Slovo na cestu

Efezským 4

Kristův dar věřícím: rozličné schopnosti pro budování církve

11-2 Prosím vás tedy ze svého vězení: žijte a jednejte způsobem důstojným lidí povolaných k tak slavné budoucnosti. Buďte pokorní a mírní, trpěliví a shovívaví k sobě navzájem. Za všech okolností pozorně zkoumejte, co vám napovídá Boží Duch. Tak se vyhnete třenicím. Všichni patříme k jednomu tělu a jsme vedeni týmž společným Duchem k jediné slavné budoucnosti. Máme jednoho Pána, jednu víru, jeden křest; máme jednoho Boha Otce nad sebou a v sobě a vše, co máme a jsme, je od něho.

Každému z nás dal Kristus ze své bohaté zásoby zvláštních schopností právě tolik, kolik uznal za potřebné.

Tak promluvil prorocky o Kristu již David: Když se po svém vzkříšení a vítězství nad satanem triumfálně vrátil do nebe, obdaroval lidi skvělými dary. Všimněte si, že je tu řeč o návratu. To znamená, že musela předcházet cesta opačným směrem, z nebeských výšin do nejhlubších končin země. 10 Ten, kdo sestoupil dolů, je tentýž, kdo vystoupil vzhůru, aby naplnil celý vesmír.

Církev není pouhá organizace, ale živý organismus

11 Tak jsme se někteří stali apoštoly, jiní dostali dar výřečnosti; někdo má schopnost úspěšně získávat lidi pro Krista, další umí pečovat o jejich potřeby, tak jako se pastýř stará o své ovce, a jiný zase dovede dobře vyučovat. 12 Jejich úkolem je připravovat věřící ke službě, aby církev zdravě prospívala, 13 abychom ve své víře a vztahu k Božímu Synu postupně dosáhli stejné úrovně, plné lidské zralosti, dokonalého naplnění Kristem.

14 Pak už nebudeme jako malé děti podléhat kdejakému módnímu názoru svého okolí, jeho falši a prohnaným svodům. 15 Místo toho se budeme vždy s láskou držet pravdy, opravdově mluvit, jednat a žít a tak budeme stále podobnější Kristu, který je naší hlavou. 16 Z něho roste dokonale skloubené tělo a každá jeho část slouží svým způsobem všem ostatním, aby tělo zdravě rostlo a žilo v lásce.

Kristus vede k novému životu

17 Rád bych vám proto předložil Kristovým jménem tuto výzvu: nežijte už jako ti, kteří neznají Boží vůli. 18 Jejich myšlení je zavádí 19 a v jejich srdci je tma, protože o Bohu nechtějí nic vědět. Takoví nepoznali pravý život. Mezi zlým a dobrým nevidí rozdíl a vrhají se do prostopášností. Před ničím se nezastaví, tak je ženou vášně a chamtivost. Ale Kristus nás učí něco docela jiného! 20-21 Pokud jste opravdu slyšeli jeho hlas a poznali v něm pravdu, 22 je vám jistě jasné, že musíte odhodit svůj dřívější způsob života – honbu za požitkem vlastního zkaženého „já“, na jejímž konci číhá záhuba – 23 a stále znovu nechat provětrávat své srdce Božím vanutím. 24 Ano, musíte se stávat novými odlišnými osobnostmi, dobrými a svatými, které zrcadlí Boží tvář.

25 Nechte tedy lhaní a říkejte si navzájem pravdu, patříte přece všichni k sobě jako údy v jednom těle. 26 Někdy je těžké ubránit se hněvu, ale nehřešte tím, že byste ho v sobě rozdmýchávali. Když vás už někdo rozzlobil, nechoďte s tou zlostí spát; 27 nezahrávejte si s ďáblem.

28 Kdo kradl, ať toho hned nechá a přiloží ruce k pořádné práci, aby měl čím přispět potřebnějším. 29 Nevypusťte z úst žádnou jedovatost. Hleďte raději, aby vaše slova byla každému v pravou chvíli pomocí a povzbuzením. 30 Nezbavujte se svým jednáním Ducha svatého, kterého vám dal Bůh. Nemáte jinou propustku pro vstup do nebeského domova.

31 Pryč s tvrdostí, náladovostí a vznětlivostí. Hádky, urážky a jízlivost ať jsou vám naprosto cizí. 32 Buďte k sobě navzájem laskaví a shovívaví a odpouštějte si, jako vám odpustil Bůh kvůli Kristu.

New American Standard Bible

Ephesians 4

Unity of the Spirit

1Therefore I, the prisoner of the Lord, implore you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, showing tolerance for one another in love, being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as also you were called in one hope of your calling; one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all who is over all and through all and in all.

But to each one of us grace was given according to the measure of Christ’s gift. Therefore [a]it says,

When He ascended on high,
He led captive a host of captives,
And He gave gifts to men.”

(Now this expression, “He ascended,” what [b]does it mean except that He also [c]had descended into the lower parts of the earth? 10 He who descended is Himself also He who ascended far above all the heavens, so that He might fill all things.) 11 And He gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers, 12 for the equipping of the [d]saints for the work of service, to the building up of the body of Christ; 13 until we all attain to the unity of the faith, and of the [e]knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature [f]which belongs to the fullness of Christ. 14 [g]As a result, we are no longer to be children, tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness [h]in deceitful scheming; 15 but [i]speaking the truth in love, [j]we are to grow up in all aspects into Him who is the head, even Christ, 16 from whom the whole body, being fitted and held together [k]by what every joint supplies, according to the [l]proper working of each individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love.

The Christian’s Walk

17 So this I say, and affirm together with the Lord, that you walk no longer just as the Gentiles also walk, in the futility of their mind, 18 being darkened in their understanding, [m]excluded from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart; 19 and they, having become callous, have given themselves over to sensuality [n]for the practice of every kind of impurity with greediness. 20 But you did not learn [o]Christ in this way, 21 if indeed you have heard Him and have been taught in Him, just as truth is in Jesus, 22 that, in reference to your former manner of life, you lay aside the old [p]self, which is being corrupted in accordance with the lusts of deceit, 23 and that you be renewed in the spirit of your mind, 24 and put on the new [q]self, which [r]in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of the truth.

25 Therefore, laying aside falsehood, speak truth each one of you with his neighbor, for we are members of one another. 26 Be angry, and yet do not sin; do not let the sun go down on your anger, 27 and do not give the devil [s]an opportunity. 28 He who steals must steal no longer; but rather he must labor, performing with his own hands what is good, so that he will have something to share with [t]one who has need. 29 Let no [u]unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification [v]according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear. 30 Do not grieve the Holy Spirit of God, [w]by whom you were sealed for the day of redemption. 31 Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. 32 Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven [x]you.

Notas al pie

 1. Ephesians 4:8 Or He
 2. Ephesians 4:9 Lit is it except
 3. Ephesians 4:9 One early ms reads had first descended
 4. Ephesians 4:12 Or holy ones
 5. Ephesians 4:13 Or true knowledge
 6. Ephesians 4:13 Lit of the fullness
 7. Ephesians 4:14 Lit So that we will no longer be
 8. Ephesians 4:14 Lit with regard to the scheming of deceit
 9. Ephesians 4:15 Or holding to or being truthful in
 10. Ephesians 4:15 Or let us grow up
 11. Ephesians 4:16 Lit through every joint of the supply
 12. Ephesians 4:16 Lit working in measure
 13. Ephesians 4:18 Or alienated
 14. Ephesians 4:19 Or greedy for the practice of every kind of impurity
 15. Ephesians 4:20 I.e. the Messiah
 16. Ephesians 4:22 Lit man
 17. Ephesians 4:24 Lit man
 18. Ephesians 4:24 Lit according to God
 19. Ephesians 4:27 Lit a place
 20. Ephesians 4:28 Lit the one
 21. Ephesians 4:29 Lit rotten
 22. Ephesians 4:29 Lit of the need
 23. Ephesians 4:30 Lit in
 24. Ephesians 4:32 Two early mss read us