Slovo na cestu

Efezským 3:1-21

Pavlovo vyslání mezi nevěřící

1Kvůli tomu jsem se dostal do vězení. 2Jistě jste slyšeli, že mne Bůh pověřil hlásat jeho milost pohanům, jak už jsem se zmínil. 3-4On sám mi odhalil tajemství svého plánu s Kristem; to jen na vysvětlenou, odkud to všechno vím. 5Za starých časů člověk do Božích plánů vidět nemohl, ale teď je Bůh svatým Duchem odkryl svým apoštolům a prorokům. A toto tajemství zní: 6pohané jsou součástí téhož těla a spoludědici všech Božích zaslíbení spolu se židy. 7Mám to za slavnou výsadu, že smím tento plán každému objasňovat.

8-9Když pomyslím, jak ubohý a nepatrný jsem mezi všemi křesťany – a on mě přesto vyznamenal tou zvláštní radostí, že smím pohanům přinášet poselství o nekonečném bohatství, jaké je jim v Kristově osobě darováno! A právě já jim smím vysvětlovat, že Bůh, Stvořitel všeho, je i jejich zachráncem. 10A důvod? Aby všechny vlády i nadzemské mocnosti poznaly jeho dokonalou moudrost, když jeho rodina – pohani stejně jako židé – je opět sjednocena v Kristově církvi, 11jak to bylo už dávno naplánováno. 12Když před něj předstupujeme ve společenství s Kristem, můžeme tak činit bez zábran a strachu. 13Nenechte se tedy odradit tím, co mě kvůli vám potkalo – naopak, mějte to za důvod k hrdosti.

Velikost Boží lásky

14Když tak uvažuji o dokonalosti jeho plánu, padám na kolena a volám k Otci, 15od něhož má svůj život každá pozemská i nadzemská bytost, 16aby svou nekonečnou mocí vnitřně posilnil a upevnil i vás. 17A modlím se, aby Kristus ve vašich srdcích zdomácněl. Přijali jste ho vírou, zapusťte tedy kořeny hluboko do Boží lásky. 18Jen tak poznáte jako ostatní křesťané, co je Kristova láska v plné její šíři a délce, hloubce i výšce. 19Sami se přesvědčíte, jak je nezměřitelná a neobsažitelná, a budete nakonec prostoupeni skrz naskrz Bohem.

20A tak nemohu jinak než chválit Boha a děkovat mu, že svou mocí v nás pracuje a dokáže s námi vykonat nekonečně víc, než se odvážíme prosit i jen ve snu. 21Chvála Bohu za Ježíše! Chvála Bohu za jeho církev! Chvalte ho lidé všech dob!

Swedish Contemporary Bible

Efesierbrevet 3:1-21

Gud visar sin hemliga plan

1Därför: Jag, Paulus, Kristus Jesus fånge för er skull, ni som var hedningar…3:1 I grundtexten verkar satsen vara oavslutad och får troligen sin fortsättning i den bön som börjar i v. 14.

2Ni har säkert hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig för er skull, 3hur denna hemlighet3:3 Se not till 1:9. avslöjades för mig, som jag kort skrev om tidigare.3:3 Paulus syftar antagligen på 1:9-10, där han beskriver hur Kristus enligt Guds plan nu är härskare över hela universum. 4Och när ni läser det, kommer ni att förstå att jag känner till Kristus hemlighet. 5Den avslöjades aldrig för tidigare generationer, men nu har den uppenbarats genom Anden för hans heliga apostlar och profeter: 6I Kristus Jesus och genom evangeliet om honom har hedningarna samma arvsrätt som vi, tillhör samma kropp som vi, och har del i löftet som vi. 7Jag blev evangeliets tjänare genom Guds nådegåva som han gav mig genom sin kraft och makt.

8Jag, den allra minsta av alla heliga3:8 Paulus hade förföljt och låtit döda Jesus efterföljare. Jfr Apg 7-9., fick denna nåd att bland hedningarna förkunna evangeliet om Kristus ofattbara rikedom 9och upplysa alla om den plan med denna hemlighet som tidsåldrarna igenom har varit gömd hos Gud, alltings skapare. 10Detta var för att härskarna och makterna3:10 Se not till 1:21. i den himmelska världen genom församlingen skulle lära känna Guds vishet och dess mångfald. 11Detta har varit Guds eviga plan, som han förverkligade i Kristus Jesus, vår Herre.

12I honom och genom tron på honom kan vi med tillförsikt frimodigt komma inför Gud. 13Jag ber er därför att inte vara ledsna över de lidanden jag måste gå igenom för er skull, för mitt lidande är er härlighet.

Paulus ber för församlingen

14Därför faller jag ner inför Fadern, 15han från vilken allt vad far heter i himlen och på jorden får sitt namn. 16Jag ber att han som är så rik på härlighet ska ge er kraft och inre styrka genom sin Ande, 17så att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska hålla er fast rotade i kärleken. 18Då ska ni tillsammans med alla de heliga förstå bredden och längden, höjden och djupet 19och lära känna hans kärlek, som är långt mer än någon någonsin kan förstå. Så ska ni uppfyllas av hela Guds fullhet.3:19 Paulus använde ordet fullhet för att gå emot gnosticismen, en falsk lära som sa att den gudomliga fullheten styr människors öde. Enligt gnosticismen var ”fullheten” summan av många mindre andemakter.

20Han som verkar i oss med sin kraft och kan göra långt mer än vi någonsin kan be om eller tänka oss, 21han ska bli ärad i församlingen genom Kristus Jesus, i alla generationer i all evighet, amen.