Slovo na cestu

Efezským 3:1-21

Pavlovo vyslání mezi nevěřící

1Kvůli tomu jsem se dostal do vězení. 2Jistě jste slyšeli, že mne Bůh pověřil hlásat jeho milost pohanům, jak už jsem se zmínil. 3-4On sám mi odhalil tajemství svého plánu s Kristem; to jen na vysvětlenou, odkud to všechno vím. 5Za starých časů člověk do Božích plánů vidět nemohl, ale teď je Bůh svatým Duchem odkryl svým apoštolům a prorokům. A toto tajemství zní: 6pohané jsou součástí téhož těla a spoludědici všech Božích zaslíbení spolu se židy. 7Mám to za slavnou výsadu, že smím tento plán každému objasňovat.

8-9Když pomyslím, jak ubohý a nepatrný jsem mezi všemi křesťany – a on mě přesto vyznamenal tou zvláštní radostí, že smím pohanům přinášet poselství o nekonečném bohatství, jaké je jim v Kristově osobě darováno! A právě já jim smím vysvětlovat, že Bůh, Stvořitel všeho, je i jejich zachráncem. 10A důvod? Aby všechny vlády i nadzemské mocnosti poznaly jeho dokonalou moudrost, když jeho rodina – pohani stejně jako židé – je opět sjednocena v Kristově církvi, 11jak to bylo už dávno naplánováno. 12Když před něj předstupujeme ve společenství s Kristem, můžeme tak činit bez zábran a strachu. 13Nenechte se tedy odradit tím, co mě kvůli vám potkalo – naopak, mějte to za důvod k hrdosti.

Velikost Boží lásky

14Když tak uvažuji o dokonalosti jeho plánu, padám na kolena a volám k Otci, 15od něhož má svůj život každá pozemská i nadzemská bytost, 16aby svou nekonečnou mocí vnitřně posilnil a upevnil i vás. 17A modlím se, aby Kristus ve vašich srdcích zdomácněl. Přijali jste ho vírou, zapusťte tedy kořeny hluboko do Boží lásky. 18Jen tak poznáte jako ostatní křesťané, co je Kristova láska v plné její šíři a délce, hloubce i výšce. 19Sami se přesvědčíte, jak je nezměřitelná a neobsažitelná, a budete nakonec prostoupeni skrz naskrz Bohem.

20A tak nemohu jinak než chválit Boha a děkovat mu, že svou mocí v nás pracuje a dokáže s námi vykonat nekonečně víc, než se odvážíme prosit i jen ve snu. 21Chvála Bohu za Ježíše! Chvála Bohu za jeho církev! Chvalte ho lidé všech dob!

Persian Contemporary Bible

افسسیان 3:1-21

پولس، رسول غيريهوديان

1من پولس، خدمتگزار مسيح، به خاطر شما غيريهوديان در زندان به سر می‌برم، زيرا اعلام می‌كردم كه شما نيز بخشی از خانهٔ خدا می‌باشيد. 2‏-3همانطور كه قبلاً در يكی از نامه‌هايم به طور مختصر اشاره كرده‌ام، بی‌شک می‌دانيد كه خدا اين خدمت خاص را به من محول كرده تا فيض و لطف او را به شما غيريهوديان اعلام نمايم. خدا خودش اين راز را بر من آشكار ساخته و به من فرموده كه لطف و مهربانی‌اش شامل حال شما غيريهوديان نيز می‌گردد. 4اين را می‌نويسم تا توضيح دهم كه اين راز چگونه بر من آشكار شد. 5در زمانهای گذشته خدا اين راز را با قوم خود در ميان نگذاشته بود، اما اكنون آن را بوسيلهٔ روح خود بر رسولان مقدس و انبیا خود مكشوف ساخته است.

6آن راز اينست كه غيريهوديان نيز مانند يهوديان در ارث عظيمی كه متعلق به فرزندان خداست، شريكند؛ و هر دو دعوت شده‌اند تا جزو بدن مسيح يعنی كليسا باشند. هر دو با ايمان آوردن به مسيح و به پيغام انجيل، وعده‌های خدا مبنی بر بركات عالی را دريافت می‌نمايند. 7خدا اين فيض را به من داده است تا همه را از اين نقشه آگاه سازم و برای انجام اين رسالت، قدرت و توانايی لازم را نيز عطا كرده است. 8بلی، من كه هيچ لياقتی نداشتم و از همه مسيحيان كوچكتر هستم، انتخاب شدم تا به غيريهوديان اين پيغام را برسانم كه در مسيح، گنج عظيمی از الطاف الهی نصيبشان خواهد شد، 9و برای همه روشن سازم كه خدا نجات دهندهٔ غيريهوديان نيز می‌باشد.

اما خدا كه آفرينندهٔ همه چيز است، اين نقشه را در قرون و اعصار گذشته بر هيچكس آشكار نساخته بود. 10به چه علت؟ به اين علت كه وقتی همهٔ فرزندان خدا، چه يهود و چه غيريهود، با يكديگر در كليسا متحد گردند، تمام فرمانروايان و قدرتهای حاكم در آسمان، به كمال و عمق حكمت او پی ببرند؛ 11و اين درست همان نقشه‌ای است كه خدا از ابتدا در نظر داشت تا بوسيلهٔ عيسی مسيح عملی سازد.

12اكنون می‌توانيم بدون ترس و واهمه به حضور خدا بياييم و اطمينان داشته باشيم كه چون مسيح همراه ماست و نيز به سبب ايمان به او، خدا ما را با آغوش باز می‌پذيرد.

13پس، خواهش می‌كنم از رفتاری كه در اينجا با من می‌كنند، مأيوس و دلسرد نشويد. به خاطر شماست كه من اين رنج و زحمات را متحمل می‌شوم و اين بايد مايهٔ افتخار و دلگرمی شما باشد.

دعای پولس برای نيروی روحانی

14‏-15بنابراين، وقتی به حكمت و عظمت نقشهٔ خدا فكر می‌كنم، به زانو درمی‌آيم و به درگاه خدايی كه پدر اين خانوادهٔ الهی است دعا می‌كنم، خانواده‌ای كه بعضی از اعضای آن در آسمان و بعضی ديگر هنوز بر روی زمين هستند. 16من از او می‌خواهم تا به سبب كرامت بی‌حد خود، باطن شما را با روح خود، نيرومند و توانا سازد. 17دعا می‌كنم كه مسيح از راه ايمانتان، كاملاً در دل شما جای گيرد. از خدا می‌خواهم آنقدر در محبت مسيح ريشه بدوانيد، 18‏-19تا همراه با ساير فرزندان خدا، عرض و طول و عمق و بلندی محبت مسيح را درک نماييد، و طعم آن را در زندگی‌تان بچشيد. گرچه محبت مسيح آنقدر وسيع است كه فكر انسان قادر به درک كامل و واقعی آن نمی‌باشد، اما آرزو دارم كه شما به آن پی ببريد و تا آنجا پيش رويد كه از وجود خدا لبريز شويد.

20حال، خدا را جلال باد كه قادر است بوسيلهٔ آن قدرت عظيمی كه در ما كار می‌كند، برای ما كارهايی بسيار فراتر از خواست و اميد و فكر ما انجام دهد. 21او را در كليسا و در مسيح عيسی تا جميع قرنها، تا ابدالاباد جلال باد. آمين.