Slovo na cestu

Efezským 3:1-21

Pavlovo vyslání mezi nevěřící

1Kvůli tomu jsem se dostal do vězení. 2Jistě jste slyšeli, že mne Bůh pověřil hlásat jeho milost pohanům, jak už jsem se zmínil. 3-4On sám mi odhalil tajemství svého plánu s Kristem; to jen na vysvětlenou, odkud to všechno vím. 5Za starých časů člověk do Božích plánů vidět nemohl, ale teď je Bůh svatým Duchem odkryl svým apoštolům a prorokům. A toto tajemství zní: 6pohané jsou součástí téhož těla a spoludědici všech Božích zaslíbení spolu se židy. 7Mám to za slavnou výsadu, že smím tento plán každému objasňovat.

8-9Když pomyslím, jak ubohý a nepatrný jsem mezi všemi křesťany – a on mě přesto vyznamenal tou zvláštní radostí, že smím pohanům přinášet poselství o nekonečném bohatství, jaké je jim v Kristově osobě darováno! A právě já jim smím vysvětlovat, že Bůh, Stvořitel všeho, je i jejich zachráncem. 10A důvod? Aby všechny vlády i nadzemské mocnosti poznaly jeho dokonalou moudrost, když jeho rodina – pohani stejně jako židé – je opět sjednocena v Kristově církvi, 11jak to bylo už dávno naplánováno. 12Když před něj předstupujeme ve společenství s Kristem, můžeme tak činit bez zábran a strachu. 13Nenechte se tedy odradit tím, co mě kvůli vám potkalo – naopak, mějte to za důvod k hrdosti.

Velikost Boží lásky

14Když tak uvažuji o dokonalosti jeho plánu, padám na kolena a volám k Otci, 15od něhož má svůj život každá pozemská i nadzemská bytost, 16aby svou nekonečnou mocí vnitřně posilnil a upevnil i vás. 17A modlím se, aby Kristus ve vašich srdcích zdomácněl. Přijali jste ho vírou, zapusťte tedy kořeny hluboko do Boží lásky. 18Jen tak poznáte jako ostatní křesťané, co je Kristova láska v plné její šíři a délce, hloubce i výšce. 19Sami se přesvědčíte, jak je nezměřitelná a neobsažitelná, a budete nakonec prostoupeni skrz naskrz Bohem.

20A tak nemohu jinak než chválit Boha a děkovat mu, že svou mocí v nás pracuje a dokáže s námi vykonat nekonečně víc, než se odvážíme prosit i jen ve snu. 21Chvála Bohu za Ježíše! Chvála Bohu za jeho církev! Chvalte ho lidé všech dob!

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

以弗所書 3:1-21

外族人的福音使者

1為此,我保羅為了把基督耶穌傳給你們外族人而作了囚犯。 2相信你們已經聽說了,上帝委派我將祂的恩典傳給你們。 3祂藉著啟示讓我明白福音的奧祕,正如我前面簡要提過的。 4你們讀過之後,就能明白我對基督的奧祕有深刻的認識。 5自古以來,上帝沒有讓人知道這奧祕,如今祂藉著聖靈將這奧祕啟示給祂的聖使徒和先知。 6這奧祕就是外族人能夠在基督耶穌裡藉著福音與以色列人同作後嗣,同為一體,同享應許。

7上帝運用大能賜給我恩典,叫我成為這福音的使者。 8我本來比最卑微的聖徒還卑微,卻蒙上帝賜我這恩典,讓我把基督那測不透的豐富傳給外族人, 9讓全人類都明白世代隱藏在創造萬物的上帝裡面的奧祕, 10目的是為了透過教會讓天上的執政者和掌權者現在可以看出上帝豐富的智慧。 11這是上帝萬世以前在我們主基督耶穌裡定好的計劃。 12我們靠著基督、藉著信祂可以坦然無懼、毫無疑慮地來到上帝面前。 13所以,我請求各位不要因我為你們受苦而沮喪,這其實是你們的榮耀。

基督的愛

14-15為此,我跪在天地萬物的本源——天父面前, 16祈求祂按照自己豐富的榮耀,藉著祂的靈,以大能使你們內在的生命剛強起來, 17使基督藉著你們的信心住在你們心裡,使你們在愛中扎根、堅立, 18以便能夠與眾聖徒一同領悟基督的愛是多麼長闊高深, 19並知道基督的愛是遠超過人所能理解的愛,好叫上帝無限的豐富充滿你們。

20上帝的能力運行在我們裡面,能夠豐豐富富地成就一切,超過我們所求所想的。 21願祂在教會中,在基督耶穌裡得到榮耀,直到世世代代,永永遠遠。阿們!