Slovo na cestu

Efezským 5:1-33

Co znamená čistý život

1Jednejte podle Božího příkladu a jako milované děti napodobujte svého Otce. 2Mějte k lidem takovou lásku, jakou má Kristus k vám: sám sebe obětoval Bohu za vaše hříchy. Z takové lásky se Bůh těší.

3Chamtivost, jakékoliv výstřednosti – a pohlavní zvlášť – ať vám nepřijdou ani na mysl, jak se sluší na Boží děti. 4Stejně tak oplzlé vtipy, vulgární řeči a sprosté historky křesťanovi nesluší; naše ústa mají chválit Boha! 5Pamatujte si, že do nového světa, kde vládne Bůh, nevstoupí žádný sprosťák ani nemrava, ba ani lakomec, který je ve své podstatě modlář, protože věcem dává přednost před Bohem.

6Nenechte si namluvit, že to není nic tak strašného. Boží hněv proti lidem tohoto druhu je a bude hrozný! 7Proto se od nich držte co nejdál.

8Kdysi byla i ve vašem srdci tma, ale teď tam září Boží světlo 9a vaše vystupování to musí dokazovat. To světlo vás přece vede k dobrotě, spravedlnosti a pravdě. 10Zkoumejte, co se líbí Pánu, 11a nepodílejte se na činech zplozených tmou, naopak – pranýřujte je. 12Vždyť člověku je hanba o tom i mluvit, co všechno se potají páchá. 13Ale když se na ty věci veřejně posvítí, jejich pravá podstata se ozřejmí. 14Proto se říká:

„Probuď se, ospalče,

vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus.“

15Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete. Nebuďte lehkomyslní, ale moudří. 16-17Doba je vážná, a proto nejednejte bezmyšlenkovitě, ale ve všem se snažte rozpoznat a vyplnit Boží vůli.

18Neholdujte alkoholu, číhá v něm mnohé nebezpečí, 19raději se nechte naplnit Duchem Božím. Ve vzájemných rozhovorech si připomínejte slova žalmů, chvalozpěvů a duchovních písní. 20Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a za všechno děkujte Bohu Otci, jak to činil Ježíš Kristus, náš Pán.

Osvědčené zásady šťastného manželství

21Podvolujte se jeden druhému, to dělá Kristu čest. Manželky, vy se svým mužům podřizujte stejně, jako by to byl Kristus; 22-24muž totiž vede ženu, jako Kristus vede své tělo – církev, pro jejíž záchranu sám zemřel. Proto má žena svého muže poslouchat, jako církev poslouchá Krista.

25A vy, manželé, mějte své ženy rádi tak, jako Kristus miloval svou církev, 26když pro ni obětoval život, 27aby ji učinil svatou a čistou Božím slovem a vodou při křtu. Tím si ji připravil slavnou, bez poskvrny a vrásky, svatou a bez kazu. 28Tak by měl zacházet i muž se svou manželkou a milovat ji jako vlastní tělo. Protože oba jsou teď jedním tělem, prokazuje milující manžel lásku sám sobě! 29-30Nikdo přece nemá své tělo v nenávisti, ale s láskou o ně pečuje, stejně jako Kristus pečuje o tělo církve, jehož jsme údy.

31Že muž a jeho manželka tvoří jedno tělo, říká jasně Písmo: „Proto muž, když se ožení, připojí se ke své ženě a stanou se jednou bytostí.“ 32Je to snad těžké k pochopení ale takovým způsobem jsme i my částmi Kristova těla. 33Proto znovu říkám: muž má svou ženu milovat jako sebe sama a žena má svého manžela mít v úctě.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

以弗所書 5:1-33

行事與聖徒的身分相稱

1因此,你們既然是上帝疼愛的兒女,就要效法上帝。 2要以愛心待人,像基督愛我們一樣,祂為我們犧牲自己作為獻給上帝的馨香供物和祭物。

3一切淫亂、污穢或貪婪的事在你們當中連提都不要提,才合乎聖徒的身分。 4污言穢語、愚昧粗俗的談笑都不合宜,總要說感恩的話才好。 5因為你們清楚知道,淫亂的人、污穢的人,還有貪婪的人,就是拜偶像的人,在基督和上帝的國裡沒有立足之地。 6不要被虛空的道理欺騙,因為上帝的烈怒必臨到上述那些悖逆的人。 7所以,你們不要與他們同流合污。

8你們從前活在黑暗中,現在既然活在主的光明中,行事為人就該像光明的兒女。 9光明總是結出良善、公義和真理的果子。 10你們要察驗什麼是主所喜悅的事, 11不可參與那些黑暗無益的事,反要揭發斥責, 12因為那些人暗地裡做的事就是提起來都覺得可恥。 13然而,一切的事被光一照,都會真相大白, 14因為光能使一切顯明出來。因此有人說:

「沉睡的人啊,醒來吧!

從死人中起來吧,

基督要光照你了!」

15因此,你們要注意自己的生活,不要像愚昧人,要像有智慧的人。 16要愛惜光陰,因為現今是個邪惡的世代。 17所以,不要做糊塗人,要明白主的旨意。 18不要醉酒,醉酒會使人放蕩,要被聖靈充滿。 19要用詩篇、聖樂、靈歌互相激勵,從心底唱出讚美主的旋律。 20凡事總要奉我們主耶穌基督的名感謝父上帝。

夫婦之道

21你們要存敬畏基督的心彼此順服。

22作妻子的要順服自己的丈夫,如同順服主基督。 23因為丈夫是妻子的頭,正如基督是祂的身體——教會的頭,又是教會的救主。 24教會怎樣順服基督,妻子也要照樣凡事順服丈夫。

25作丈夫的要愛妻子,正如基督愛教會,為教會捨己, 26好藉著自己的道用水洗淨教會,使她聖潔, 27以便把聖潔、完美、沒有污點、皺紋等瑕疵的榮耀教會呈獻給祂自己。 28同樣,作丈夫的也要愛妻子如同愛自己的身體,愛妻子就是愛自己。 29沒有人會厭惡自己的身體,人總是珍惜保養身體,正如基督對待教會一樣, 30因為我們是祂身上的肢體。 31「因此,人要離開父母,與妻子結合,二人成為一體。」 32這是一個極大的奧祕,然而我是指著基督和教會的關係說的。 33總之,你們作丈夫的都要愛妻子如同愛自己,作妻子的也要敬重丈夫。