Slovo na cestu

Jan 9:1-41

Ježíš uzdravuje slepého od narození

1Cestou Ježíš potkal člověka, který byl od narození slepý. 2„Mistře,“ ptali se Ježíše učedníci, „proč se narodil slepý? Zhřešil on, nebo jeho rodiče?“

3„Nehledejte vinu ani u něho, ani u jeho rodičů,“ odpověděl Ježíš. „Jeho slepota dovolí Bohu, aby ukázal svoje dílo pro člověka. 4Dílo spásy musí být vykonáno, pokud je k němu příležitost. Člověk pracuje ve dne, v noci jsme všichni jako slepí. 5Dokud prosvětluji temnotu světa, je čas k Božímu dílu.“

6Pak Ježíš plivl na zem, ze sliny udělal bláto, potřel jím slepcovy oči 7a přikázal: „Běž se umýt do rybníka Siloe.“ Slepý Ježíše poslechl. Umyl si v rybníku obličej a pak si promnul oči. Náhle zjistil, že vidí. 8Ti, kdo ho znali jako slepého, se divili: 9„Je to ten slepý žebrák, nebo ne?“ Někteří si mysleli, že je to on, jiní, že je to jeho dvojník. Ale on řekl: „Jsem to já!“

10„A jak to, že teď vidíš?“ ptali se ho.

11Pověděl jim, jak se to stalo: „Nějaký Ježíš mi potřel oči blátem a řekl mi, abych se umyl v rybníku Siloe. Udělal jsem to a od té chvíle vidím.“

12„Nevíš, kde bychom ho našli?“ ptali se zvědavě.

„To nevím,“ odpověděl.

Náboženští vůdcové vyslýchají uzdraveného slepého

13-15Slepec byl uzdraven v sobotu, a proto ho odvedli k farizejům a tam musel znovu vyprávět, jak se to přihodilo. 16Některým z nich se to nelíbilo: „Ten člověk neuzdravuje z Božího pověření. Vždyť nezachovává sobotu.“

Jiní ho zase bránili: „Takové zázraky přece nemůže dělat hříšný člověk.“ A už byli v sobě.

17Znovu se tedy obrátili na uzdraveného: „Co ty si o něm myslíš?“

„Určitě je to Boží posel,“ odpověděl jim.

18Farizejové začali pochybovat o tom, že býval slepý. Zavolali si jeho rodiče 19a zeptali se jich: „Je to váš slepý syn, který od narození neviděl?“

20-23Rodiče odpověděli: „Je to náš syn a býval vždycky slepý. Ovšem nevíme, kdo ho uzdravil. Konečně, je už dospělý, ať vám to řekne sám.“

Odpověděli vyhýbavě, protože se báli. Farizejové hrozili vyloučením z židovské obce každému, kdo by Ježíše prohlásil za Mesiáše.

24A tak si znovu zavolali toho bývalého slepce a přikázali mu: „Řekni pravdu! Bůh tě slyší! Víme, že Ježíš je špatný člověk.“

25„Nevím, co je to za člověka,“ odpověděl uzdravený, „ale vím, že jsem byl slepý a teď vidím!“

26„Jak tě uzdravil, co s tebou dělal?“ ptali se ho znovu.

27„Už jsem vám to řekl jednou,“ odpověděl, „proč se mne na to znovu ptáte? Chcete se snad stát jeho učedníky?“

28Farizejové mu spílali a osopili se na něj: „Ty jsi jeho učedník, my jsme učedníci Mojžíšovi. 29Víme, že Bůh mluvil k Mojžíšovi, ale o tomto člověku nevíme vůbec nic.“

30„To je ale divné! Vy nevíte, kdo to je, a otevřel mi oči,“ řekl uzdravený. 31-32„Bůh by jistě nevyslyšel prosbu zlého člověka! Slyší jen toho, kdo ho poslouchá a ctí. Ještě jsem neslyšel, že by někdo uzdravil slepého od narození. 33Proto si myslím, že by Ježíš nedokázal něco podobného, kdyby ho neposlal Bůh.“ 34„Ty mrzáku, ty nás budeš poučovat?“ křičeli na něho farizejové a vyhodili ho.

35Když se Ježíš dověděl, co se mu přihodilo, vyhledal ho a zeptal se: „Věříš v Božího Syna?“

36Uzdravený odpověděl: „Rád bych v něho věřil, ale neznám ho.“

37Ježíš řekl: „Vidíš ho a právě s tebou mluví.“

38„Věřím, Pane!“ vydechl a padl před Ježíšem na kolena. 39Ježíš dodal: „Přišel jsem na svět proto, abych uvedl věci na pravou míru: slepí prohlédnou a ti, kdo vidí, oslepnou.“

40Zaslechli to někteří farizejové a zeptali se: „Jsme my ti slepí?“

41„Kdybyste byli opravdu slepí, byla by to polehčující okolnost pro váš hřích,“ odpověděl jim Ježíš. „Vaše vina však zůstává, protože říkáte, že vidíte, a to znamená, že víte, co děláte.“

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

约翰福音 9:1-41

医治盲人

1耶稣在路上看见一个生来失明的人。 2门徒问耶稣:“老师,这个人生下来便双目失明,是因为他犯了罪呢,还是他父母犯了罪呢?”

3耶稣说:“不是他犯了罪,也不是他父母犯了罪,而是要在他身上彰显上帝的作为。 4趁着白天,我们必须做差我来者的工作,黑夜一到,就没有人能工作了。 5我在世上的时候,是世界的光。”

6耶稣讲完后,便吐唾沫在地上,用唾沫和泥抹在那盲人的眼睛上, 7对他说:“到西罗亚池去洗洗!”西罗亚是“奉差遣”的意思。那盲人照着去做,回来的时候已经能看见了。

8他的邻居和从前见他讨饭的人说:“他不是那个常在这里讨饭的人吗?”

9有人说:“是他。”有人说:“不是他,只是长得像他。”

他自己说:“我就是那个人。”

10他们问:“你的眼睛是怎么好的?”

11他回答说:“有一位叫耶稣的人和泥抹我的眼睛,叫我到西罗亚池子去洗。我照着去做,眼睛就能看见了。”

12他们问:“那个人现在在哪里?”他说:“我不知道。”

盘问复明的盲人

13他们就把这个从前失明的人带到法利赛人那里。 14耶稣和泥开他眼睛的那天是安息日。 15法利赛人也查问他的眼睛是怎么复明的。盲人便对他们说:“祂把泥抹在我的眼睛上,我去一洗,眼睛就看见了。”

16有些法利赛人说:“那个人不是从上帝那里来的,因为祂不守安息日。”有些人却说:“如果祂是个罪人,又怎能行这样的神迹呢?”他们就争论起来。

17于是,他们又问那个盲人:“既然祂开了你的眼睛,你认为祂是什么人?”

他说:“祂是先知。”

18犹太人不相信他以前是瞎眼的,现在能看见了,便叫来他的父母, 19问他们:“这是你们的儿子吗?你们不是说他生来就瞎眼吗?怎么现在能看见了?”

20他父母回答说:“我们知道他是我们的儿子,生来双目失明。 21至于他现在怎么能看见了,我们就不知道了。是谁医好了他,我们也不知道。他现在已经长大成人,你们可以去问他,他自己可以回答。”

22他父母因为害怕那些犹太人,所以才这样说,因为那些犹太人早就商量好了,谁承认耶稣是基督,就把他赶出会堂。 23因此他父母才说他已经长大成人,叫他们去问他。

24法利赛人又把那个从前失明的人叫来,对他说:“你应该把荣耀归给上帝9:24 这是古时叫人在上帝面前起誓说实话的惯用语,参见约书亚记7:19!我们知道那个人是罪人。”

25他说:“祂是不是罪人,我不知道;我只知道从前我是瞎眼的,现在能看见了。”

26他们就问他:“祂向你做了些什么?祂是怎样医好你眼睛的?”

27他回答说:“我已经告诉过你们了,你们不听,现在又问,难道你们也想做祂的门徒吗?”

28他们就骂他:“你才是祂的门徒!我们是摩西的门徒。 29我们知道上帝曾对摩西讲话,至于这个人,我们不知道祂是从哪里来的。”

30那人说:“祂开了我的眼睛,你们竟不知道祂从哪里来,真是奇怪。 31我们知道上帝不听罪人的祷告,只听那些敬拜祂、遵行祂旨意者的祷告。 32从创世以来,从未听过有人能把天生失明的人医好。 33如果这个人不是从上帝那里来的,就什么也不能做。”

34法利赛人斥责他:“你这生来就深陷罪中的家伙,居然敢教导我们!”于是把他赶了出去。

35耶稣听说了这事,后来祂找到这个人,对他说:“你信上帝的儿子吗?”

36他说:“先生,谁是上帝的儿子?我要信祂。”

37耶稣说:“你已经看见祂了,现在跟你说话的就是祂。”

38他说:“主啊!我信!”他就敬拜耶稣。

39耶稣说:“我为了审判来到这世界,使瞎眼的可以看见,使看得见的反成了瞎眼的。”

40有些跟祂在一起的法利赛人听了这句话,就问:“难道我们也瞎了眼吗?”

41耶稣说:“如果你们是瞎眼的,就没有罪了。但现在你们自称看得见,所以你们的罪还在。”