truth and power to conquer the evil [unclean] spirits. Therefore, reveal your justice now.” This is what they said to Christ. And Christ replied to them, “The period of years of Satan’s power has been fulfilled, but other dreadful things will happen soon. And I was handed over to death for those who have sinned, so that they may return to the truth and sin no more, and so they may inherit the spiritual, incorruptible, and righteous glory in heaven.”
  5. 16:17 Or new tongues; some manuscripts do not include new.