Slovo na cestu

Jan 19

1Potom dal Pilát Ježíše zbičovat. Vojáci upletli z trní věnec, nasadili ho Ježíšovi na hlavu a hodili mu přes ramena rudý plášť. Obklopili Ježíše, bili ho a pokřikovali: „Ať žije židovský král!“

4-5 Pilát se pokusil obměkčit žalobce a přesvědčit je o Ježíšově nevině tím, že jim ho předvedl zmučeného a zesměšněného. Ukázal na něj a řekl: „Člověk.“

Velekněží a jejich stráž začali křičet: „Na kříž s ním, na kříž!“

„Ukřižujte si ho sami, pro mne je to nevinný člověk,“ řekl jim Pilát.

„Podle našeho zákona je vinen,“ odporovali Židé. „Vydává se za Božího Syna.“

Po tomto obvinění Pilátův neklid ještě více vzrostl. Vrátil se do soudní síně a zeptal se obžalovaného: „Co jsi vlastně zač?“ Ale Ježíš mlčel.

10 „Tak ty se mnou nemluvíš? Nevíš, že rozhoduji o tvém životě a smrti?“ řekl Pilát.

11 „Neměl bys nade mnou žádnou pravomoc, kdyby ti ji nedal Bůh,“ odpověděl Ježíš. „Ty porušuješ právo, ale moji žalobci na sebe berou větší vinu.“

12 To ovlivnilo Piláta, aby se ještě jednou pokusil Ježíše osvobodit. Židé však sáhli k hrubému nátlaku: „Jestliže ho propustíš, zpronevěříš se císaři. Kdo se vydává za krále, staví se proti císařskému majestátu.“

13 Když to Pilát slyšel, dal Ježíše vyvést na Dlážděné nádvoří a usedl do soudcovského křesla. 14 Chtěl už případ uzavřít, protože bylo před polednem a večer začínaly židovské velikonoční svátky. Pověděl Židům: „Tak co s tím vaším králem?“

15 Oni se dali do křiku: „Pryč s ním! Pryč s ním! Ukřižuj ho!“

Pilát ještě namítl: „Vašeho krále mám poslat na smrt?“

Velekněží prohlásili pokrytecky: „Nepotřebujeme krále! Máme přece římského císaře.“

Ježíš je veden k ukřižování

16 Pilát se vzdal a předal Ježíše popravčí četě, aby ho ukřižovali.

17 Tak naložili Ježíši na záda jeho vlastní kříž a vedli ho za město na pahorek zvaný „Lebka“, hebrejsky Golgota. 18 Tam ho ukřižovali a po obou stranách vztyčili kříže pro dva zločince.

19 Nad hlavou každého odsouzence bývalo napsáno, čím se provinil; na Ježíšův kříž dal Pilát napsat hebrejsky, latinsky a řecky: Ježíš Nazaretský, židovský král. 20 Popraviště bylo blízko města, takže ten nápis četlo mnoho lidí. 21 Velekněží protestovali u Piláta: „Nepiš, že je židovský král, ale že se za něj jenom vydával.“

22 Pilát je odbyl: „Co jsem napsal, to tam bude!“ 23 Popravčí četě podle práva náležely svršky odsouzenců. Ježíšův svrchní plášť – pruh plátěné látky – roztrhali na čtyři díly a podělili se o ně. Jeho nesešívaný spodní oděv, utkaný vcelku, nechtěli trhat, 24 ale řekli si: „Budeme losovat, kdo z nás ho dostane.“ Tím nevědomky uskutečnili prorockou předpověď:

„Rozdělili si můj plášť a losovali o můj oděv.“

25 U Ježíšova kříže stála jeho matka, její sestra, Marie Kleofášova a Marie Magdaléna. 26 Ježíš pohlédl na svou matku a na milovaného učedníka Jana, který stál vedle ní. Jí řekl: „On teď bude tvůj syn,“ 27 a jemu: „Přijmi ji jako svou matku.“ Od té chvíle se ten učedník o ni staral jako o vlastní.

Ježíš umírá na kříži

28 Ježíš věděl, že se blíží konec. Řekl: „Žízním.“

29 Vojáci namočili houbu do kyselého vína a na lodyze yzopu mu ji podali k ústům. Tím se také vyplnila prorocká předpověď. 30 Ježíš svlažil rty a řekl: „Je dokonáno.“ Hlava mu klesla a skonal.

31 Protože se blížila sobota a navíc začátek velkého svátku, nemohli Židé připustit, aby těla zůstala na křížích. Žádali Piláta, aby urychlil popravu a mrtvé dal sejmout. 32 Oběma zločincům vojáci přerazili nohy. 33 U Ježíše to bylo zbytečné, protože viděli, že je už mrtev. 34 Jeden z vojáků mu kopím otevřel bok, aby se přesvědčil, zda již doopravdy zemřel. Z rány vytékala sražená krev a čirá tekutina.

35 Popisuje to, kdo to viděl na vlastní oči. Můžete se na to spolehnout, je to pravda. 36 Opět se naplnila dvě proroctví Písma: „Ani kost mu nebude zlámána,“ 37 a „Uvidí, koho probodli.“

Ježíš je pohřben

38 Ježíšovo tělo si na Pilátovi vyžádal Josef z Arimatie. Byl to Ježíšův učedník, který se dosud bál veřejně se k němu přiznat. Pilát souhlasil a Josef Ježíšovo tělo sňal z kříže. 39 Pomáhal mu přitom Nikodém, který měl kdysi s Ježíšem noční rozhovor. Ten přinesl velké množství vonných látek.

40 Ježíšovo tělo s těmito vonnými věcmi zavinuli do plátna, jak to Židé dělávají při pohřbívání.

41 V zahradě nedaleko popraviště byla nová, dosud nepoužitá hrobka, vytesaná do skály. 42 Tam Ježíše uložili, protože do začátku soboty nezbývalo mnoho času.

New International Reader's Version

John 19

Jesus Is Sentenced to Be Crucified

1Then Pilate took Jesus and had him whipped. The soldiers twisted thorns together to make a crown. They put it on Jesus’ head. Then they put a purple robe on him. They went up to him again and again. They kept saying, “We honor you, king of the Jews!” And they slapped him in the face.

Once more Pilate came out. He said to the Jews gathered there, “Look, I am bringing Jesus out to you. I want to let you know that I find no basis for a charge against him.” Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe. Then Pilate said to them, “Here is the man!”

As soon as the chief priests and their officials saw him, they shouted, “Crucify him! Crucify him!”

But Pilate answered, “You take him and crucify him. I myself find no basis for a charge against him.”

The Jewish leaders replied, “We have a law. That law says he must die. He claimed to be the Son of God.”

When Pilate heard that, he was even more afraid. He went back inside the palace. “Where do you come from?” he asked Jesus. But Jesus did not answer him. 10 “Do you refuse to speak to me?” Pilate said. “Don’t you understand? I have the power to set you free or to nail you to a cross.”

11 Jesus answered, “You were given power from heaven. If you weren’t, you would have no power over me. So the one who handed me over to you is guilty of a greater sin.”

12 From then on, Pilate tried to set Jesus free. But the Jewish leaders kept shouting, “If you let this man go, you are not Caesar’s friend! Anyone who claims to be a king is against Caesar!”

13 When Pilate heard that, he brought Jesus out. Pilate sat down on the judge’s seat. It was at a place called the Stone Walkway. In the Aramaic language it was called Gabbatha. 14 It was about noon on Preparation Day in Passover Week.

“Here is your king,” Pilate said to the Jews.

15 But they shouted, “Take him away! Take him away! Crucify him!”

“Should I crucify your king?” Pilate asked.

“We have no king but Caesar,” the chief priests answered.

16 Finally, Pilate handed Jesus over to them to be nailed to a cross.

Jesus Is Nailed to a Cross

So the soldiers took charge of Jesus. 17 He had to carry his own cross. He went out to a place called the Skull. In the Aramaic language it was called Golgotha. 18 There they nailed Jesus to the cross. Two other men were crucified with him. One was on each side of him. Jesus was in the middle.

19 Pilate had a notice prepared. It was fastened to the cross. It read,

jesus of nazareth, the king of the jews.

20 Many of the Jews read the sign. That’s because the place where Jesus was crucified was near the city. And the sign was written in the Aramaic, Latin and Greek languages. 21 The chief priests of the Jews argued with Pilate. They said, “Do not write ‘The King of the Jews.’ Write that this man claimed to be king of the Jews.”

22 Pilate answered, “I have written what I have written.”

23 When the soldiers crucified Jesus, they took his clothes. They divided them into four parts. Each soldier got one part. All that was left was Jesus’ long, inner robe. It did not have any seams. It was made out of one piece of cloth from top to bottom.

24 “Let’s not tear it,” they said to one another. “Let’s cast lots to see who will get it.”

This happened so that Scripture would come true. It says,

“They divided up my clothes among them.
    They cast lots for what I was wearing.” (Psalm 22:18)

So that is what the soldiers did.

25 Jesus’ mother stood near his cross. So did his mother’s sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. 26 Jesus saw his mother there. He also saw the disciple he loved standing nearby. Jesus said to his mother, “Dear woman, here is your son.” 27 He said to the disciple, “Here is your mother.” From that time on, the disciple took her into his home.

Jesus Dies

28 Later, Jesus knew that everything had now been finished. He also knew that what Scripture said must come true. So he said, “I am thirsty.” 29 A jar of wine vinegar was there. So they soaked a sponge in it. They put the sponge on the stem of a hyssop plant. Then they lifted it up to Jesus’ lips. 30 After Jesus drank he said, “It is finished.” Then he bowed his head and died.

31 It was Preparation Day. The next day would be a special Sabbath day. The Jewish leaders did not want the bodies left on the crosses during the Sabbath day. So they asked Pilate to have the legs broken and the bodies taken down. 32 The soldiers came and broke the legs of the first man who had been crucified with Jesus. Then they broke the legs of the other man. 33 But when they came to Jesus, they saw that he was already dead. So they did not break his legs. 34 Instead, one of the soldiers stuck his spear into Jesus’ side. Right away, blood and water flowed out. 35 The man who saw it has been a witness about it. And what he has said is true. He knows that he tells the truth. He is a witness so that you also may believe. 36 These things happened in order that Scripture would come true. It says, “Not one of his bones will be broken.” (Exodus 12:46; Numbers 9:12; Psalm 34:20) 37 Scripture also says, “They will look to the one they have pierced.” (Zechariah 12:10)

Jesus Is Buried

38 Later Joseph asked Pilate for Jesus’ body. Joseph was from the town of Arimathea. He was a follower of Jesus. But he followed Jesus secretly because he was afraid of the Jewish leaders. After Pilate gave him permission, Joseph came and took the body away. 39 Nicodemus went with Joseph. He was the man who had earlier visited Jesus at night. Nicodemus brought some mixed spices that weighed about 75 pounds. 40 The two men took Jesus’ body. They wrapped it in strips of linen cloth, along with the spices. That was the way the Jews buried people. 41 At the place where Jesus was crucified, there was a garden. A new tomb was there. No one had ever been put in it before. 42 That day was the Jewish Preparation Day, and the tomb was nearby. So they placed Jesus there.