Slovo na cestu

Efezským 3:1-21

Pavlovo vyslání mezi nevěřící

1Kvůli tomu jsem se dostal do vězení. 2Jistě jste slyšeli, že mne Bůh pověřil hlásat jeho milost pohanům, jak už jsem se zmínil. 3-4On sám mi odhalil tajemství svého plánu s Kristem; to jen na vysvětlenou, odkud to všechno vím. 5Za starých časů člověk do Božích plánů vidět nemohl, ale teď je Bůh svatým Duchem odkryl svým apoštolům a prorokům. A toto tajemství zní: 6pohané jsou součástí téhož těla a spoludědici všech Božích zaslíbení spolu se židy. 7Mám to za slavnou výsadu, že smím tento plán každému objasňovat.

8-9Když pomyslím, jak ubohý a nepatrný jsem mezi všemi křesťany – a on mě přesto vyznamenal tou zvláštní radostí, že smím pohanům přinášet poselství o nekonečném bohatství, jaké je jim v Kristově osobě darováno! A právě já jim smím vysvětlovat, že Bůh, Stvořitel všeho, je i jejich zachráncem. 10A důvod? Aby všechny vlády i nadzemské mocnosti poznaly jeho dokonalou moudrost, když jeho rodina – pohani stejně jako židé – je opět sjednocena v Kristově církvi, 11jak to bylo už dávno naplánováno. 12Když před něj předstupujeme ve společenství s Kristem, můžeme tak činit bez zábran a strachu. 13Nenechte se tedy odradit tím, co mě kvůli vám potkalo – naopak, mějte to za důvod k hrdosti.

Velikost Boží lásky

14Když tak uvažuji o dokonalosti jeho plánu, padám na kolena a volám k Otci, 15od něhož má svůj život každá pozemská i nadzemská bytost, 16aby svou nekonečnou mocí vnitřně posilnil a upevnil i vás. 17A modlím se, aby Kristus ve vašich srdcích zdomácněl. Přijali jste ho vírou, zapusťte tedy kořeny hluboko do Boží lásky. 18Jen tak poznáte jako ostatní křesťané, co je Kristova láska v plné její šíři a délce, hloubce i výšce. 19Sami se přesvědčíte, jak je nezměřitelná a neobsažitelná, a budete nakonec prostoupeni skrz naskrz Bohem.

20A tak nemohu jinak než chválit Boha a děkovat mu, že svou mocí v nás pracuje a dokáže s námi vykonat nekonečně víc, než se odvážíme prosit i jen ve snu. 21Chvála Bohu za Ježíše! Chvála Bohu za jeho církev! Chvalte ho lidé všech dob!

New International Reader's Version

Ephesians 3:1-21

God’s Wonderful Plan for the Gentiles

1I, Paul, am a prisoner because of Christ Jesus. I am in prison because of my work among you who are Gentiles.

2I am sure you have heard that God appointed me to share his grace with you. 3I’m talking about the mystery God showed me. I have already written a little about it. 4By reading about this mystery, you will be able to understand what I know. You will know about the mystery of Christ. 5The mystery was not made known to people of other times. But now the Holy Spirit has made this mystery known to God’s holy apostles and prophets. 6Here is the mystery. Because of the good news, God’s promises are for Gentiles as well as for Jews. Both groups are parts of one body. They share in the promise. It belongs to them because they belong to Christ Jesus.

7I now serve the good news because God gave me his grace. His power is at work in me. 8I am by far the least important of all the Lord’s holy people. But he gave me the grace to preach to the Gentiles about the unlimited riches that Christ gives. 9God told me to make clear to everyone how the mystery came about. In times past it was kept hidden in the mind of God, who created all things. 10He wanted the rulers and authorities in the heavenly world to come to know his great wisdom. The church would make it known to them. 11That was God’s plan from the beginning. He has fulfilled his plan through Christ Jesus our Lord. 12Through him and through faith in him we can approach God. We can come to him freely. We can come without fear. 13So here is what I’m asking you to do. Don’t lose hope because I am suffering for you. It will lead to the time when God will give you his glory.

Paul Prays for the Ephesians

14I bow in prayer to the Father because of my work among you. 15From the Father every family in heaven and on earth gets its name. 16I pray that he will use his glorious riches to make you strong. May his Holy Spirit give you his power deep down inside you. 17Then Christ will live in your hearts because you believe in him. And I pray that your love will have deep roots. I pray that it will have a strong foundation. 18May you have power together with all the Lord’s holy people to understand Christ’s love. May you know how wide and long and high and deep it is. 19And may you know his love, even though it can’t be known completely. Then you will be filled with everything God has for you.

20God is able to do far more than we could ever ask for or imagine. He does everything by his power that is working in us. 21Give him glory in the church and in Christ Jesus. Give him glory through all time and for ever and ever. Amen.