Slovo na cestu

Jan 14:1-31

Ježíš je cesta k Otci

1„Nebuďte smutní, věříte v Boha, věřte i ve mne. 2U mého Otce je domov pro všechny. Odcházím, abych vám připravil místo. 3Až ho připravím, přijdu, vezmu si vás k sobě a zůstanete se mnou. Kdyby to nebyla pravda, já bych vám to neřekl. 4Znáte cíl i cestu.“

5„Pane, nevíme, kam jdeš,“ namítl Tomáš, „jak bychom mohli znát cestu?“

6Ježíš mu na to řekl: „Já jsem cesta k Bohu, pravda o Bohu a život s Bohem. Proto k mému Otci můžete přijít jen skrze mne. 7Kdo zná mne, zná i Otce a vidí ho.“

8„Ukaž nám Otce a budeme spokojeni,“ řekl Filip.

9Ježíš ho pokáral: „Filipe, tak dlouho s vámi žiji a ty jsi mne ještě nepoznal? Jak se tak můžeš ptát? Kdo vidí mne, vidí Otce. Proč mne tedy žádáš, abych ti ho ukázal? 10-11Nevěříš, že mezi mnou a Otcem je dokonalá jednota? Vždyť všechno, co říkám a dělám, pochází z mého Otce.

12V těch, kteří mi uvěří, bude moje dílo pokračovat a rozmáhat se, protože já odcházím k Otci. 13-14Tam se postarám o to, aby vaše modlitby v zájmu mého díla došly naplnění. Tak bude oslaven Otec i Syn.

Ježíš slibuje Ducha svatého

15Milujte mne a nebude vám zatěžko mne poslouchat.

16Přimluvím se u Otce, aby vám seslal za mne Zástupce, který by s vámi navždy zůstal. 17Bude to Boží Duch, který vás povede k pravdě. Lidem, kteří dají jen na své smysly a pocity, zůstane skryt. Vám nebude cizí, protože bude s vámi a ve vás.

18Vrátím se k vám a nenechám vás opuštěné. 19Zanedlouho mne svět ztratí z očí, ale vy mne budete vidět očima víry a budete mít podíl na mém životě. 20Pak budete prožívat skutečnou jednotu se mnou.

21Svou lásku mi dokážete tím, že mne budete poslouchat. A kdo mne miluje, zachová si Otcovu lásku. I já ho budu milovat a dám se mu poznat.“

22„Pane, proč tě smíme poznat jen my a ostatní ne?“ zeptal se Juda.

23„Kdo mne miluje oddanou láskou, také můj Otec mu vyjde vstříc; přijdeme k němu a budeme u něho. 24Kdo mě nemiluje, nedbá na moje slova a pohrdá Bohem.

25Řekl jsem vám vše, co jsem vám tu na zemi měl říci. 26Až odejdu, Otec vám pošle Ducha svatého, který mne zastoupí. Ten vás všemu naučí a bude vám připomínat, co jsem vám kdy řekl.

27Odkazuji vám svůj pokoj. Dávám jiný pokoj, než slibuje svět, a tak se nebojte a nedejte se zastrašit. 28Vždyť jsem řekl: odcházím a zase přijdu. Milujete-li mne, pak se z mého odchodu budete radovat spolu se mnou. Vždyť odcházím k Otci, který je větší než já. 29Odhalil jsem vám to, co se stane, abyste uvěřili, až se mé předpovědi splní.

30-31Nezbývá už mnoho času k rozmluvě, protože přichází zlý vládce tohoto světa. Proti mně však nic nezmůže, protože se podřizuji Otcově vůli. Činím to z lásky k Otci a na svědectví světu. Pojďme, přátelé!“

New Russian Translation

Иоанна 14:1-31

Иисус есть путь к Отцу

1– Пусть ничто не тревожит ваши сердца. Верьте в Бога и верьте в Меня. 2В доме Моего Отца много комнат14:2 Или: «обителей»., и если бы это было не так, то разве Я сказал бы вам: «Я иду приготовить место для вас»?14:2 Или: «В доме Моего Отца много комнат, и Я иду приготовить место для вас. Но если бы это было не так, то Я сказал бы вам». 3И если сейчас Я пойду и приготовлю вам место, то после вернусь и возьму вас к Себе, чтобы и вы были там, где Я. 4Вы знаете путь туда, куда Я иду.

5Фома сказал Ему:

– Господи, мы не знаем, куда Ты идешь, как же мы можем знать туда путь?

6Иисус ответил:

– Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 7Если бы вы действительно знали Меня, вы бы знали и Моего Отца. И сейчас вы знаете Его и видели Его.

8Филипп сказал:

– Господи, покажи нам Отца, и этого нам будет достаточно.

9Иисус ответил:

– Неужели ты не знаешь Меня, Филипп? Ведь Я уже столько времени среди вас! Кто видел Меня, тот видел и Отца. Как ты можешь говорить: «Покажи нам Отца»? 10Неужели вы не верите, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые Я вам говорю, не Мои слова. Это Отец, Который живет во Мне, совершает Свою работу. 11Верьте Мне, когда Я говорю, что Я в Отце и Отец во Мне, или верьте, по крайней мере, по Моим делам. 12Говорю вам истину: кто верит в Меня, тот сможет делать то, что Я делаю. Он сможет сделать еще больше, потому что Я возвращаюсь к Отцу. 13Я сделаю все, чего бы вы ни попросили во имя Мое, чтобы Отец был прославлен через Сына. 14Чего ни попросите во имя Мое, Я то сделаю.

Иисус обещает Святого Духа

15– Если вы любите Меня, то будете исполнять Мои заповеди. 16Я попрошу Отца, и Он даст вам другого Заступника14:16 Заступник – или: «Утешитель». Здесь Иисус определенно говорит о Святом Духе, Духе истины (см. 14:17, 26; 15:26)., чтобы Он навеки остался с вами, – 17Духа истины. Мир не может принять Его, потому что не видит Его и не знает Его. Но вы знаете Его, потому что Он живет с вами и останется в вас. 18Я не оставлю вас сиротами, Я вернусь к вам14:18 Я вернусь к вам – вернее всего, Иисус говорил о Своих явлениях ученикам после воскресения (напр., 20:19), но, возможно, Он имел в виду сошествие Святого Духа (Деян. 2:1-4), через Которого Он и сейчас присутствует среди Своих последователей (Рим. 8:9-10).. 19Еще недолго, и мир Меня больше не увидит, но вы будете видеть Меня. Я живу, и поэтому вы тоже будете жить. 20В тот день вы узнаете, что Я в Моем Отце, а вы во Мне, и Я в вас. 21Кто хранит Мои заповеди и исполняет их, тот и любит Меня. Того, кто любит Меня, полюбит Мой Отец, и Я тоже буду любить его и открою Себя ему.

22Тогда Иуда (не Искариот) сказал:

– Господи, но почему Ты хочешь открыть Себя только нам, а не всему миру?

23Иисус ответил:

– Кто любит Меня, тот будет соблюдать Мое слово, и того полюбит Мой Отец, к тому Мы придем и будем жить у него. 24Тот, кто Меня не любит, не будет и соблюдать Моих слов. Слово же, которое вы слышите, – не Мое, оно принадлежит пославшему Меня Отцу.

25Все это Я сказал вам, пока еще нахожусь с вами. 26Заступник же, Святой Дух, Которого Отец пошлет вам во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, о чем Я вам говорил. 27Я оставляю вам мир. Мой мир Я даю вам. Я даю вам не так, как дает этот мир. Пусть ничто не тревожит ваше сердце. Не бойтесь! 28Вы слышали, что Я сказал вам: «Я ухожу от вас, но Я опять возвращусь к вам». Если бы вы любили Меня, то радовались бы тому, что Я иду к Отцу, потому что Отец больше Меня. 29Говорю вам обо всем заранее, чтобы, когда это произойдет, вы поверили Мне. 30Больше Я уже не буду говорить вам, потому что приближается князь этого мира. У него нет власти надо Мной, 31но мир должен узнать, что Я люблю Отца и что Я делаю то, что Отец Мне повелел. Вставайте, пойдем отсюда.