Slovo na cestu

Marek 13

Ježíš vypráví o budoucnosti

1Když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Podívej, Mistře, z jakých mohutných kvádrů je chrám vystavěn. Není to krása?“

„Z téhle krásy,“ zachmuřil se Ježíš, „nezbude nic než rozvaliny. Vše bude rozbořeno.“

Vyhledal tiché místo na svahu Olivové hory, odkud byl výhled na chrám. Petr, Jakub, Jan a Ondřej se ho ptali, kdy ta pohroma nastane a jaké varování ji bude předcházet.

Ježíš začal hovořit: „Dejte si pozor, aby vás někdo neoklamal. Mnozí přijdou a budou tvrdit, že oni spasí svět. A řadu lidí zmatou. Na mnohých místech vzplanou války a nepokoje. Neděste se, to bude znamení konce, ale ještě ne konec světa.

Znepřátelí se národ s národem, stát se státem. Na různých místech budou zemětřesení, nastane hlad. Ale to bude jen počátek porodních bolestí nového věku.

Nedejte se překvapit. Budou vás vláčet před soudy, bičovat v synagogách, předvedou vás před vlády a krále, protože jste moji následovníci. A to bude vaše příležitost, abyste jim svědčili, že já jsem přišel zachránit svět. 10 Dříve, než nastane konec světa, musí se o mně dozvědět lidé všech národů. 11 Až vás budou vyslýchat, nestarejte se předem, jak budete odpovídat. Duch svatý vám dá pravá slova.

12 Bude to těžká doba; bratr vydá na smrt svého bratra, otec syna. Děti se postaví proti rodičům a zničí je. 13 A vy? Vás budou všichni nenávidět, protože jste mi oddáni. Ale kdo se mne přes všechno nezřekne, bude spasen.

14 To, co se odehraje zde v Jeruzalémě, bude obrazem událostí na konci světa. Až bude chrám znesvěcen, nečekejte na nic a utečte do hor. 15 Budete-li na schodišti, už se nevracejte do domu, abyste si něco vzali s sebou. 16 Budete-li pracovat na poli, nechoďte se domů převléknout.

17 Zle bude v těchto dnech těhotným ženám a kojícím matkám. 18 Proste Boha, abyste nemuseli utíkat v zimě. 19 Také na konci věků budou strašné doby, jaké tu od stvoření světa nebyly. 20 Kdyby Bůh ty dny nezkrátil, žádný člověk by nebyl zachráněn. Ale zkrátí je pro záchranu svých vyvolených.

Ježíš mluví o svém návratu

21 A když vám někdo řekne: Hleďte, tenhle je spasitel nebo tamten – nevěřte! 22 Ukáže se mnoho falešných spasitelů a lživých proroků a budou dělat lecjaké zázraky ve snaze obelstít všechny, kteří patří Bohu – kdyby to bylo možné. 23 Předem vás varuji, dejte si na ně pozor.

24 Po těchto útrapách se slunce zatmí, měsíc přestane svítit, 25 hvězdy budou padat a zákony vesmíru budou otřeseny.

26 A pak uvidíte mne – skutečného Spasitele, jak přicházím v oblacích s mocí a slávou. 27 Vyšlu své posly, aby shromáždili moje vyvolené ze všech koutů světa.

28 Posuzujte znamení té doby, jako pozorujete ovocné stromy: Nejprve raší listí, pak stromy nasazují na květ a potom na ovoce; tehdy víte, že brzo přijde sklizeň. 29 Až se stanou ty věci, o kterých jsem hovořil, vězte, že konec je blízko, přede dveřmi.

30 Již vaše generace se přesvědčí o pravdivosti mých slov. 31 Nebe a země zaniknou, ale má slova nepozbudou platnosti.

Ježíš vyzývá k bdělosti

32 Dnes nikdo, ani andělé, ani já, neznáme den a hodinu, kdy se to má stát; jen můj Otec to ví přesně. 33 A protože to ani vy nemůžete vědět, buďte bdělí. Čekejte na mne.

34 Můj příchod bude jako návrat muže, který odcestoval do ciziny. Svým zaměstnancům uložil práci, kterou mají zatím vykonávat, a vrátnému poručil, aby bděl.

35 Buďte ostražití! Vždyť nevíte, kdy se mám vrátit. Může to být večer, v noci, za svítání nebo i za bílého dne. 36 Nerad bych vás našel spící. Očekávejte můj návrat. 37 Říkám vám i všem po vás: Bděte!“

New American Standard Bible

Mark 13

Things to Come

1As He was going out of the temple, one of His disciples *said to Him, “Teacher, behold [a]what wonderful stones and [b]what wonderful buildings!” And Jesus said to him, “Do you see these great buildings? Not one stone will be left upon another which will not be torn down.”

As He was sitting on the Mount of Olives opposite the temple, Peter and [c]James and John and Andrew were questioning Him privately, “Tell us, when will these things be, and what will be the [d]sign when all these things are going to be fulfilled?” And Jesus began to say to them, “See to it that no one misleads you. Many will come in My name, saying, ‘I am He!’ and will mislead many. When you hear of wars and rumors of wars, do not be frightened; those things must take place; but that is not yet the end. For nation will rise up against nation, and kingdom against kingdom; there will be earthquakes in various places; there will also be famines. These things are merely the beginning of birth pangs.

“But [e]be on your guard; for they will deliver you to the [f]courts, and you will be flogged in the synagogues, and you will stand before governors and kings for My sake, as a testimony to them. 10 The gospel must first be preached to all the nations. 11 When they [g]arrest you and hand you over, do not worry beforehand about what you are to say, but say whatever is given you in that hour; for it is not you who speak, but it is the Holy Spirit. 12 Brother will betray brother to death, and a father his child; and children will rise up against parents and [h]have them put to death. 13 You will be hated by all because of My name, but the one who endures to the end, he will be saved.

14 “But when you see the abomination of desolation standing where it should not be (let the reader understand), then those who are in Judea must flee to the mountains. 15 The one who is on the housetop must not go down, or go in to get anything out of his house; 16 and the one who is in the field must not turn back to get his coat. 17 But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days! 18 But pray that it may not happen in the winter. 19 For those days will be a time of tribulation such as has not occurred since the beginning of the creation which God created until now, and never will. 20 Unless the Lord had shortened those days, no [i]life would have been saved; but for the sake of the [j]elect, whom He chose, He shortened the days. 21 And then if anyone says to you, ‘Behold, here is [k]the Christ’; or, ‘Behold, He is there’; do not believe him; 22 for false Christs and false prophets will arise, and will show [l]signs and wonders, in order to lead astray, if possible, the elect. 23 But take heed; behold, I have told you everything in advance.

The Return of Christ

24 “But in those days, after that tribulation, the sun will be darkened and the moon will not give its light, 25 and the stars will be falling from heaven, and the powers that are in [m]the heavens will be shaken. 26 Then they will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. 27 And then He will send forth the angels, and will gather together His [n]elect from the four winds, from the farthest end of the earth to the farthest end of heaven.

28 “Now learn the parable from the fig tree: when its branch has already become tender and puts forth its leaves, you know that summer is near. 29 Even so, you too, when you see these things happening, [o]recognize that [p]He is near, right at the [q]door. 30 Truly I say to you, this [r]generation will not pass away until all these things take place. 31 Heaven and earth will pass away, but My words will not pass away. 32 But of that day or hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but the Father alone.

33 “Take heed, keep on the alert; for you do not know when the appointed time [s]will come. 34 It is like a man away on a journey, who upon leaving his house and [t]putting his slaves in charge, assigning to each one his task, also commanded the doorkeeper to stay on the alert. 35 Therefore, be on the alert—for you do not know when the [u]master of the house is coming, whether in the evening, at midnight, or when the rooster crows, or in the morning— 36 in case he should come suddenly and find you asleep. 37 What I say to you I say to all, ‘Be on the alert!’”

Notas al pie

 1. Mark 13:1 Lit how great
 2. Mark 13:1 Lit how great
 3. Mark 13:3 Or Jacob
 4. Mark 13:4 Or attesting miracle
 5. Mark 13:9 Lit look to yourselves
 6. Mark 13:9 Or Sanhedrin or Council
 7. Mark 13:11 Lit lead
 8. Mark 13:12 Lit put them to death
 9. Mark 13:20 Lit flesh
 10. Mark 13:20 Or chosen ones
 11. Mark 13:21 I.e. the Messiah
 12. Mark 13:22 Or attesting miracles
 13. Mark 13:25 Or heaven
 14. Mark 13:27 Or chosen ones
 15. Mark 13:29 Or know
 16. Mark 13:29 Or it
 17. Mark 13:29 Lit doors
 18. Mark 13:30 Or race
 19. Mark 13:33 Lit is
 20. Mark 13:34 Lit giving the authority to
 21. Mark 13:35 Lit lord