Slovo na cestu

Filemonovi 1:1-25

Příkladný život povzbuzuje

1-3Milý příteli, milost a pokoj ať spočinou na tobě, sestře Apfii, Archipovi a celé tvé domácnosti! Píši ti z vězení, které mne potkalo pro Kristovu věc; je u mne právě Timoteus.

4-6Stále děkuji v modlitbách Bohu za tvou věrnost Ježíši Kristu a lásku ke všem bratřím. A modlím se, abys poznal, kolik dobrého v nás může vyrůst působením Ježíše Krista. 7Tvá láska, bratře, mi způsobila velkou radost a povzbudila mne. Potěšil jsi tím srdce všech věřících.

Pavel prosí za Onezima

8Chci tě o něco poprosit. Mohl bych ti sice Kristovým jménem přikázat, co máš učinit, ale nebylo by to ode mne příliš laskavé. 9Proto dávám přednost prosbě – jsem už starý člověk a teď ještě pro Krista v žaláři. 10Ta prosba se týká Onezima, kterého jsem zde ve vězení přivedl k víře a mám ho rád jako vlastního syna. 11Dosud ti způsobil více škody než užitku, ale nyní nám bude užitečný oběma. 12Posílám ti ho nazpět a s ním ti posílám své vlastní srdce. 13Rád bych si ho zde ponechal, aby mi ulehčil pobyt ve vězení. 14Nechci to však učinit bez tvého souhlasu, aby ten dobrý skutek nebyl vynucen, ale vyšel od tebe. 15Snad proto se ti musel Onezimus na krátkou dobu vzdálit, aby byl navždycky tvým – 16ne otrokem, ale milovaným bratrem. Je-li tak drahý mně, oč víc bude milý i tobě – jako člověk i jako křesťan.

Již ne otrok, ale bratr

17Jestli jsem skutečně tvým přítelem, přijmi ho stejně, jako bych to byl já sám. 18Jestli tě nějak poškodil nebo něco ukradl, připiš to na můj účet. 19Já, Pavel, zaručuji se zde vlastní rukou, že ti to zaplatím. Nechci ti připomínat, že mi dlužíš celý svůj život. 20Bratře, mysli na Pána a prokaž mi tu laskavost. 21Nežádal bych tě o to, kdybych si nebyl jist, že uděláš ještě víc, než oč tě prosím.

Závěrečná prosba a pozdravy

22Zároveň mi připrav nějaké ubytování. Doufám, že díky vašim modlitbám budu se k vám moci brzo vrátit.

23Pozdravuje Epafras, který je tady také se mnou vězněn pro víru, 24dále moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš.

25Milost Pána Ježíše Krista vám přeje

Pavel

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

腓利門書 1:1-25

1我是為了傳揚基督耶穌而被囚禁的保羅,與提摩太弟兄寫信給我們親愛的同工腓利門弟兄、 2亞腓亞姊妹和我們的戰友亞基布,以及在腓利門家裡聚會的弟兄姊妹。

3願我們的父上帝和主耶穌基督賜給你們恩典和平安。

稱讚腓利門

4腓利門弟兄,我常常在禱告中為你感謝上帝, 5因為我聽說了你對主耶穌的信心和對眾聖徒的愛心。 6我求上帝使你能有效地與人分享信仰,明白我們所做的一切美事都是為了基督。 7弟兄啊,你的愛心給我帶來極大的喜樂和安慰,因為你使眾聖徒感到欣慰。

憑愛心求情

8因此,我儘管可以奉基督的名吩咐你去做當做的事, 9然而我這上了年紀又為基督耶穌的緣故被囚禁的保羅寧願憑愛心求你, 10就是替阿尼西謀1·10 阿尼西謀」這個名字意思是有用、有益處。求你。他是我在獄中帶領歸主的屬靈兒子, 11他過去對你沒有什麼益處,但現在對你對我都有益處。

12我現在派我深愛的阿尼西謀回你那裡。 13我本想把他留在身邊,讓他在我為傳福音而坐牢期間代替你服侍我。 14不過,未經你同意,我不願意這樣做,因為我盼望你的善行是出於甘心,而非勉強。 15或許他暫時離開你是為了讓你以後永遠得到他。 16你得到的不再是一個奴隸,而是一位遠超過奴隸的親愛弟兄。對我而言,的確如此,更何況對你呢!就肉身說你們是主僕,但在主裡你們是弟兄。

17如果你當我是同伴,就請你像接納我一樣接納他。 18如果他得罪你,或虧欠你什麼,都記在我的賬上吧。 19保羅在此親筆保證,我必償還。其實我不說你也知道,連你自己也欠我。

20弟兄啊,看在主的份上,請你答應我的請求,在基督裡讓我的心得到安慰吧! 21我寫信給你,深信你一定會照辦,甚至超過我的要求。 22同時,也請你為我預備住處,因為我盼望藉著你們的禱告,我可以蒙恩到你們那裡。

問候

23為了基督耶穌的緣故和我一同坐牢的以巴弗問候你。 24此外,我的同工馬可亞里達古底馬路加都問候你。

25願我們主耶穌基督的恩典與你們同在。阿們!