Slovo na cestu

Efezským 3:1-21

Pavlovo vyslání mezi nevěřící

1Kvůli tomu jsem se dostal do vězení. 2Jistě jste slyšeli, že mne Bůh pověřil hlásat jeho milost pohanům, jak už jsem se zmínil. 3-4On sám mi odhalil tajemství svého plánu s Kristem; to jen na vysvětlenou, odkud to všechno vím. 5Za starých časů člověk do Božích plánů vidět nemohl, ale teď je Bůh svatým Duchem odkryl svým apoštolům a prorokům. A toto tajemství zní: 6pohané jsou součástí téhož těla a spoludědici všech Božích zaslíbení spolu se židy. 7Mám to za slavnou výsadu, že smím tento plán každému objasňovat.

8-9Když pomyslím, jak ubohý a nepatrný jsem mezi všemi křesťany – a on mě přesto vyznamenal tou zvláštní radostí, že smím pohanům přinášet poselství o nekonečném bohatství, jaké je jim v Kristově osobě darováno! A právě já jim smím vysvětlovat, že Bůh, Stvořitel všeho, je i jejich zachráncem. 10A důvod? Aby všechny vlády i nadzemské mocnosti poznaly jeho dokonalou moudrost, když jeho rodina – pohani stejně jako židé – je opět sjednocena v Kristově církvi, 11jak to bylo už dávno naplánováno. 12Když před něj předstupujeme ve společenství s Kristem, můžeme tak činit bez zábran a strachu. 13Nenechte se tedy odradit tím, co mě kvůli vám potkalo – naopak, mějte to za důvod k hrdosti.

Velikost Boží lásky

14Když tak uvažuji o dokonalosti jeho plánu, padám na kolena a volám k Otci, 15od něhož má svůj život každá pozemská i nadzemská bytost, 16aby svou nekonečnou mocí vnitřně posilnil a upevnil i vás. 17A modlím se, aby Kristus ve vašich srdcích zdomácněl. Přijali jste ho vírou, zapusťte tedy kořeny hluboko do Boží lásky. 18Jen tak poznáte jako ostatní křesťané, co je Kristova láska v plné její šíři a délce, hloubce i výšce. 19Sami se přesvědčíte, jak je nezměřitelná a neobsažitelná, a budete nakonec prostoupeni skrz naskrz Bohem.

20A tak nemohu jinak než chválit Boha a děkovat mu, že svou mocí v nás pracuje a dokáže s námi vykonat nekonečně víc, než se odvážíme prosit i jen ve snu. 21Chvála Bohu za Ježíše! Chvála Bohu za jeho církev! Chvalte ho lidé všech dob!

New Serbian Translation

Ефесцима 3:1-21

1Ради тога сам ја, Павле, сужањ Исуса Христа за вас многобошце. 2Ви сте, свакако, чули за службу која ми је по Божијој милости поверена за вас. 3Наиме, Бог ми је откривењем обзнанио тајну, као што сам вам укратко написао. 4Читајући то, можете да разумете моје поимање Христове тајне, 5која није била позната ранијим нараштајима, али је сада преко Духа откривена његовим светим апостолима и пророцима. 6Тајна се састоји у томе да су многобошци постали сунаследници, припадници истог тела, те да учествују у обећању које је Бог испунио у Христу Исусу путем Радосне вести. 7Овој Радосној вести ја сам постао слуга по дару Божије милости која ми је поверена дејством његове силе.

8А мени, најмањем од свих светих, указана је ова милост да проповедам многобошцима неистраживо богатство Христово, 9и да свима расветлим остварење ове тајне, коју је Бог, створитељ свега, држао сакривеном у минулим вековима, 10да би сада, посредством Цркве, обзнанио своју многострану мудрост главарствима и властима на небесима. 11Бог је то остварио на основу свог вечног наума, посредством нашег Господа, Исуса Христа. 12У њему имамо слободу да приступимо Богу с поуздањем, вером у њега. 13Зато вас молим да се не обесхрабрите овим мојим невољама које подносим за вас; све је то ради ваше славе.

Павлова молитва

14Зато пригибам своја колена пред Оцем, 15који доводи у постојање сваки род на небу и на земљи, 16да вас он, по својој богатој слави, ојача својим Духом у вашем унутрашњем човеку; 17да се Христос вером настани у вашим срцима, те да у љубави будете укорењени и утемељени; 18да разумете са свим светима, ширину, дужину, висину, и дубину Божије љубави, 19и да упознате ту љубав Христову која надмашује свако знање, да бисте сасвим били испуњени Богом.

20А ономе, што силом којом делује у нама може да учини далеко више од свега што молимо или мислимо, 21њему нека је слава у Цркви и у Христу Исусу у свим поколењима од сад и довека! Амин.