Slovo na cestu

Galatským 5:1-26

Svobodu od Boha musíme střežit

1Naši svobodu nám vydobyl Kristus, nedejme si ji nikým vzít! 2Poslyšte, co vám říkám, je to vážná věc: dáváte-li se obřezat po židovském způsobu, není vám Kristus nic platný. 3Znovu opakuji: kdo chce dosáhnout Boží přízně tímto způsobem, je povinen dodržovat židovský zákon do posledního puntíku, jinak je ztracen. 4Kdo se chce dovolávat svých skutků, nemůže se už dovolávat Krista ani Boží milosti. 5-6Ale my smíme v Božím Duchu spoléhat na to, že Kristova smrt smazala naše provinění a smířila nás s Bohem. Obřízka a ostatní židovské obřady nám už nemusí dělat těžkou hlavu, protože vše záleží jen na víře, projevující se láskou.

7Vedli jste si docela dobře! Kdo vás to tak zmátl, že jste upustili od cesty za pravdou? 8Ten rozhodně nemá nic společného s Bohem, který vás povolal ke svobodě. 9Dejte si pozor, nepatrná nákaza může přerůst ve zhoubnou epidemii. 10Pořád však doufám, že pochopíte, která cesta je správná. Ale ten, kdo vám káže takové bludy, bude se z toho zodpovídat, ať je to kdokoliv.

11-12Jestli si snad myslíte, že já sám jsem zastáncem obřízky, tak mi řekněte, proč mě židé s takovou nenávistí pronásledují. Kdyby to tak bylo, měli by se mnou být docela spokojeni a Kristův kříž by je nemusel tolik urážet. Obřízku však nezastávám a těm, kdo na ní trvají, říkám: Proč jenom obřízku, proč ne přímo kastraci podle pohanského vzoru?

Pravá svoboda vede k lásce

13Bůh vás povolal ke svobodě. Nezneužívejte ji však k prosazování vlastních zájmů. Naopak, v lásce si navzájem pomáhejte. 14Vždyť celý zákon se dá shrnout do jediné věty: Měj rád svého bližního jako sám sebe. 15Jestliže se místo toho jen koušete a žerete, dejte pozor, abyste se navzájem nesežrali.

16Chci tím říci: Jednejte podle rady Božího Ducha, pak si vás nepodmaní vaše sobecké touhy. 17Přirozená lidská vůle se vzpírá Božímu Duchu a Boží Duch se nemůže shodnout s naším sobeckým chtěním. Tyto dvě síly svádějí nepřetržitý boj o vládu nad námi a my podléháme buď jedné, nebo druhé z nich. 18Když se však dáte řídit Božím Duchem, je i podle Božího zákona všechno v pořádku.

19Kdo se nechává vláčet svými přirozenými sklony, to se snadno pozná: najdete u něj necudnost, pohlavní nevázanost, 20modlářství, pověrčivost, nenávist, bojovnost, žárlivost, hněvivost, kariérismus, škarohlídství, nadržování, 21závist, neúctu k životu, opilství, hýření a podobné nectnosti. Už jsem to jednou řekl a opakuji znovu: takoví lidé do Božího království nevstoupí. 22Kdo však žije podle Božího Ducha, v jeho srdci se rodí láska, radost, pokoj, trpělivost, přívětivost, laskavost, důvěra, 23pokora a sebeovládání. Takový člověk se nemusí bát žádného zákona. 24Vždyť ten, kdo náleží Kristu, nechal sám sebe a všechny své vášně a hříšné sklony zemřít s ním na kříži.

25Jestliže jste tedy vládu nad svým životem odevzdali Božímu Duchu, jednejte podle něho. 26Se ctižádostí, nadřazeností a závistí jednou provždy skoncujte.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Галатам 5:1-26

1Масех освободил нас, чтобы мы были свободными. Поэтому стойте твёрдо и не подвергайтесь вновь рабству Закона.

Свобода последователей Исо Масеха

2Слушайте, что я, Павлус, вам говорю. Если вы соглашаетесь пойти под власть Закона, приняв обряд обрезания, значит, Масех не принесёт вам никакой пользы5:2 Обрезание как знак старого священного соглашения, символизировал собой посвящение в иудаизм и, строго говоря, подчинение требованиям и повелениям Таврота. В данном месте Павлус не осуждает обрезание как таковое (см. Деян. 16:1-3; Гал. 5:6), но он выступает против учения, что обрезание необходимо для оправдания перед Всевышним, что оно служит условием для спасения (см. Деян. 15:1).. 3Ещё раз говорю вам, что каждый, кто согласится быть обрезанным, должен исполнять и весь Закон. 4Если вы пытаетесь получить оправдание исполнением Закона, то вы уже не с Масехом, вы отпали от благодати. 5Но мы с уверенностью от Духа ожидаем оправдания перед Всевышним через веру в Масеха. 6В единении с Исо Масехом не имеет значения ни обрезание, ни необрезание, и единственное, что решает всё, – это вера, которая действует через любовь.

7Вы начали забег хорошо, так кто же помешал вам быть послушными истине? 8Подбил вас на это безусловно не Тот, Кто призвал вас. 9Помните, что немного дрожжей могут заквасить всё тесто5:9 То есть даже небольшое искажение истины может испортить всю общину верующих.. 10Наша с вами жизнь в единении с Повелителем вселяет в меня уверенность, что вы не будете думать по-другому, и тот, кто ввёл вас в заблуждение, понесёт своё наказание, кто бы он ни был.

11Братья, если бы я проповедовал необходимость обрезания, то за что было бы меня преследовать? И если бы я больше не возвещал спасение через жертву Масеха на кресте, то никто бы не был обозлён5:11 Букв.: «Тогда соблазн креста прекратился бы».. 12Пусть лучше те, кто ввёл вас в заблуждение, будут не только обрезаны, но более того, отрежут себе всё.

13Братья мои, вы призваны к свободе, так не злоупотребляйте же этой свободой и не идите на поводу вашей греховной природы, а, наоборот, служите друг другу с любовью. 14Ведь вся суть Закона заключена в одном повелении: «Люби ближнего твоего, как самого себя»5:14 Лев. 19:18; см. также Мат. 22:39-40.. 15А если вы продолжаете грызть и поедать друг друга, то смотрите, как бы вам вообще друг друга не истребить!

Жизнь под руководством Духа

16А я говорю: живите по Духу, и тогда вы не будете идти на поводу желаний вашей греховной природы. 17Потому что греховная природа желает того, что противоречит желанию Духа, а Дух желает того, что противоречит желаниям греховной природы. Они постоянно выступают друг против друга, и в итоге вы не делаете того, что хотели бы делать. 18Но если вами руководит Дух, то вы уже не под Законом.

19Дела греховной природы известны: это разврат, нечистота, распутство, 20идолопоклонство, колдовство, вражда, споры, ревность, ярость, честолюбие, раздоры и разделения, 21зависть, пьянство, оргии и тому подобное. Ещё раз предупреждаю вас: те, кто этим занимается, не наследуют Царства Всевышнего.

22Плод же Духа в нашей жизни – это любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта, верность, 23кротость, умение владеть собой. Против таких людей5:23 Или: «качеств». Закон ничего не имеет.

24Те, кто принадлежит Исо Масеху, распяли свою греховную природу вместе с её страстями и нечистыми желаниями. 25Если Дух дал нам жизнь, так давайте же будем и поступать по Духу. 26Не будем тщеславны, поступая друг с другом вызывающе и завидуя друг другу.