Slovo na cestu

Filemonovi 1:1-25

Příkladný život povzbuzuje

1-3Milý příteli, milost a pokoj ať spočinou na tobě, sestře Apfii, Archipovi a celé tvé domácnosti! Píši ti z vězení, které mne potkalo pro Kristovu věc; je u mne právě Timoteus.

4-6Stále děkuji v modlitbách Bohu za tvou věrnost Ježíši Kristu a lásku ke všem bratřím. A modlím se, abys poznal, kolik dobrého v nás může vyrůst působením Ježíše Krista. 7Tvá láska, bratře, mi způsobila velkou radost a povzbudila mne. Potěšil jsi tím srdce všech věřících.

Pavel prosí za Onezima

8Chci tě o něco poprosit. Mohl bych ti sice Kristovým jménem přikázat, co máš učinit, ale nebylo by to ode mne příliš laskavé. 9Proto dávám přednost prosbě – jsem už starý člověk a teď ještě pro Krista v žaláři. 10Ta prosba se týká Onezima, kterého jsem zde ve vězení přivedl k víře a mám ho rád jako vlastního syna. 11Dosud ti způsobil více škody než užitku, ale nyní nám bude užitečný oběma. 12Posílám ti ho nazpět a s ním ti posílám své vlastní srdce. 13Rád bych si ho zde ponechal, aby mi ulehčil pobyt ve vězení. 14Nechci to však učinit bez tvého souhlasu, aby ten dobrý skutek nebyl vynucen, ale vyšel od tebe. 15Snad proto se ti musel Onezimus na krátkou dobu vzdálit, aby byl navždycky tvým – 16ne otrokem, ale milovaným bratrem. Je-li tak drahý mně, oč víc bude milý i tobě – jako člověk i jako křesťan.

Již ne otrok, ale bratr

17Jestli jsem skutečně tvým přítelem, přijmi ho stejně, jako bych to byl já sám. 18Jestli tě nějak poškodil nebo něco ukradl, připiš to na můj účet. 19Já, Pavel, zaručuji se zde vlastní rukou, že ti to zaplatím. Nechci ti připomínat, že mi dlužíš celý svůj život. 20Bratře, mysli na Pána a prokaž mi tu laskavost. 21Nežádal bych tě o to, kdybych si nebyl jist, že uděláš ještě víc, než oč tě prosím.

Závěrečná prosba a pozdravy

22Zároveň mi připrav nějaké ubytování. Doufám, že díky vašim modlitbám budu se k vám moci brzo vrátit.

23Pozdravuje Epafras, který je tady také se mnou vězněn pro víru, 24dále moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš.

25Milost Pána Ježíše Krista vám přeje

Pavel

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

腓利门书 1:1-25

1我是为了传扬基督耶稣而被囚禁的保罗,与提摩太弟兄写信给我们亲爱的同工腓利门弟兄、 2亚腓亚姊妹和我们的战友亚基布,以及在腓利门家里聚会的弟兄姊妹。

3愿我们的父上帝和主耶稣基督赐给你们恩典和平安!

称赞腓利门

4腓利门弟兄,我常常在祷告中为你感谢上帝, 5因为我听说了你对主耶稣的信心和对众圣徒的爱心。 6我求上帝使你能有效地与人分享信仰,明白我们所做的一切美事都是为了基督。 7弟兄啊,你的爱心给我带来极大的喜乐和安慰,因为你使众圣徒感到欣慰。

凭爱心求情

8因此,我尽管可以奉基督的名吩咐你去做当做的事, 9然而我这上了年纪又为基督耶稣的缘故被囚禁的保罗宁愿凭爱心求你, 10就是替阿尼西谋1:10 阿尼西谋”这个名字意思是有用、有益处。求你。他是我在狱中带领归主的属灵儿子, 11他过去对你没有什么益处,但现在对你对我都有益处。

12我现在派我深爱的阿尼西谋回你那里。 13我本想把他留在身边,让他在我为传福音而坐牢期间代替你服侍我。 14不过,未经你同意,我不愿意这样做,因为我盼望你的善行是出于甘心,而非勉强。 15或许他暂时离开你是为了让你以后永远得到他。 16你得到的不再是一个奴隶,而是一位远超过奴隶的亲爱弟兄。对我而言,的确如此,更何况对你呢!就肉身说你们是主仆,但在主里你们是弟兄。

17如果你当我是同伴,就请你像接纳我一样接纳他。 18如果他得罪你,或亏欠你什么,都记在我的账上吧。 19保罗在此亲笔保证,我必偿还。其实我不说你也知道,连你自己也欠我。

20弟兄啊,看在主的份上,请你答应我的请求,在基督里让我的心得到安慰吧! 21我写信给你,深信你一定会照办,甚至超过我的要求。 22同时,也请你为我预备住处,因为我盼望借着你们的祷告,我可以蒙恩到你们那里。

问候

23为了基督耶稣的缘故和我一同坐牢的以巴弗问候你。 24此外,我的同工马可亚里达古底马路加都问候你。

25愿我们主耶稣基督的恩典与你们同在。阿们!