Slovo na cestu

Marek 15

Židovská rada soudí Ježíše

1Brzy ráno velekněží s nejvyšší židovskou radou vynesli nad Ježíšem rozsudek smrti a poslali ho v poutech k římskému místodržiteli Pilátovi.

Ježíš je souzen Pilátem

„Tak ty jsi ten král Židů?“ ušklíbl se Pilát.

„Jak říkáš,“ odpověděl Ježíš.

Velekněží ho u Piláta obvinili z mnoha zločinů. „Co ty na?“ dal mu slovo místodržitel. „Co odpovíš na všechny ty žaloby?“

Ježíš však už ani nepromluvil, nehájil se. Divný zločinec!

Pilát vydává Ježíše k ukřižování

Vždy o Velikonocích amnestoval místodržitel podle volby lidu jednoho ze židovských vězňů. Pro výtržnost a vraždu seděl ve vězení jakýsi Barabáš se svými kumpány.

Před Pilátovým sídlem se shromáždil dav a začal se dovolávat tradiční amnestie.

Pilát toho využil a promluvil k nim: „Chcete, abych propustil toho židovského krále?“ 10 Tušil totiž, že velekněží ho odsoudili k smrti, protože se báli jeho vlivu na lidi.

11 Ale velekněžími navedená chátra žádala propuštění Barabáše.

12 „Co tedy mám udělat s tím, kterému říkáte židovský král?“

13 „Ukřižovat!“ ozvaly se výkřiky.

14 „Ale za jaký zločin?“ namítal Pilát. Lůza však skandovala: „Na kříž! Na kříž!“

15 Pilát tedy ustoupil nátlaku davu, dal propustit z vězení Barabáše a Ježíše vydal popravčí četě, aby ho zbičovali a ukřižovali.

Římští vojáci se vysmívají Ježíšovi

16 Vojáci odvedli Ježíše na nádvoří vládní budovy a svolali celou rotu. 17 Oblékli ho do purpurové látky jako do královského pláště, spletli věnec z trní a posadili mu ho na hlavu jako korunu. 18 Začali ho výsměšně zdravit a volali: „Ať žije židovský král!“ 19 Bili jej holí do hlavy, plivali na něj a pak si zase před něj klekali a klaněli se mu.

20 Když se dost pobavili, svlékli mu zase purpurový plášť, oblékli mu jeho vlastní šaty a vedli ho na popraviště.

Ježíš je veden k ukřižování

21 Ježíš nemohl těžký kříž sám unést. Do města právě přicházel jistý Šimon, rodák z Kyrény, a toho vojáci přinutili, aby mu pomohl. (Šimon je otec pozdějších křesťanů Alexandra a Rufa.)

22 Tak přivedli Ježíše až na popraviště, které se jmenovalo Golgota, což znamená Lebka. 23 Nabídli mu víno s omamnou příměsí, ale on je odmítl.

24 Pak jej přibili na kříž a losovali o jeho šaty.

Ježíš je ukřižován

25 Poprava se konala v devět hodin ráno.

26 Ježíšovu vinu oznamoval nápis nad jeho hlavou: „Židovský král“.

27 Zároveň s ním ukřižovali dva zločince; jednoho po pravé a druhého po levé straně. 28 Splnila se tak prorocká předpověď: „Je zahrnut mezi zločince.“

29 Kolemjdoucí mu nadávali a vysmívali se mu:

„Tak tys nám chtěl zbořit chrám a za tři dny ho zase postavit? 30 Když jsi tak mocný, pomoz si sám a sestup z kříže!“

31 Mezi posměvači byla i skupina významných kněží a učitelů zákona, kteří si mezi sebou říkali:

„Jiným pomáhal a teď je bezmocný. 32 Jestli je to opravdu Mesiáš, zaslíbený král Izraele, ať sestoupí z kříže. To nás přesvědčí a uvěříme mu.“

A také zločinci na křížích mu spílali.

Ježíš umírá na kříži

33 V poledne se náhle setmělo a zlověstné šero trvalo až do tří hodin.

34 Ve tři hodiny odpoledne vykřikl Ježíš: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“ Jsou to úvodní slova dvacátého druhého žalmu: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“

35 Někteří z přihlížejících mu nerozuměli a domnívali se, že volá na pomoc proroka Elijáše. 36 Jeden z nich připevnil na hůl houbu nasátou kyselým vínem a přistrčil mu ji ke rtům se slovy: „Počkáme si, zda mu Elijáš přijde na pomoc.“

37 Ježíš vykřikl ještě jednou a zemřel.

38 V tu chvíli se opona, která zastírala nejsvatější místnost chrámu, roztrhla napůl od shora až dolů.

39 Římský setník, který velel popravčí četě a byl svědkem Ježíšových posledních chvil, zvolal: „Ten člověk byl opravdu Boží Syn!“

40 Zpovzdálí přihlížely některé ženy, mezi nimi Marie Magdaléna, Marie, matka Jakuba „malého“ a Josefa, a Salome. 41 Ty v něho uvěřily už kdysi v Galileji a od té doby mu sloužily. A byly tu i jiné ženy, které s ním přišly do Jeruzaléma.

Ježíš je pohřben

42 Nastával páteční večer, pro židy začátek sobotního svátku. 43 Josef z Arimatie, vážený člen velerady, který také vyhlížel Mesiášovu vládu, přišel odvážně k Pilátovi a žádal Ježíšovo tělo.

44 Místodržitel se podivil, že by Ježíš tak brzy zemřel. Zavolal si velitele popravčí čety a zeptal se ho na to. 45 Když mu to setník potvrdil, přikázal vydat Ježíšovo tělo Josefovi.

46 Ten koupil plátno, a když sňali Ježíšovo tělo z kříže, zavinul je a uložil do vlastní hrobky, vytesané ve skále. Před vchod přivalili kamennou desku.

47 Marie Magdaléna a Marie Josefova je sledovaly, a věděly tak, kde je Ježíš pohřben.

Knijga O Kristu

Evanđelje po Marku 15

Isus pred Pilatom

1Već rano ujutro sastanu se svećenički poglavari, starješine i pismoznanci - cijelo Veliko vijeće - te Isusa svežu i odvedu rimskome upravitelju Pilatu.

Pilat ga upita: 'Jesi li ti kralj židova?''Sam si rekao

Svećenički ga poglavari optuže za mnoge zločine.

Pilat ga ponovno upita: 'Zar nemaš ništa na to reći? Gledaj kako te optužuju!'

Isus mu više ništa ne odgovori, što je Pilata veoma začudilo.

Bio je, međutim, običaj da rimski upravitelj svake godine o blagdanu Pashe pusti na slobodu jednoga židovskog zatvorenika kojega narod zatraži.

U to je vrijeme jedan od zatvorenika bio Baraba, osuđen s drugim prevratnicima za ubojstvo u pobuni.

Svjetina se počne okupljati pred Pilatom tražeći da, prema običaju, oslobodi jednog zatvorenika.

'Hoćete li da oslobodim židovskoga kralja?' upita Pilat

10 jer je shvatio da su mu ga svećenički poglavari predali zbog zavisti.

11 Ali svećenički poglavari podjare svjetinu da traži slobodu za Barabu.

12 A što da onda učinim s ovim kojega nazivate kraljem židova?'

13 'Raspni ga!' poviču oni.

14 'Zbog čega?' upita Pilat. 'Kakvo je zlo učinio?'Ali oni su samo još glasnije vikali: 'Raspni ga!'

15 I tako Pilat, želeći ugoditi svjetini, oslobodi Barabu, a Isusa izbičuje i preda da ga raspnu.

Vojnici se izruguju Isusu

16 Vojnici ga odvedu u palaču, u takozvani pretorij, i sazovu cijelu četu.

17 Obuku ga u grimiz i ispletu krunu od trnja te mu stave na glavu.

18 Pozdravljali su ga povicima: 'živio kralj židova!'

19 Udarali su ga štapom po glavi, pljuvali po njemu i padali na koljena da mu se "klanjaju'.

20 Kad su mu se izrugali, skinu s njega grimiz, obuku ga u njegovu odjeću i odvedu da ga raspnu.

Isusa raspinju na križ

21 Natjeraju nekog prolaznika, Šimuna iz Cirene,[a] koji se baš tada vraćao iz polja, da ponese Isusov križ (Šimun bijaše Aleksandrov i Rufov otac).

22 Dovedu tako Isusa do mjesta zvanoga Golgota (što znači 'lubanja').

23 Ponude mu vino s opojnim gorkim travama,[b] ali on nije htio piti.

24 Zatim ga raspnu na križ i bace kocku te tako razdijele među sobom njegovu odjeću.

25 Raspeli su ga u devet sati ujutro.

26 Iznad njega je stajao natpis o njegovoj krivnji: 'Kralj židova'.

27 S njim raspnu i dvojicu razbojnika, jednoga slijeva, a drugoga zdesna.

29 Prolaznici su ga ružili i odmahivali glavom govoreći: 'Možeš srušiti Hram i sam ga opet izgraditi u tri dana, je li?

30 Spasi onda sebe i siđi s križa!'

31 Slično su mu se rugali i svećenički poglavari i pismoznanci: 'Spasio je druge, a sebe ne može spasiti!

32 Mesija! Kralj Izraelov! Neka sada siđe s križa da vidimo, pa da vjerujemo!' Vrijeđali su ga čak i razbojnici raspeti skupa s njim.

Isusova smrt

33 O podnevu po svoj zemlji nastane tama i potraje do tri ure.[c]

34 U tri ure Isus glasno poviče: 'Eloi, Eloi, lema sabahtani!

35 Neki od promatrača pomisle da zove proroka Iliju.

36 A neki čovjek otrči uzeti spužvu te ju namoči u ocat i pruži mu na štapu. 'Da vidimo hoće li doći Ilija i skinuti ga

37 A Isus još jedanput glasno krikne i izdahne.

38 Nato se zastor u Hramu razdere napola od vrha do dna.

39 Kad je rimski stotnik koji je stajao nasuprot Isusu vidio kako je izdahnuo, reče: 'Ovaj je čovjek zaista bio Božji Sin!'

40 Bile su tu i žene koje su promatrale izdaleka - Marija iz Magdale, Marija, majka Jakova mlađega i Josipa, te Saloma,

41 koje su ga pratile i služile mu dok je bio u Galileji. S njim su došle u Jeruzalem.

Isusov ukop

42 Sve se to događalo u petak, na dan Priprave, dan uoči Subote. Kad je pala večer,

43 Josip iz Arimateje, ugledan član Velikoga vijeća koji je također iščekivao Božje kraljevstvo, odvaži se te uđe k Pilatu zatražiti Isusovo tijelo.

44 Pilat se veoma začudi da je Isus već umro, pa pozove dežurnoga rimskog stotnika da ga upita je li mrtav.

45 Stotnik odgovori da jest, pa Pilat preda Josipu Isusovo mrtvo tijelo.

46 Josip kupi platna, skine Isusovo tijelo s križa, umota ga u platno i položi u grob isklesan u stijeni te na ulaz navali kamen.

47 Marija iz Magdale i Marija Josipova majka gledale su kamo ga polažu.

Notas al pie

  1. Evanđelje po Marku 15:21 Grad u sjevernoj Africi.
  2. Evanđelje po Marku 15:23 U grčkome: sa smirnom
  3. Evanđelje po Marku 15:33 U grčkome: od šestoga do devetog sata, po rimskome računanju vremena prema kojemu je dan počinjao u šest sati ujutro.