Slovo na cestu

Jan 15:1-27

Ježíš učí o vinné révě a ratolestech

1„Jsem kmen vinné révy a můj Otec je vinařem. 2Odřezává plané výhonky a plodné očišťuje, aby nesly větší úrodu. 3I vás očistil, a to mým poselstvím. 4Zůstaňte ve spojení se mnou. Vždyť výhonek oddělený od kmene nemůže nést žádné ovoce; právě tak je to i s vámi.

5Já jsem vinný kmen a vy jste výhonky. Proto jen v těsném spojení se mnou prožijete plodný život. Beze mne to nedokážete. 6Kdo žije beze mne, bude jako planý výhonek odříznut, uschne a bude spálen. 7Zůstanete-li se mnou spojeni a nepřestane-li na vás působit mé poselství, pak dostanete všechno, o co v modlitbě požádáte.

8Když povedete plodný život jako moji učedníci, vzdáte tím čest Bohu. 9Miluji vás tak, jako mne miluje Otec. 10Jste-li se mnou spojeni poslušností mých příkazů, proudí do vás Boží láska jako životodárná míza.

Právě tak jsem já spojen poslušností s Otcem a naplněn jeho láskou. 11Raduji se z toho a chci, abyste se i vy mohli vždycky plně radovat. 12Přikazuji vám, abyste se vzájemně milovali tak, jako jsem já miloval vás. 13Největší lásku přátelům prokáže ten, kdo za ně položí vlastní život.

14Zůstanete mými přáteli, budete-li jednat v souladu se mnou. 15Nejste už mými sluhy, protože sluha se nevyzná v úmyslu svého pána. Řekl jsem vám s důvěrou vše, co vím od Otce, a proto jste se stali mými přáteli. 16Já jsem si vybral vás, ne vy mne. Vybavil jsem vás k tomu, abyste žili plodný život, který by před Bohem obstál. Proste a Otec vám to dá. 17Usilujte především o vzájemnou lásku.

Ježíš hovoří o nenávisti světa

18Lidé vás budou nenávidět, ale vzpomeňte si, že mne nenáviděli dříve než vás. 19Milovali by vás, kdybyste se přizpůsobili. Vy mezi ně ale nepatříte, protože já jsem si vás vyvolil. Vyvedl jsem vás ze světa a oni vás za to nenávidí. 20Připomeňte si slova, která jsem vám už jednou řekl: sluha není větší než jeho pán.

Jestliže pronásledují mne, jak by nepronásledovali vás! Když chytali za slovo mne, budou číhat i na vás. 21To všechno vám budou dělat proto, že nevěří, že za mnou i za vámi stojí Bůh.

22Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez viny. Teď jsou však bez výmluvy. 23Ti, kdo mnou pohrdají, pohrdají Bohem. 24-25Usvědčuje je moje dílo, které nemá obdoby. Mají je před očima, a přece se zatvrdili proti mně i Otci. Však je o nich psáno v Písmu: ‚Nenáviděli mne bez důvodu.‘

26Pošlu vám zastánce od Otce – Ducha pravdy, který pochází z Otce. Ten dosvědčí, co vám říkám. 27Ale i vy budete mými svědky, protože mne všude provázíte.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

約翰福音 15:1-27

真葡萄樹

1耶穌說:「我是真葡萄樹,我父是栽培的人。 2屬於我的枝子如果不結果子,祂就把它剪掉;如果結果子,祂便修剪它,讓它結更多的果子。 3我對你們所講的道已經使你們潔淨了。 4你們要常在我裡面,我就常在你們裡面。枝子若離開葡萄樹,就不能結果子。同樣,你們若不常在我裡面,也不能結果子。

5「我是葡萄樹,你們是枝子。常在我裡面的,我也常在他裡面,他就會多結果子,因為你們離開了我什麼都不能做。 6不常在我裡面的人就像丟在外面枯乾的枝子,最後只有被人拾起來丟在火裡燒掉。 7如果你們常在我裡面,我的話也常在你們裡面,無論你們求什麼,都會得到應允。 8你們多結果子,證明自己是我的門徒,就會給我父帶來榮耀。 9父怎樣愛我,我也怎樣愛你們。你們要常在我的愛中。 10你們若遵守我的命令,就必常在我的愛中,正如我遵守了父的命令,常在父的愛中一樣。

11「我把這些事告訴你們,是要叫你們心裡有我的喜樂,讓你們的喜樂滿溢。 12你們要彼此相愛,像我愛你們一樣,這就是我的命令。 13為朋友捨命可以說是人間最偉大的愛了。 14你們如果照我的吩咐去做,就是我的朋友。 15我不再稱你們為奴僕,因為奴僕不知道主人的事。我稱你們為朋友,因為我把從父那裡聽見的一切都告訴了你們。 16不是你們揀選了我,而是我揀選了你們,並且派你們出去結永存的果子。這樣,你們奉我的名無論向父求什麼,祂都會賜給你們。 17我把這些事吩咐你們,是要叫你們彼此相愛。

被世人憎惡

18「如果世人恨你們,要知道,他們恨你們以前已經恨我了。 19如果你們屬於這個世界,世人一定會愛你們。可是你們不屬於這世界,我已經把你們揀選出來,因此世人恨你們。 20你們要記住我說的話,『奴僕不能大過主人。』他們若迫害我,也必迫害你們;他們若遵行我的話,也必遵行你們的話。 21世人將因為我的名而這樣對待你們,因為他們不認識差我來的那位。 22我如果沒有來教導他們,他們就沒有罪了,但現在他們的罪無可推諉。 23恨我的,也恨我的父。 24我如果沒有在他們當中行過空前的神蹟,他們就沒有罪了。然而,他們親眼看見了,竟然還恨我和我的父。 25這是要應驗他們律法書上的話,『他們無故地恨我。』

26「我要從父那裡為你們差護慰者來,祂就是從父而來的真理之靈。祂來了要為我做見證。 27你們也要為我做見證,因為你們從開始就與我在一起。