Slovo na cestu

Galatským 6:1-18

Podpírejme jeden druhého – jako Kristus podpírá nás

1Bratři, když už se někomu stane, že klopýtne a dopustí se něčeho nesprávného, snažte se vy, kteří jste duchovně na výši, podat mu pomocnou ruku bez vší povýšenosti; nezapomeňte, že zítra se vám může přihodit totéž. 2Berte na sebe trampoty druhých, jako to za nás udělal Kristus. 3Kdo si o sobě myslí, já jsem „pan Někdo“, klame sám sebe; takový je u Boha jen velká nula. 4Každý se kriticky podívej sám na sebe. Objevíš-li u sebe nějaké přednosti, nech si to pro sebe a nevytahuj se nad druhé. 5Nakonec stejně každý bude před Bohem zodpovídat za svoje činy.

Zákon setby a žně platí

6Těm, kteří vás obdarovávají bohatstvím Božího slova, ochotně oplácejte ze všeho, co máte. 7A nemylte se: s Bohem nejsou žerty. Co zasejete, to taky sklidíte. 8Kdo staví na svých vlastních schopnostech, spěje do záhuby, protože myslí jenom na sebe. Kdo však jedná tak, jak chce Bůh, sklidí od něj věčný život. 9Proto vytrvejme v dobré setbě; jen ten, kdo vydrží, dočká se sklizně. 10A tak dokud máme příležitost, prokazujme lásku všem lidem, především těm, s nimiž jsme spojeni vírou.

Pavlovo závěrečné varování

11Závěrem vám píšu vlastní rukou; to poznáte podle mého velkého písma.

12Těm, kteří vám vnucují obřízku, jde jenom o to, aby se vyhnuli šikanování kvůli nepopulárnímu Kristovu kříži. 13Oni sami však, i když jsou obřezáni, zákon nedodržují. Vaše obřízka má sloužit jenom jejich vlastní reklamě: Získali jsme tolik a tolik nových členů. 14Mně je taková reklama cizí. Nechci se dovolávat ničeho jiného než Kristova kříže. Na něm zemřel svět pro mne a já pro svět. 15Být obřezán neznamená nic, stejně jako nebýt obřezán. To jediné, na čem záleží, je být „novým stvořením“.

16Boží pokoj a milosrdenství ať provází všechny, kdo se tímto zlatým pravidlem řídí, a vůbec všechny, kdo Bohu náleží. 17A ať už mi nikdo nemluví o nějakém tělesném „odznaku vyvolení“. S Kristem jsem spojen utrpením, o tom svědčí jizvy na mém těle.

18Ať milost našeho Pána, Ježíše Krista, zůstává se všemi vámi.

Váš Pavel

Nouă Traducere În Limba Română

Galateni 6:1-18

Ajutați‑vă unii pe alții!

1Fraților, dacă un om este prins în vreo nelegiuire1 Gr.: paraptoma, care literal înseamnă a călca alături., voi, care sunteți duhovnicești, să‑l îndreptați într‑un duh de blândețe. Și fii atent la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu! 2Purtați‑vă poverile unii altora și veți împlini astfel legea lui Cristos. 3Căci, dacă vreunul crede că este ceva, cu toate că nu este nimic, se înșală singur. 4Fiecare să‑și cerceteze propria lucrare și atunci va avea un motiv de laudă numai cu privire la el însuși, iar nu cu privire la alții. 5Căci fiecare își va purta propria povară. 6Cel ce primește învățătură din Cuvânt, să‑i facă parte din toate lucrurile lui bune și celui ce l‑a învățat.

7Nu vă înșelați! Dumnezeu nu Se lasă batjocorit! Căci ceea ce seamănă omul, aceea va și secera. 8Cel ce seamănă în firea lui va secera din firea lui putrezirea, dar cel ce seamănă în Duhul va secera din Duhul viață veșnică. 9Să nu obosim făcând binele, căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. 10Așadar, cât avem vreme, să facem bine tuturor, mai ales celor din familia credinței.

Încheiere

11Vedeți cu ce litere mari v‑am scris chiar cu mâna mea!

12Toți cei ce doresc să dea o impresie bună în trup, vă obligă să fiți circumciși, numai ca să nu fie ei persecutați pentru crucea lui Cristos. 13Căci nici chiar ei, cei circumciși, nu păzesc Legea, ci vor să fiți circumciși ca să se laude cu trupul vostru. 14În ce mă privește, departe de mine să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin care lumea a fost răstignită față de mine, și eu față de lume. 15Căci nici circumcizia, nici necircumcizia nu sunt nimic, ci a fi o făptură15 Gr.: ktisis. Pentru sensurile acestui termen grecesc, vezi notele din 2 Cor. 5:17 și 1 Pet. 2:13. nouă. 16Și peste toți cei ce vor urma această poruncă16 Sau: cei ce vor umbla potrivit acestei porunci. și peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace și milă!

17În rest, nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că port în trupul meu semnele lui Isus!

18Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu duhul vostru, fraților! Amin.