Slovo na cestu

Filemonovi

Příkladný život povzbuzuje

1-3 Milý příteli, milost a pokoj ať spočinou na tobě, sestře Apfii, Archipovi a celé tvé domácnosti! Píši ti z vězení, které mne potkalo pro Kristovu věc; je u mne právě Timoteus.

4-6 Stále děkuji v modlitbách Bohu za tvou věrnost Ježíši Kristu a lásku ke všem bratřím. A modlím se, abys poznal, kolik dobrého v nás může vyrůst působením Ježíše Krista. Tvá láska, bratře, mi způsobila velkou radost a povzbudila mne. Potěšil jsi tím srdce všech věřících.

Pavel prosí za Onezima

Chci tě o něco poprosit. Mohl bych ti sice Kristovým jménem přikázat, co máš učinit, ale nebylo by to ode mne příliš laskavé. Proto dávám přednost prosbě – jsem už starý člověk a teď ještě pro Krista v žaláři. 10 Ta prosba se týká Onezima, kterého jsem zde ve vězení přivedl k víře a mám ho rád jako vlastního syna. 11 Dosud ti způsobil více škody než užitku, ale nyní nám bude užitečný oběma. 12 Posílám ti ho nazpět a s ním ti posílám své vlastní srdce. 13 Rád bych si ho zde ponechal, aby mi ulehčil pobyt ve vězení. 14 Nechci to však učinit bez tvého souhlasu, aby ten dobrý skutek nebyl vynucen, ale vyšel od tebe. 15 Snad proto se ti musel Onezimus na krátkou dobu vzdálit, aby byl navždycky tvým – 16 ne otrokem, ale milovaným bratrem. Je-li tak drahý mně, oč víc bude milý i tobě – jako člověk i jako křesťan.

Již ne otrok, ale bratr

17 Jestli jsem skutečně tvým přítelem, přijmi ho stejně, jako bych to byl já sám. 18 Jestli tě nějak poškodil nebo něco ukradl, připiš to na můj účet. 19 Já, Pavel, zaručuji se zde vlastní rukou, že ti to zaplatím. Nechci ti připomínat, že mi dlužíš celý svůj život. 20 Bratře, mysli na Pána a prokaž mi tu laskavost. 21 Nežádal bych tě o to, kdybych si nebyl jist, že uděláš ještě víc, než oč tě prosím.

Závěrečná prosba a pozdravy

22 Zároveň mi připrav nějaké ubytování. Doufám, že díky vašim modlitbám budu se k vám moci brzo vrátit.

23 Pozdravuje Epafras, který je tady také se mnou vězněn pro víru, 24 dále moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš.

25 Milost Pána Ježíše Krista vám přeje

Pavel

Knijga O Kristu

Poslanica Filemonu

našoj sestri Apiji i Arhipu koji je kao i ja borac za Krista, te Crkvi koja se sastaje u tvojemu domu.

Neka vam je milost i mir od našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista.

Pavlova molitva zahvalnosti

Uvijek zahvaljujem Bogu kad se molim za tebe, Filemone,

jer čujem o tvojoj vjeri u Gospodina Isusa i o tvojoj ljubavi prema svima svetima.

Zbog svoje vjere si velikodušan i njeguješ zajedništvo. Molim se da to urodi spoznanjem svakoga dobra koje valja činiti među vama zaradi Krista.

Silno si me razveselio i utješio svojom ljubavlju, dragi brate, jer si okrijepio srca svetih.

Pavlova molba za Onezima

I zato, iako ti u Kristu imam puno pravo zapovjediti što da učiniš,

zaradi ljubavi te, kakav već jesam, radije molim - ja, Pavao, starac, sada i u zatvoru za Krista Isusa.

10 Molim te za Onezima, kojega smatram gotovo sinom jer je postao vjernikom za moje službe ovdje u zatvoru.

11 Onezim[a] ti nekoć nije bio od koristi, ali sada je i tebi i meni vrlo koristan.

12 Šaljem ti ga natrag, a s njime odlazi i moje srce.

13 Htio sam ga zadržati ovdje da mi umjesto tebe služi u okovima koje nosim zbog evanđelja.

14 Ali nisam ništa htio učiniti bez tvojega pristanka jer ne želim da to dobročinstvo učiniš prisilno, već dragovoljno.

15 Moglo bi se reći da je Onezim od tebe nakratko otišao zato da ga zauvijek dobiješ

16 - ne više kao roba, nego kao ljubljenoga brata. Meni je osobito drag, a koliko će tek tebi biti - i kao rob i kao brat u Gospodinu.

17 Ako dakle mene smatraš drugom, primi ga kao da mene primaš.

18 Ako te je u čemu oštetio ili ti je dužan, upiši to meni na račun.

19 Ja ću ti platiti - ja, Pavao, za to osobno jamčim svojim potpisom. A ne moram ni spominjati da mi duguješ sebe!

20 Dragi brate, učini mi tu uslugu, Gospodinu za ljubav. Okrijepi moje srce u Kristu!

21 Pišem ovo posve uvjeren u tvoju poslušnost. Znam da ćeš učiniti i više nego što te molim.

22 Molim te, pripravi mi gostinsku sobu jer se nadam da će Bog uslišiti vaše molitve i dati da vam uskoro dođem.

Posljednji pozdravi

23 Pozdravljaju te Epafra, koji je zbog Krista Isusa sa mnom u zatvoru,

24 te moji suradnici Marko, Aristarh, Dema i Luka.

25 Neka je milost našega gospodina Isusa Krista s vašim duhom.

Notas al pie

  1. Poslanica Filemonu 1:11 'Onezim' znači 'koristan'.