Slovo na cestu

Efezským 4:1-32

Kristův dar věřícím: rozličné schopnosti pro budování církve

1-2Prosím vás tedy ze svého vězení: žijte a jednejte způsobem důstojným lidí povolaných k tak slavné budoucnosti. Buďte pokorní a mírní, trpěliví a shovívaví k sobě navzájem. 3Za všech okolností pozorně zkoumejte, co vám napovídá Boží Duch. Tak se vyhnete třenicím. 4Všichni patříme k jednomu tělu a jsme vedeni týmž společným Duchem k jediné slavné budoucnosti. 5Máme jednoho Pána, jednu víru, jeden křest; 6máme jednoho Boha Otce nad sebou a v sobě a vše, co máme a jsme, je od něho.

7Každému z nás dal Kristus ze své bohaté zásoby zvláštních schopností právě tolik, kolik uznal za potřebné.

8Tak promluvil prorocky o Kristu již David: Když se po svém vzkříšení a vítězství nad satanem triumfálně vrátil do nebe, obdaroval lidi skvělými dary. 9Všimněte si, že je tu řeč o návratu. To znamená, že musela předcházet cesta opačným směrem, z nebeských výšin do nejhlubších končin země. 10Ten, kdo sestoupil dolů, je tentýž, kdo vystoupil vzhůru, aby naplnil celý vesmír.

Církev není pouhá organizace, ale živý organismus

11Tak jsme se někteří stali apoštoly, jiní dostali dar výřečnosti; někdo má schopnost úspěšně získávat lidi pro Krista, další umí pečovat o jejich potřeby, tak jako se pastýř stará o své ovce, a jiný zase dovede dobře vyučovat. 12Jejich úkolem je připravovat věřící ke službě, aby církev zdravě prospívala, 13abychom ve své víře a vztahu k Božímu Synu postupně dosáhli stejné úrovně, plné lidské zralosti, dokonalého naplnění Kristem.

14Pak už nebudeme jako malé děti podléhat kdejakému módnímu názoru svého okolí, jeho falši a prohnaným svodům. 15Místo toho se budeme vždy s láskou držet pravdy, opravdově mluvit, jednat a žít a tak budeme stále podobnější Kristu, který je naší hlavou. 16Z něho roste dokonale skloubené tělo a každá jeho část slouží svým způsobem všem ostatním, aby tělo zdravě rostlo a žilo v lásce.

Kristus vede k novému životu

17Rád bych vám proto předložil Kristovým jménem tuto výzvu: nežijte už jako ti, kteří neznají Boží vůli. 18Jejich myšlení je zavádí 19a v jejich srdci je tma, protože o Bohu nechtějí nic vědět. Takoví nepoznali pravý život. Mezi zlým a dobrým nevidí rozdíl a vrhají se do prostopášností. Před ničím se nezastaví, tak je ženou vášně a chamtivost. Ale Kristus nás učí něco docela jiného! 20-21Pokud jste opravdu slyšeli jeho hlas a poznali v něm pravdu, 22je vám jistě jasné, že musíte odhodit svůj dřívější způsob života – honbu za požitkem vlastního zkaženého „já“, na jejímž konci číhá záhuba – 23a stále znovu nechat provětrávat své srdce Božím vanutím. 24Ano, musíte se stávat novými odlišnými osobnostmi, dobrými a svatými, které zrcadlí Boží tvář.

25Nechte tedy lhaní a říkejte si navzájem pravdu, patříte přece všichni k sobě jako údy v jednom těle. 26Někdy je těžké ubránit se hněvu, ale nehřešte tím, že byste ho v sobě rozdmýchávali. Když vás už někdo rozzlobil, nechoďte s tou zlostí spát; 27nezahrávejte si s ďáblem.

28Kdo kradl, ať toho hned nechá a přiloží ruce k pořádné práci, aby měl čím přispět potřebnějším. 29Nevypusťte z úst žádnou jedovatost. Hleďte raději, aby vaše slova byla každému v pravou chvíli pomocí a povzbuzením. 30Nezbavujte se svým jednáním Ducha svatého, kterého vám dal Bůh. Nemáte jinou propustku pro vstup do nebeského domova.

31Pryč s tvrdostí, náladovostí a vznětlivostí. Hádky, urážky a jízlivost ať jsou vám naprosto cizí. 32Buďte k sobě navzájem laskaví a shovívaví a odpouštějte si, jako vám odpustil Bůh kvůli Kristu.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

以弗所書 4:1-32

信徒同屬一體

1所以,我這為主被囚禁的勸你們,既然蒙了上帝的呼召,就要過與所蒙的呼召相稱的生活。 2凡事要謙虛、溫柔、忍耐,用愛心互相寬容, 3以和平彼此聯結,竭力持守聖靈所賜的合一。 4正如你們蒙召後有同一個盼望,你們同屬一個身體,有同一位聖靈、 5同一位主、同一個信仰、同一種洗禮、 6同一位上帝,就是萬物之父。祂超越萬物,貫穿萬物,且在萬物之中。

7然而,我們各人都是按照基督所賜的分量領受恩典。 8因此聖經上說:

「祂升上高天時,

帶著許多俘虜,

將恩賜賞給眾人。」

9既然說「升上」,豈不表示祂曾經降到地上嗎? 10降下的是祂,升到諸天之上的也是祂,祂充滿萬物。 11祂賜恩讓一些人作使徒,一些人作先知,一些人作傳福音的,一些人作牧師和教師, 12為要裝備信徒,使他們各盡其職,建立基督的身體, 13直到我們對上帝的兒子有一致的信仰和認識,逐漸成熟,達到基督那樣完美的生命。 14這樣,我們就不再像小孩子,被各種異端邪說之風吹得飄來飄去,被人的陰謀詭計欺騙,隨波逐流。 15相反,我們說話要憑愛心堅持真理,在各方面都要追求長進,更像元首基督。 16整個身體靠祂巧妙地結合在一起,筋骨相連,彼此供應,使各部位各盡其職,身體便漸漸長大,在愛中建立起來。

新人新生命

17因此,我奉主的名鄭重地勸告各位,不要再像不信的外族人一樣過著心靈空虛的日子。 18他們因為愚昧無知,頑固不化,理智受到蒙蔽,與上帝所賜的生命隔絕了。 19他們喪盡天良,放縱情慾,沉溺於各種污穢的事。 20但基督絕不是這樣教導你們的。

21如果你們聽過祂的事,領受了祂的教誨,就是在祂裡面的真理, 22就應該與從前的生活方式一刀兩斷,脫去因私慾的迷惑而漸漸敗壞的舊人, 23洗心革面, 24穿上照著上帝形像所造的新人。這新人有從真理而來的公義和聖潔。

25所以不要再說謊,大家都要彼此說真話,因為我們都是一個身體的肢體。 26不要因生氣而犯罪,不要到日落時還怒氣未消, 27不要讓魔鬼有機可乘。 28從前偷竊的要改過自新,自食其力,做正當事,以便能夠分給有需要的人。 29污言穢語一句都不可出口,要隨時隨地說造就人的好話,使聽的人得益處。 30不要讓上帝的聖靈擔憂,你們已經蓋上了聖靈的印記,將來必蒙救贖。 31要從你們當中除掉一切的苦毒、惱恨、怒氣、爭吵、毀謗和邪惡。 32總要以恩慈、憐憫的心彼此相待,要互相饒恕,正如上帝在基督裡饒恕了你們一樣。